1. Čím začať? Ako vyzerá a kam sa inštaluje testovací program pre šk. r. 2019/2020?

Do odvolania karantény môže súťažiť každý žiak aj z domu bez licencie
V školskom roku 2019/2020 s deťmi a psom

 • = samoinštalačný súbor EXE
 • náhradný spôsob: = súbor ZIP
 • v počítačovej učebni stačí inštalácia 1x na server
 • pre zápis výsledkov je potrebné pripojenie na internet
 • na tabletoch je podmienkou OS Windows + aktivácia klávesnice
Chceme si súťaž SPEEDMAT vyskúšať! Čo staršie verzie programu Speedmat?
 • prosím nepoužívajte ich, do súťaže sa žiaci nedokážu zapísať ani ako hostia

2. V akom čase prebiehajú jednotlivé kola súťaže? Aké sú ceny pre víťazov?

Začať súťažiť môžu Vaši žiaci kedykoľvek v priebehu školského roka

 • 21. kolo: 2. 9. 2019 - 24. 1. 2020
 • 22. kolo: 27. 1. 2020 - 19. 6. 2020
Ceny pre najlepších žiakov - dostanete poštou na adresu školy

3.  Kto sa môže zúčastniť? Aké sú kategórie?

Zúčastniť sa môžu všetci žiaci školy (od 7 do 16 rokov) opakovane v 24 kategóriách podľa triedy

 • žiak môže súťažiť o ceny len v tých kategóriach, kam patrí podľa ročníku
 • Speedmat je súťaž jednotlivcov, každý žiak súťaží sám za seba
 • nie je možné zapísať výkon skupiny žiakov, ani dvojice žiakov
 • systém ukazuje vždy najlepší výkon žiaka a ten si môže svoje umiestnenie zlepšovať
Máme veľa šikovných žiakov, koľko diplomov môžu získať?
 • počet diplomov nie je obmedzený, záleží len na motivácii a šikovnosti Vašich žiakov
 • väčší účasť žiakov ovplyvňuje počet diplomov
Naša škola má žiakov len 1. stupňa. Ako sa môžeme zapojiť?
 • zúčastnite sa v 10 kategóriách Pre mladších žiakov
 • systém odmien platí aj pre menšie a neúplné školy

4.  Ako zapísať žiaka do súťaže?

 Zápis je možný vždy až po skončení testu 
Čo keď si žiak nastaví iný výber učiva?
 • mimo súťaž si žiak môže nastaviť ľubovoľnú inú kombináciu učiva
 • test je možné vždy dokončit, ale do súťaže sa žiak nezapíše
 • na začiatku testu sa objaví upozornenie, ikona sa po teste neobjaví
 • po celú dobu testu sú schodíky pre víťaza preškrtnuté

5. Môžu si žiaci pred súťažou učivo precvičiť? Ako sú žiaci hodnotení?

K precvičeniu učiva slúžia modré tlačidlá, k súťaži červené tlačidlo Celý program - SÚŤAŽ

 • po precvičovaní sa do súťaže o diplomy nezapíšete
  •   malé precvičovanie s časovým limitom
  •   dlhšie precvičovanie s časovým limitom
  •   precvičovanie bez časového limitu
  •   precvičovanie do prvej chyby s časovým limitom
 • žiak získava za každý príklad 0-10 bodov podľa rýchlosti odpovede (červená šipka)
 • žiak je hodnotený podľa priemeru bodov (zelená šipka)
  Priemer bodov    Známka  
101*
9+1
7,5+2
5+3
2,5+4


  Body    Známka  
4400
40001
36001/2
32002
28002/3
24003
20003/4
15004
10004/5
05
Chceme si súťaž SPEEDMAT vyskúšať!
 • to nie je problém, zapisovať výkony žiakov môžete bez obmedzenia, najskôr ako hosťov súťaže
 • výkony žiakov sa Vám nestratia, licenciu je možné objednať aj dodatočne
 • ! pre zachovanie úrovne súťaže je limit pre zisk akéhokoľvek ocenenia 3000 bodov

6. Ako dlho platí školská a rodinná licencia?

Do odvolania karantény môže súťažiť každý žiak aj z domu bez licencie
Po zaplatení licencie môžu Vaši žiaci súťažiť o diplomy a tričká

 • platí jeden rok alebo štyri roky od zaplatenia, napr. od 1. 4. 2020 do 1. 4. 2024
 • orientačný Vašej školy, cenník TU
Máme licenciu, ale naši žiaci sa zobrazujú ako hostia s inou IP adresou. Čo s tým?
 • vaša IP adresa mohla byť zmenená, bez toho, aby ste o tom vedeli
 • výkony žiakov naďalej zapisujte, nestratia sa Vám, symbol u žiaka sa objaví dodatočne
V prípade nezrovnalostí kontaktujte administrátora

7. Kto vidí výsledky našej školy na www.speedmath.eu?

Nepranierujeme slabších žiakov, zlé výkony žiakov sú vždy skryté

 • pre verejnosť mimo školu sú viditeľné len mená a výkony Vašich žiakov nad 3000 bodov
 • iba v budove školy uvidíte výsledky všetkých Vašich žiakov, i tých slabších
 • v tabuľke  Dnes súťažili sú viditeľné všetky výkony
 • v tabuľke sú viditeľné len výkony žiakov Vašej školy

8. Musia žiaci uvádzať svoje meno a priezvisko? Je možné uviesť prezývku?

Nepranierujeme slabších žiakov, zlé výkony žiakov sú vždy skryté

 • u žiakov sa zverejňuje: meno, priezvisko, rok narodenia - podobne ako v atletike, šachu..
 • žiak sa môže zapísať aj pod uživateľským menom, ktoré mu pred účasťou v súťaži pridelí jeho vyučujúci

9. Môže žiak zapisovať do súťaže výsledky z domu?

Do odvolania karantény môže súťažiť každý žiak aj z domu bez licencie
S rodinnou licenciou môže žiak súťažit o ceny z domu

 • objednáva rodič a dohliada na správnosť údajov
 • výsledky žiaka z domu sa pripisujú k výsledkom školy
 • ľahšie kategórie si starší žiak môže vyskúšať len bez zápisu do súťaže, toto platí aj pre žiakov, ktorí súťažia z domu
 • žiak bez rodinnej licencie môže doma iba trénovať bez zápisu do súťaže

10.  Čo znamená červený krížik a ako ho odstraniť?

Do odvolania karantény môže súťažiť každý žiak aj z domu bez licencie
je označený ŽIAK-HOSŤ

 • zo školy, ktorá vstupuje do súťaže, do nastavenia názvu školy a adresy
  • vyčkajte do druhého dňa na zásah administrátora
 •  v kategórii, kde získal v 21. kole diplom so šerifskou hviezdou
  • vyskúšajte inú z 24 kategórií
 • ktorý si skúša program doma bez dohľadu učiteľa
 • v škole , kde došlo k zmene IP adresy
  • vyčkajte do druhého dňa na zásah administrátora
 • v tej škole, kde je nutné overiť či nastaviť platnosť licencie
  • vyčkajte do druhého dňa na zásah administrátora
Po objednaní a zaplatení licencie Vám odstraní administrátor V prípade nezrovnalostí kontaktujte administrátora

11.  Kto získa diplom? Koľko diplomov môže získať jeden žiak?

V 22. kole žiak získava samostatný diplom za každú kategóriu, kde sa umiestnil

 • žiak môže súťažiť o ceny len v tých kategóriach, kam patrí podľa ročníku
 • talentovaný mladší žiak môže súťažiť aj so staršími žiakmi
 • jeden žiak môže získať viac diplomov aj batoh súčasne
 • teoreticky môže 8-ročný žiak 2. ročníka ZŠ získať 24 diplomov, batoh a USB disk

3 spôsoby, ako môže žiak získať diplom / i z domu

1.  Na každej škole získava diplom
 • päť najlepších žiakov s najvyšším skóre
  • viacnásobné umiestnenie toho istého žiaka sa počíta 1x
  • ! pre zachovanie úrovne súťaže je limit pre zisk akéhokoľvek ocenenia 3000 bodov
 • pri účasti min. 100 žiakov 3000+ žiaci na 1.-10. mieste (ukazuje červená šipka)

2.  Jeden ze 120 diplomov získava

3.  Diplom so šerifskou hviezdou za 1*
 • získava žiak s 1* - Matematický talent
 • počet diplomov nie je obmedzený, záleží len na motivácii a šikovnosti Vašich žiakov
 • za 5  získavate Diplom pre školu
  • na diplome budú mená žiakov s 1* z Vašej školy
  • viacnásobné umiestnenie toho istého žiaka sa počíta 1x

12.  Kto získa žlté batohy a USB disky Speedmat?

Batoh získa v 22. kole súťaže:

 • 10 žiakov max. 5. ročníka a mladší, ktorí uložia v 22. kole výsledky 3 testov so symbolom
 • meno žiaka sa zobrazí v tabuľke až po dokončení všetkých 3 testov
 • výsledky všetkých 3 testov sa zrátajú, cenu získava 10 žiakov s najvyšším súčtom

USB disk získa v 22. kole súťaže:

 • 10 žákov 6. - 9. ročníka, ktorí uložia v 22. kole výsledky 3 testov so symbolom
 • meno žiaka sa zobrazí v tabuľke až po dokončení všetkých 3 testov
 • výsledky všetkých 3 testov sa zrátajú, cenu získava 10 žiakov s najvyšším súčtom
Mladší - výsledky    Starší - výsledky     Dnes súťažili

13.  Môže žiak získať diplom, batoh znova v 22. kole?

Novinky v 22. kole od 17. 2. 2020
Diplom je možné získať znova aj v tej istej kategórii mimo

 • kategórie, kde žiak v minulosti získal diplom
 • kategórie, kde žiak v 21. kole získal diplom za výkon nad 4000 bodov 
  • týto talentovaný žiaci môžu súťažit v inej, ťažšej kategórii
 • v najťažšej kategórii SP6 - Algebra(všetko učivo) je možné súťažiť opakovane
Batohy SPEEDMAT pre mladších žiakov 1. st. ZŠ
 • žiak, ktorý už batoh dostal v 21. kole, môže súťažiť so staršími žiakmi
 • žiak max. 5. ročníku, ktorý zatiaľ batoh nezískal, môže súťažiť znova
USB disky pre starších žiakov a študentov
 • súťaže sa môže zúčastniť každý, aj žiak s
 • meno žiaka sa zobrazí v tabuľke až po dokončení všetkých 3 testov

14. Kde nahlásiť chybu v tabuľkách? Ako zmazať zápis žiaka? Súťažíme fair-play!

Administrátor denne opravuje drobné chyby, ale nevidí všetko

 • ďakujeme za kontrolu zápisov žiakov a Vaše upozornenie (psasek@post.cz)
 • do 24h sú zmazané zápisy typu 'pokus', 'test', 'skúška'
 • po zistení sú zmazané zápisy, ktoré nie sú mienené vážne alebo poškodzujú dobré meno projektu
 • mená a priezviská žiakov sú v súťaži aj na diplomoch bez slovenskej diakritiky!
Súťažíme fair-play!
 • žiak môže súťažiť o ceny len v tých kategóriach, kam patrí podľa ročníku
 • ľahšie kategórie si starší žiak môže vyskúšať len bez zápisu do súťaže, toto platí aj pre žiakov, ktorí súťažia z domu
 • pri výsledku 4000+ bodov musí žiak uviesť e-mail učiteľa, ktorý dohliadal na zápis
 • e-mail učiteľa je neverejný a slúži na overenie údajov žiaka v prípade pochybností
V prípade nezrovnalostí kontaktujte administrátora

15. Žiak nezapísal do súťaže svoj výsledok. Je možné skóre zapísať dodatočne?

Áno, ale ručne sa zapisujú len tie hodnoty, ktoré ovplyvnia celkové poradie Vašej školy

 • výkony priemerných a slabých žákov (pod 3000 bodov) prosím neposielajte
 • skóre si prosím opíšte alebo použite PrintScrn
 • zapisuje administrátor - kontakt: psasek@post.cz
 • overenie je možné na druhý deň tlačidlom
V prípade nezrovnalostí kontaktujte administrátora