Speedmath

1. Čím začít? Jak vypadá a kam se instaluje testovací program pro šk. r. 2019/2020?

Ve školním roce 2019/2020 s dětmi a psem

 • = samoinstalační soubor EXE
 • náhradní způsob: = soubor ZIP
 • v počítačové učebně stačí instalace 1x na server
 • pro zápis výsledků je nutné připojení na internet
 • na tabletech je podmínkou OS Windows + aktivace klávesnice

Co starší verze programu Speedmat?

 • prosím nepoužívejte je, do soutěže se žáci nezapíší ani jako hosté

2. V jakém čase probíhají jednotlivá kola soutěže? Jaké jsou ceny pro vítěze?

Začít soutěžit mohou Vaši žáci kdykoliv v průběhu školního roku

 • 21. kolo: 2. 9. 2019 - 24. 1. 2020
 • 22. kolo: 27. 1. 2020 - 19. 6. 2020
 • diplomy a batohy dostanete na adresu školy poštou na konci soutěžního kola

3. Kdo se může zúčastnit? Jaké jsou kategorie?

Zúčastnit se mohou všichni žáci školy (od 7 do 16 let) opakovaně v 24 kategoriích podle věku

 • Speedmat je soutěž jednotlivců, každý žák soutěží sám za sebe
 • nelze zapsat výkon skupiny žáků ani dvojice žáků
 • systém ukazuje vždy nejlepší výkon žáka a ten si svoje umístění může zlepšovat
Máme hodně šikovných žáků, kolik diplomů mohou získat? Naše škola má žáky jen 1. stupně. Jak se můžeme zapojit?
 • zúčastníte se v 10 kategoriích Pro mladší žáky
 • systém odměn platí i pro menší a neúplné školy

4. Jak vložit výkon žáka do soutěžních tabulek?

Žák se zapisuje do soutěže v 24 kategoriích vždy až po skončení testu

 • kliknutím na ikonu se aktivuje zapisovací formulář
 • nápověda: červené šipky na obrázku vpravo
 • zápis žáka můžete ověřit v aplikaci Dnes soutěžili
 • mimo soutěž si žák může nastavit libovolnou jinou kombinací učiva

Co když si žák nastaví jiný výběr učiva?

 • test je možné vždy dokončit, ale do soutěže se žák nezapíše
 • na začátku testu se objeví upozornění, ikona se po testu neobjeví
 • po celou dobu testu jsou schůdky přeškrtnuté

5. Mohou si žáci testovací program vyzkoušet a učivo si procvičit? Jak jsou žáci hodnoceni?

K procvičení učiva slouží modrá tlačítka, k soutěži červené tlačítko

 • po procvičování se do soutěže o diplomy nezapíšete
  •   malé procvičování s časovým limitem
  •   delší procvičování s časovým limitem
  •   procvičování bez časového limitu
  •   procvičování do první chyby s časovým limitem
 • žák získáva za každý příklad 0-10 bodů podle rychlosti odpovědi (červená šipka)
 • žák je hodnocen podle průměru bodů (zelená šipka)
  Průměr bodů    Známka  
101*
9+1
7,5+2
5+3
2,5+4


  Body    Známka  
4400
40001
36001/2
32002
28002/3
24003
20003/4
15004
10004/5
05
 • pro zachování úrovně soutěže je limit pro zisk jakéhokoliv ocenění 3000 bodů
 • 6. Jak dlouho platí školní a rodinná licence?

  Po zaplacení licence mohou Vaši žáci soutěžit o diplomy a trička

  • platí jeden rok nebo čtyři roky od zaplacení, např. od 1. 10. 2019 do 1. 10. 2023
  • orientační z Vaší IP adresy, ceník ZDE

  7. Kdo vidí výsledky naší školy na webu?

  Nepranýřujeme slabší žáky, horší výkony žáků jsou vždy skryté

  • pro veřejnost mimo školu jsou viditelné jen jména a výkony Vašich žáků nad 3000 bodů
  • jen v budově školy uvidíte výsledky všech Vašich žáků, i těch slabších
  • v tabulce  Dnes soutěžili jsou viditelné všechny výkony
  • v tabulce jsou viditelné jen výkony žáků Vaší školy

  8. Musí žáci uvádět svoje jméno a příjmení? Je možné použít přezdívku?

  Nepranýřujeme slabší žáky, horší výkony žáků jsou vždy skryté

  • u žáků se zveřejňuje: jméno, příjmení, rok narození - podobně jako v atletice, šachu..
  • žák se může zapsat i pod uživatelským jménem, které mu před účastí v soutěži přidělí jeho vyučující

  9. Může žák zapisovat do soutěže výsledky z domu?

  Soutěžit o diplomy / batohy je možné jen z budovy školy

  Rodinná licence:

  10.  Co znamená červený křížek a jak ho odstranit?

  je označený ŽÁK-HOST

  •  v kategorii, kde získal v 19. kole či 20. kole diplom se šerifskou hvězdou
  • ze školy, která vstupuje do soutěže, do nastavení IP adresy
  • který si zkouší program doma bez dohledu učitele - účast z domu ZDE
  • ve škole , kde došlo ke změně IP adresy
  • v té škole, kde je nutné ověřit či nastavit platnost licence
  Po objednání a zaplacení licence Vám odstraní administrátor
  • tabulka  Hosté soutěže slouží především ke zkoušce systému pro nové účastníky
  V případě nesrovnalostí kontaktujte administrátora

  11.  Kdo získá diplom? Kolik diplomů může získat jeden žák? 

   v 21. kole

  • žák získává samostatný diplom za každou kategorii, kde se umístil
  • žák může získat více diplomů i batoh současně
  • počet diplomů není omezen, záleží jen na motivaci a šikovnosti Vašich žáků
  • pro zachování úrovně soutěže je limit pro zisk jakéhokoliv ocenění 3000 bodů
  •  Diplom pro školu 
   • získává škola s minimálně 5 žáky v tabulce Diplomy za
   • na diplomu budou jména všech Vašich žáků s výsledkem 4000+

  3 způsoby, jak může žák získat diplom
   Diplom získává

   Soutěžní diplom získává

   Diplom se šerifskou hvězdou za 1*
  • získává tradičně žák s 1* - Matematický talent
  Soutěž o žluté batohy Speedmat!

  12.  Kdo získá žluté batohy Speedmat? 

   Batoh získá v 21. kole soutěže:

  • 10 žáků max. 6. ročníku a mladší, kteří uloží v 21. kole výsledky 3 testů se symbolem
  • 10 žáků 7. - 9. ročníku, kteří uloží v 21. kole výsledky 3 testů se symbolem
  • výsledky všech 3 testů se sčítají, batoh získává 10 žáků s nejvyšším součtem
  • soutěž pro mladší a starší žáky probíhá odděleně ve dvou tabulkách
  • jméno žáka se zobrazí v tabulce až po dokončení 3 testů
  • žák může získat více diplomů i batoh současně

  13.  Může žák získat diplom, triko, batoh znovu v 21. kole?

  Diplom je možné získat znovu i ve stejné kategorii s tímto omezením:

  •  žák má zablokovanou  tu kategorii, kde už v 19. kole či 20. kole získal diplom
  •  kategorie označené symbolem   nejsou blokovány, soutěžit o batohy může každý žák
  Batohy SPEEDMAT
  • v 21. kole soutěžíme o speciální batohy, o trička se už nesoutěží

  14. Kde nahlásit chybu v tabulkách? Jak smazat zápis žáka? Soutěžíme fair-play!

  Administrátor denně opravuje drobné chyby, ale nevidí všechno

  • děkujeme za kontrolu zápisů žáků a Vaše upozornění (psasek@post.cz)
  • do 24h jsou mazány zápisy typu 'pokus', 'test', 'zkouška'
  • po zjištění jsou mazány zápisy s úmyslnými chybami, které nejsou míněny vážně a poškozují dobré jméno projektu
  Soutěžíme fair-play!
  • žák může soutěžit o ceny jen v těch kategoriích, kam patří podle věku a třídy
  • lehčí kategorie si starší žák může vyzkoušet jen bez zápisu do soutěže
  • platí i pro žáky, kteří si lehčí kategorie zkoušejí doma
  • u výsledku 4000+ bodů musí žák uvézt e-mail učitele, který dohlédl na správnost zápisu
  • e-mail učitele je neveřejný a slouží k ověření údajů žáka v případě pochybností
  V případě nesrovnalostí kontaktujte administrátora

  15. Žák nezapsal do soutěže svůj výsledek. Je možné skóre zapsat dodatečně?

  Ano, ale ručně se zapisují jen ty hodnoty, které ovlivní celkové pořadí Vaší školy

  • výkony průměrných a slabých žáků (pod 3000 bodů) prosím neposílejte
  • skóre si prosím opište nebo použijte PrintScrn
  • zapisuje administrátor - kontakt: psasek@post.cz
  • ověření je možné druhý den tlačítkem
  V případě nesrovnalostí kontaktujte administrátora

  16. Máme licenci, ale naši žáci se zobrazují jako hosté s jinou IP adresou. Co s tím?

  Vaše IP adresa mohla být změněna, aniž o tom víte

  • vyřeší za Vás administrátor, prosím vyčkejte 24h
  • výkony žáků dále zapisujte, neztratí se Vám, symbol u žáka se objeví dodatečně
  V případě nesrovnalostí kontaktujte administrátora