1.  Inštalácia testovacieho programu

V počítačovej učebni stačí inštalácia testovacieho programu 1x na server

 • = samoinštalačný súbor EXE
 • náhradný spôsob: = súbor ZIP
 • pre zápis výsledkov je potrebné pripojenie na internet
 • je nutný OS Windows
Čo staršie verzie programu Speedmat?
 • prosím nepoužívajte ich, do súťaže sa žiaci nedokážu zapísať ani ako hostia
Princip súťaže    Súťažíme fair-play    Matematický trojboj    Ako zapísať žiaka do súťaže

2.  V akom čase prebiehajú jednotlivé kola súťaže? Aké sú ceny pre víťazov?

Súťažiť môžu Vaši žiaci kedykoľvek v priebehu školského roka

 • 23. kolo: 1. 9. 2020 - 22. 1. 2021
 • 24. kolo: 23. 1. 2021 - 18. 6. 2021
Ceny pre najlepších - dostanete poštou na adresu školy Princip súťaže    Súťažíme fair-play    Licence    Diplomy    Matematický trojboj    Ako zapísať žiaka do súťaže

3.  Aký je princip súťaže? ? Koľkokrát sa žiak může zúčastiť?

Cielom žiaka je čo najlepšie umiestnenie v tabulkách výsledkov

 • žiak môže súťažit v škole aj doma
 • vo všetkých 27 kategóriách sa ukazujú iba najlepšie výkony žiaka
 • žiak si môže svoje umiestnenie vo všetkých kategóriách zlepšovať celý polrok
 • počet pokusov v súťaži nie je obmedzený
 • väčšia účasť žiakov jednej školy vo viacerých kategóriách zvyšuje počet ocenených
 • počet cen záleží len na motivácii a šikovnosti Vašich žiakov
Naša škola má žiakov len 1. stupňa. Ako sa môžeme zapojiť?
 • zúčastnite sa iba v kategóriách M1 - M11
 • systém odmien platí aj pre menšie a neúplné školy
Je dobré vedieť..
 • prvý zápis žiaka v súťaži nebude asi ten najlepší - CVIK ROBÍ MAJSTRA!
 • je vhodné si učivo najprv precvičiť
Súťažíme fair-play    Licence    Diplomy    Matematický trojboj    Ako zapísať žiaka do súťaže

4.  Návod, ako zapísať žiaka do súťaže

Po skončení testu sa objaví podobné hodnotenie

Princip súťaže    Súťažíme fair-play

5.  Môžu si žiaci pred súťažou učivo precvičiť?

Po precvičovaní sa do súťaže o ceny nezapíšete

 •   malé precvičovanie s časovým limitom
 •   dlhšie precvičovanie s časovým limitom
 •   precvičovanie bez časového limitu
 •   precvičovanie do prvej chyby s časovým limitom
 • žiak získava za každý príklad 0-10 bodov podľa rýchlosti odpovede
 • žiak je hodnotený podľa priemeru bodov
  Priemer bodov    Známka  
101*
9+1
7,5+2
5+3
2,5+4

6.  Licencie a podpora projektu SPEEDMAT

Po zaplatení licencie môžu všetci žiaci školy súťažiť o ceny z akéhokoľvek počítača

Máme licenciu, ale naši žiaci sa zobrazujú ako hostia s inou IP adresou. Čo s tým?
 • výkony žiakov naďalej zapisujte, nestratia sa Vám
 • vyčkajte do druhého dňa na zásah administrátora
Princip súťaže    Súťažíme fair-play    Diplomy    Matematický trojboj    Ako zapísať žiaka do súťaže

7.  Ako prihlásiť novú školu do súťaže?

Vyberte jeden zpôsob, aby sme vedeli, že Vaša škola chce súťažiť:
    1. Uložte výkon žiaka do tabuliek  v testovacom programe
        alebo
    2. Objednajte licenciu 
        alebo
    3. >Cez telefon  - môžete sa opýtať, čo Vás zaujíma

Čo potom? Dostaneme nejaký prístupový kód?

 • žiadny kód nie je potrebný
 • dostanete pre žiakov ľahko zapamätateľný názov školy
 • v budove školy sa názov vyplňuje automaticky pri zápisu do súťaže
Princip súťaže    Súťažíme fair-play    Licence    Diplomy    Matematický trojboj    Ako zapísať žiaka do súťaže

8.   Ako môže učiteľ / rodič sledovať aktivitu žiakov?

Nepranierujeme žiakov, zlé výkony sú skryté

 • u žiakov sa zverejňuje: meno, priezvisko, rok narodenia - podobne ako v atletike, šachu..
 • v tabuľke Dnes / včera súťažili sú viditeľné všetky výkony
 • kliknutím na meno žiaka sú viditelné všetky výkony žiaka
 • symbolom je možné ukázať výsledky iba jednej školy
Princip súťaže    Súťažíme fair-play    Licence    Diplomy    Matematický trojboj   

9.   Ako súťažiť zo školy / z domova?

Od 1. 9. 2020 s licenciou môžu všetci žiaci / študenti súťažiť o ceny z akéhokoľvek počítača
V budove školy:

Z domu:
 • žiak si nainštaluje do PC testovací program
 • výsledky žiaka z domu sa pripisujú k výsledkom školy
 • pre súťaž o ceny je vhodný dohľad dospelej osoby
Princip súťaže    Súťažíme fair-play    Licence    Diplomy    Matematický trojboj    Ako zapísať žiaka do súťaže

10.  Čo znamená červený otáznik a ako ho odstraniť?

je označený žiak

 • zo školy, ktorá vstupuje do súťaže, do nastavenia názvu školy a adresy
 • v škole, kde došlo k zmene IP adresy
  • vyčkajte do druhého dňa na zásah administrátora
 • v tej škole, kde je nutné overiť či nastaviť platnosť licencie
  • vyčkajte do druhého dňa na zásah administrátora
 •  v kategórii, kde získal v 21. kole či 22. kole diplom so šerifskou hviezdou
  • vyskúšajte inú z 27 kategórií

11.  Kto získa diplom? Koľko diplomov môže získať jeden žiak?

V 23. kole žiak získava samostatný diplom za každú kategóriu, kde sa umiestnil

 • jeden žiak môže získať súčasne viac diplomov
 • pre zachovanie úrovne súťaže je limit pre zisk akéhokoľvek ocenenia 3000 bodov

3 spôsoby, ako môže žiak získať diplom

1.  Na každej škole získava diplom
 • päť najlepších žiakov s najvyšším skóre
 • pri účasti min. 100 žiakov 3000+ žiaci na 1.-10. mieste (účast ukazuje červená šipka)
 • žiak môže získať od administrátora 'motivačný diplom'

2.  Jeden ze 135 diplomov získava

3.  Žltý diplom so šerifskou hviezdou za 1*

Diplom pre školu
 • za min. 5 rôznych žiakov s 
 • viacnásobné umiestnenie toho istého žiaka sa počíta 1x
 • škola môže získať od administrátora 'motivačný diplom'

12.  Kto získa žlté batohy a flash disky Speedmat?

Batoh získa v 23. kole súťaže:

Batohy - výsledky   

Flash disk získa v 23. kole súťaže:

 • 10 žákov 6. - 9. ročníka, ktorí uložia v 23. kole výsledky 3 testov S9, S11, S13
 • výsledky všetkých 3 testov sa zrátajú, cenu získava 10 žiakov s najvyšším súčtom
 • možný flash disk: autobusy, sova, bota, matrjoška, bojovník..
USB disky - výsledky   

13.  Môže žiak získať diplom či inú cenu znova v 23. kole?

Áno, ale mimo kategóriu, v ktorej v minulosti získal diplom


Batohy SPEEDMAT pre žiakov 1. st. ZŠ
 • žiak, ktorý zatiaľ batoh nezískal, môže súťažiť znova
 • žiak, ktorý už batoh dostal v 21.  či 22. kole, sa môže zúčastniť, ale získava flash disk (autobus)
Flash disky pre starších žiakov a študentov
 • trojboja sa môže zúčastniť každý žiak

14.  Súťažíme fair-play! Kde nahlásiť chybu v tabuľkách? Ako zmazať zápis žiaka?

Súťažíme fair-play!

 • žiak môže súťažiť o ceny v tých kategóriach, kam patrí podľa ročníku
 • talentovaný žiak môže súťažiť aj so žiakmi vyšších ročníkov
 • ľahšie kategórie si starší žiak môže vyskúšať len bez zápisu do súťaže
 • každý žiak súťaží sám za seba
 • nie je možné zapísať výkon skupiny žiakov, ani dvojice žiakov
Administrátor denne opravuje drobné chyby, ale nevidí všetko
 • ďakujeme za kontrolu zápisov žiakov a Vaše upozornenie (psasek@post.cz)
 • do 24h sú odstranené zápisy typu 'pokus', 'test', 'skúška'
 • po zistení sú zmazané zápisy, ktoré nie sú mienené vážne alebo poškodzujú dobré meno projektu
 • mená a priezviská žiakov sú v súťaži aj na diplomoch bez slovenskej diakritiky - to nie je chyba
Kontakt na administrátora:
      Mgr. Petr Šášek
      Kudrnova 70
      620 00 Brno - Tuřany
      Tel. +420 603 477 988 
      psasek@post.cz

15.  Žiak nezapísal do súťaže svoj výsledok. Je možné skóre zapísať dodatočne?

Áno, ale ručne sa zapisujú len tie hodnoty, ktoré ovplyvnia celkové poradie Vašej školy

 • výkony priemerných a slabých žákov (pod 3000 bodov) prosím neposielajte
 • skóre si prosím opíšte alebo použite PrintScrn
 • zapisuje administrátor - kontakt: psasek@post.cz
 • overenie je možné na druhý deň