1. Čím začít? Jak vypadá a kam se instaluje testovací program pro šk. r. 2019/2020?

Ve školním roce 2019/2020 s dětmi a psem, program je volně šiřitelný

 • = samoinstalační soubor EXE
 • náhradní způsob: = soubor ZIP
 • v počítačové učebně stačí instalace 1x na server
 • pro zápis výsledků je nutné připojení na internet
 • na tabletech je podmínkou OS Windows + aktivace klávesnice
Chceme si soutěž SPEEDMAT vyzkoušet! Co starší verze programu Speedmat?
 • prosím nepoužívejte je, do soutěže se žáci nezapíší ani jako hosté

2. V jakém čase probíhají jednotlivá kola soutěže? Jaké jsou ceny pro vítěze?

Začít soutěžit mohou Vaši žáci kdykoliv v průběhu školního roku

 • 21. kolo: 2. 9. 2019 - 24. 1. 2020
 • 22. kolo: 27. 1. 2020 - 19. 6. 2020
Ceny pro nejlepší žáky - dostanete poštou na adresu školy

3.  Kdo se může zúčastnit? Jaké jsou kategorie?

Zúčastnit se mohou všichni žáci školy (od 7 do 16 let) opakovaně v 24 kategoriích podle věku

 • žák může soutěžit o ceny jen v těch kategoriích, kam patří podle věku a třídy
 • Speedmat je soutěž jednotlivců, každý žák soutěží sám za sebe
 • nelze zapsat výkon skupiny žáků ani dvojice žáků
 • systém ukazuje vždy nejlepší výkon žáka a ten si svoje umístění může zlepšovat
Máme hodně šikovných žáků, kolik diplomů mohou získat?
 • počet diplomů není omezen, záleží jen na motivaci a šikovnosti Vašich žáků
 • větší účast žáků ovlivňuje počet diplomů
Naše škola má žáky jen 1. stupně. Jak se můžeme zapojit?
 • zúčastníte se v 10 kategoriích Pro mladší žáky
 • systém odměn platí i pro menší a neúplné školy

4.  Jak zapsat výkon žáka do soutěžních tabulek?

Žák se zapisuje do soutěže v 24 kategoriích vždy až po skončení testuCo když si žák nastaví jiný výběr učiva?
 • mimo soutěž si žák může nastavit libovolnou jinou kombinací učiva
 • test je možné vždy dokončit, ale do soutěže se žák nezapíše
 • na začátku testu se objeví upozornění, ikona se po testu neobjeví
 • po celou dobu testu jsou schůdky přeškrtnuté

5. Mohou si žáci před soutěží učivo procvičit? Jak jsou žáci hodnoceni?

K procvičení učiva slouží modrá tlačítka, k soutěži červené tlačítko Celý program - SOUTĚŽ

 • po procvičování se do soutěže o diplomy nezapíšete
  •   malé procvičování s časovým limitem
  •   delší procvičování s časovým limitem
  •   procvičování bez časového limitu
  •   procvičování do první chyby s časovým limitem
 • žák získáva za každý příklad 0-10 bodů podle rychlosti odpovědi (červená šipka)
 • žák je hodnocen podle průměru bodů (zelená šipka)
  Průměr bodů    Známka  
101*
9+1
7,5+2
5+3
2,5+4


  Body    Známka  
4400
40001
36001/2
32002
28002/3
24003
20003/4
15004
10004/5
05
Chceme si soutěž SPEEDMAT vyzkoušet!
 • to není problém, zapisovat výkony žáků můžete bez omezení, nejdříve jako hostů soutěže
 • výkony žáků se Vám neztratí, licenci je možno objednat i dodatečně
 • ! pro zachování úrovně soutěže je limit pro zisk jakéhokoliv ocenění 3000 bodů

6. Jak dlouho platí školní a rodinná licence?

Po zaplacení licence mohou Vaši žáci soutěžit o diplomy a trička

 • platí jeden rok nebo čtyři roky od zaplacení, např. od 1. 10. 2019 do 1. 10. 2023
 • orientační Vaší školy, ceník ZDE
Máme licenci, ale naši žáci se zobrazují jako hosté s jinou IP adresou. Co s tím?
 • vaše IP adresa mohla být změněna, aniž o tom víte
 • výkony žáků dále zapisujte, neztratí se Vám, symbol u žáka se objeví dodatečně
V případě nesrovnalostí kontaktujte administrátora

7. Kdo vidí výsledky naší školy na www.speedmath.eu?

Nepranýřujeme slabší žáky, horší výkony žáků jsou vždy skryté

 • pro veřejnost mimo školu jsou viditelné jen jména a výkony Vašich žáků nad 3000 bodů
 • jen v budově školy uvidíte výsledky všech Vašich žáků, i těch slabších
 • v tabulce  Dnes soutěžili jsou viditelné všechny výkony
 • v tabulce jsou viditelné jen výkony žáků Vaší školy

8. Musí žáci uvádět svoje jméno a příjmení? Je možné použít přezdívku?

Nepranýřujeme slabší žáky, horší výkony žáků jsou vždy skryté

 • u žáků se zveřejňuje: jméno, příjmení, rok narození - podobně jako v atletice, šachu..
 • žák se může zapsat i pod uživatelským jménem, které mu před účastí v soutěži přidělí jeho vyučující

9. Může žák zapisovat do soutěže výsledky z domu?

Soutěžit o ceny je možné jen z budovy školy nebo s rodinnou licencí

S rodinnou licencí může žák soutěžit o ceny z domu
 • objednává rodič a dohlíží na správnost údajů
 • výsledky žáka z domu se připisují k výsledkům školy
 • lehčí kategorie si starší žák může vyzkoušet jen bez zápisu do soutěže, toto platí i pro žáky, kteří soutěží z domu

10.  Co znamená červený křížek a jak ho odstranit?

je označený ŽÁK-HOST

 •  v kategorii, kde získal v 20. kole diplom se šerifskou hvězdou
  • vyzkoušejte jinou z 24 kategorií
 • ze školy, která vstupuje do soutěže, do nastavení IP adresy
  • vyčkejte do druhého dne na zásah administrátora
 • který si zkouší program doma bez dohledu učitele
 • ve škole , kde došlo ke změně IP adresy
  • vyčkejte do druhého dne na zásah administrátora
 • v té škole, kde je nutné ověřit či nastavit platnost licence
  • vyčkejte do druhého dne na zásah administrátora
Po objednání a zaplacení licence Vám odstraní administrátor
 • orientační Vaší školy, ceník ZDE
 • hosté nemohou soutěžit o ceny
 • tabulka  Hosté soutěže slouží především k vyzkoušení systému pro nové účastníky
V případě nesrovnalostí kontaktujte administrátora

11.  Kdo získá diplom? Kolik diplomů může získat jeden žák?

V 22. kole žák získává samostatný diplom za každou kategorii, kde se umístil

 • žák může soutěžit o ceny jen v těch kategoriích, kam patří podle věku a třídy
 • talentovaný mladší žák může soutěžit i se staršími žáky
 • jeden žák může získat více diplomů i batoh současně
 • teoreticky může 8-letý žák 2. ročníku ZŠ získat 24 diplomů a 2 batohy**

3 způsoby, jak může žák získat diplom

1.  Na každé škole získává diplom
 • pět nejlepších žáků s nejvyšším skóre
 • žáci na 1.-10. místě při účasti min. 100 žáků 3000+ (ukazuje červená šipka)
 • ! pro zachování úrovně soutěže je limit pro zisk jakéhokoliv ocenění 3000 bodů

2.  Jeden ze 120 diplomů získává

3.  Diplom se šerifskou hvězdou za 1*
 • získává žák s 1* - Matematický talent
 • počet diplomů není omezen, záleží jen na motivaci a šikovnosti Vašich žáků

 Jak získat Diplom pro školu?
Získává škola s minimálně 5 různými žáky s 1*

12.  Kdo získá žluté batohy Speedmat?

Batoh získá v 22. kole soutěže:

 • 10 žáků max. 6. ročníku a mladší, kteří uloží v 22. kole výsledky 3 testů se symbolem
 • 10 žáků 7. - 9. ročníku, kteří uloží v 22. kole výsledky 3 testů se symbolem
 • výsledky všech 3 testů se sčítají, batoh získává 10 žáků s nejvyšším součtem
 • soutěž pro mladší a starší žáky probíhá odděleně ve dvou tabulkách
 • jméno žáka se zobrazí v tabulce až po dokončení 3 testů
 • jeden žák může získat více diplomů i batoh současně
 • teoreticky může 8-letý žák 2. ročníku ZŠ získat 24 diplomů a 2 batohy**
  • **v tomto případě batoh v mladší kategorii získává žák na 11. místě
Mladší - výsledky    Starší - výsledky     Dnes soutěžili

13.  Může žák získat diplom, batoh znovu v 22. kole?

Novinky v 22. kole od 27. 1. 2020
Diplom je možné získat znovu i ve stejné kategorii mimo

 • kategorie, kde žák v minulosti získal diplom
 • kategorie, kde žák v 21. kole získal diplom za výkon nad 4000 bodů 
  • tito talentovaní žáci mohou soutěžit v jiné, těžší kategorii
  • kategorie označené symbolem   nemá žák v trojboji o batohy blokovány
Batohy SPEEDMAT
 • mladší žák, který už batoh dostal v 21. kole, si může zvolit soutěž pro starší žáky
 • mladší žák, který zatím batoh nezískal, může soutěžit znovu
 • starší žák může soutěžit znovu

14. Kde nahlásit chybu v tabulkách? Jak smazat zápis žáka? Soutěžíme fair-play!

Administrátor denně opravuje drobné chyby, ale nevidí všechno

 • děkujeme za kontrolu zápisů žáků a Vaše upozornění (psasek@post.cz)
 • do 24h jsou mazány zápisy typu 'pokus', 'test', 'zkouška'
 • po zjištění jsou mazány zápisy s úmyslnými chybami, které nejsou míněny vážně a poškozují dobré jméno projektu
 • jména a příjmení žáků jsou v soutěži i na diplomech bez české diakritiky!
Soutěžíme fair-play!
 • žák může soutěžit o ceny jen v těch kategoriích, kam patří podle věku a třídy
 • lehčí kategorie si starší žák může vyzkoušet jen bez zápisu do soutěže, toto platí i pro žáky, kteří soutěží z domu
 • u výsledku 4000+ bodů musí žák uvézt e-mail učitele, který dohlédl na správnost zápisu
 • e-mail učitele je neveřejný a slouží k ověření údajů žáka v případě pochybností
V případě nesrovnalostí kontaktujte administrátora

15. Žák nezapsal do soutěže svůj výsledek. Je možné skóre zapsat dodatečně?

Ano, ale ručně se zapisují jen ty hodnoty, které ovlivní celkové pořadí Vaší školy

 • výkony průměrných a slabých žáků (pod 3000 bodů) prosím neposílejte
 • skóre si prosím opište nebo použijte PrintScrn
 • zapisuje administrátor - kontakt: psasek@post.cz
 • ověření je možné druhý den tlačítkem
V případě nesrovnalostí kontaktujte administrátora