Čo potom? Vyberte žiakom kategórie M1 - M11, S1 - S16 súťaže
Čo potom? Na uvedený Email dôjdu pokyny, čo má Váš žiak napísať do 3. a 4. riadku
Dostaneme nejaký prístupový kód? Žiadny kód nie je potrebný, dostanete pre žiakov jednoduchý názov školy a mesto / okres