Speedmath

1. Čím začať? Ako vyzerá a kam sa inštaluje testovací program pre šk. r. 2019/2020?

V školskom roku 2019/2020 s deťmi a psom

 • = samoinštalačný súbor EXE
 • náhradný spôsob: = súbor ZIP
 • v počítačovej učebni stačí inštalácia 1x na server
 • pre zápis výsledkov je potrebné pripojenie na internet
 • na tabletoch je podmienkou OS Windows + aktivácia klávesnice

Čo staršie verzie programu Speedmat?

 • prosím nepoužívajte ich, do súťaže sa žiaci nedokážu zapísať ani ako hostia

2. V akom čase prebiehajú jednotlivé kola súťaže? Aké sú ceny pre víťazov?

Začať súťažiť môžu Vaši žiaci kedykoľvek v priebehu školského roka

 • 21. kolo: 2. 9. 2019 - 24. 1. 2020
 • 22. kolo: 27. 1. 2020 - 19. 6. 2020
 • diplomy a batohy dostanete na adresu školy poštou na konci súťažného kola

3. Kto sa môže zúčastniť? Aké sú kategórie?

Zúčastniť sa môžu všetci žiaci školy (od 7 do 16 rokov) opakovane v 24 kategóriách podľa veku

 • Speedmat je súťaž jednotlivcov, každý žiak súťaží sám za seba
 • nie je možné zapísať výkon skupiny žiakov, ani dvojice žiakov
 • systém ukazuje vždy najlepší výkon žiaka a ten si môže svoje umiestnenie zlepšovať
Máme veľa šikovných žiakov, koľko diplomov môžu získať? Naša škola má žiakov len 1. stupňa. Ako sa môžeme zapojiť?
 • zúčastnite sa v 10 kategóriách Pre mladších žiakov
 • systém odmien platí aj pre menšie a neúplné školy

4. Ako vložiť výkon žiaka do súťažných tabuliek?

Žiak sa zapisuje do súťaže v 24 kategóriach vždy až po skončení testu

 • kliknutím na ikonu sa aktivuje zapisovací formulár
 • nápoveda: červené šipky na obrázku vpravo
 • zápis žiaka môžete overiť v aplikácii Dnes súťažili
 • mimo súťaž si žiak môže nastaviť ľubovoľnú inú kombináciu učiva

Čo keď si žiak nastaví iný výber učiva?

5. Môžu si žiaci testovací program vyskúšať a učivo si precvičiť? Ako sú žiaci hodnotení?

K precvičeniu učiva slúžia modré tlačidlá, k súťaži červené tlačidlo

 • po precvičovaní sa do súťaže o diplomy nezapíšete
  •   malé precvičovanie s časovým limitom
  •   dlhšie precvičovanie s časovým limitom
  •   precvičovanie bez časového limitu
  •   precvičovanie do prvej chyby s časovým limitom
 • žiak získava za každý príklad 0-10 bodov podľa rýchlosti odpovede (červená šipka)
 • žiak je hodnotený podľa priemeru bodov (zelená šipka)
  Priemer bodov    Známka  
101*
9+1
7,5+2
5+3
2,5+4


  Body    Známka  
4400
40001
36001/2
32002
28002/3
24003
20003/4
15004
10004/5
05
 • pre zachovanie úrovne súťaže je limit pre zisk akéhokoľvek ocenenia 3000 bodov
 • 6. Ako dlho platí školská a rodinná licencia?

  Po zaplatení licencie môžu Vaši žiaci súťažiť o diplomy a tričká

  • platí jeden rok alebo štyri roky od zaplatenia, napr. od 1. 10. 2019 do 1. 10. 2023
  • orientačný z Vašej IP adresy, cenník TU

  7. Kto vidí výsledky našej školy na webe?

  Nepranierujeme slabších žiakov, zlé výkony žiakov sú vždy skryté

  • pre verejnosť mimo školu sú viditeľné len mená a výkony Vašich žiakov nad 3000 bodov
  • iba v budove školy uvidíte výsledky všetkých Vašich žiakov, i tých slabších
  • v tabuľke  Dnes súťažili sú viditeľné všetky výkony
  • v tabuľke sú viditeľné len výkony žiakov Vašej školy

  8. Musia žiaci uvádzať svoje meno a priezvisko? Je možné uviesť prezývku?

  Nepranierujeme slabších žiakov, zlé výkony žiakov sú vždy skryté

  • u žiakov sa zverejňuje: meno, priezvisko, rok narodenia - podobne ako v atletike, šachu..
  • žiak sa môže zapísať aj pod uživateľským menom, ktoré mu pred účasťou v súťaži pridelí jeho vyučujúci

  9. Môže žiak zapisovať do súťaže výsledky z domu?

  Súťažiť o diplomy / batohy je možné len z budovy školy

  Rodinná licencia

  10.  Čo znamená červený krížik a ako ho odstraniť?

  je označený ŽIAK-HOSŤ

  •  v kategórii, kde získal v 19. kole či 20. kole diplom so šerifskou hviezdou
  • zo školy, ktorá vstupuje do súťaže, do nastavenia IP adresy
  • ktorý si skúša program doma bez dohľadu učiteľa - účasť z domu TU
  • v škole , kde došlo k zmene IP adresy
  • v tej škole, kde je nutné overiť či nastaviť platnosť licencie
  Po objednaní a zaplatení licencie Vám odstraní administrátor
  • tabuľka  Hostia súťaže slúži predovšetkým ku skúške systému pre nových zúčastnených
  V prípade nezrovnalostí kontaktujte administrátora

  11.  Kto získa diplom? Koľko diplomov môže získať jeden žiak? 

   v 21. kole

  • žiak získava samostatný diplom za každú kategóriu, kde sa umiestnil
  • žiak môže získať viac diplomov i batoh súčasne
  • počet diplomov nie je obmedzený, záleží len na motivácii a šikovnosti Vašich žiakov
  • pre zachovanie úrovne súťaže je limit pre zisk akéhokoľvek ocenenia 3000 bodov
  •  Diplom pre školu 
   • získáva škola s minimálne 5 žiakmi v tabuľke Diplomy za
   • na diplome budú mená všetkých Vašich žiakov s výsledkom 4000+

  3 spôsoby, ako môže žiak získať diplom
   Diplom získava

   Súťažný diplom získava

   Diplom so šerifskou hviezdou za 1*
  • získava tradične žiak s 1* - Matematický talent
  Súťaž o žlté batohy Speedmat!

  12.  Kto získa žlté batohy Speedmat! 

   Batoh získa v 21. kole súťaže:

  • 10 žiakov max. 6. ročníka a mladší, ktorí uložia v 21. kole výsledky 3 testov so symbolom
  • 10 žákov 7. - 9. ročníka, ktorí uložia v 21. kole výsledky 3 testov so symbolom
  • výsledky všetkých 3 testov sa zrátajú, batoh získava 10 žiakov s najvyšším súčtom
  • súťaž pre mladších a starších žiakov prebieha oddelene
  • meno žiaka sa zobrazí v tabuľke až po dokončení 3 testov
  • žiak môže získať viac diplomov i batoh súčasne

  13.  Môže žiak získať diplom, tričko, batoh znova v 21. kole?

  Diplom je možné získať znova aj v tej istej kategórii s týmto obmedzením:

  •  žiak má zablokovanú  tu kategóriu, kde už v 19. kole či 20. kole získal diplom
  •  kategórie označené symbolom   nie sú blokované, súťažiť o batohy môže každý žiak
  Batohy SPEEDMAT
  • v 21. kole súťažíme o špeciálne batohy, o trička sa už nesúťaží

  14. Kde nahlásiť chybu v tabuľkách?? Ako zmazať zápis žiaka? Súťažíme fair-play!

  Administrátor denne opravuje drobné chyby, ale nevidí všetko

  • ďakujeme za kontrolu zápisov žiakov a Vaše upozornenie (psasek@post.cz)
  • do 24h sú zmazané zápisy typu 'pokus', 'test', 'skúška'
  • po zistení sú zmazané zápisy, ktoré nie sú mienené vážne alebo poškodzujú dobré meno projektu
  Súťažíme fair-play!
  • žiak môže súťažiť o ceny len v tých kategóriach, kam patrí podľa veku a triedy
  • ľahšie kategórie si starší žiak môže vyskúšať len bez zápisu do súťaže
  • platí aj pre žiakov, ktorí si ľahšie kategórie skúšajú doma
  • pri výsledku 4000+ bodov musí žiak uviesť e-mail učiteľa, ktorý dohliadal na zápis
  • e-mail učiteľa je neverejný a slúži na overenie údajov žiaka v prípade pochybností
  V prípade nezrovnalostí kontaktujte administrátora

  15. Žiak nezapísal do súťaže svoj výsledok. Je možné skóre zapísať dodatočne?

  Áno, ale ručne sa zapisujú len tie hodnoty, ktoré ovplyvnia celkové poradie Vašej školy

  • výkony priemerných a slabých žákov (pod 3000 bodov) prosím neposielajte
  • skóre si prosím opíšte alebo použite PrintScrn
  • zapisuje administrátor - kontakt: psasek@post.cz
  • overenie je možné na druhý deň tlačidlom
  V prípade nezrovnalostí kontaktujte administrátora

  16. Máme licenciu, ale naši žiaci sa zobrazujú ako hostia s inou IP adresou. Čo s tým?

  Vaša IP adresa mohla byť zmenená, bez toho, aby ste o tom vedeli

  • vyrieši za Vás administrátor, prosím vyčkajte 24h.
  • výkony žiakov naďalej zapisujte, nestratia sa Vám, symbol u žiaka sa objaví dodatočne
  V prípade nezrovnalostí kontaktujte administrátora