PLATNOST VAŠÍ LICENCE   MENU

IP adresa počítače:
35.175.191.150   **

Start do soutěže:

      
Adresa školy:**Není známá, možné příčiny 
 V soutěži SPEEDMAT jste poprvé (čl. 6)
 Jste mimo budovu školy (čl. 12)
 Vaše IP adresa mohla být změněna (čl. 20), aniž o tom víte
 V případě pochybností kontaktujte administrátora: psasek@post.cz