Vechny kategorie


MENU

 ci Z Dukelsk, Strakonice 


DNES

[ ANO / NE ] 
 

Poet vkon 3000+ v souti: 38 , za dalch 62 mte

 
1.4525 21*Hokrov Elika201131.1.2024 v 14:00
2.4462 21*Chvosta Marek201130.1.2024 v 08:37
3.4332 21Pohan Tom20102.2.2024 v 11:18
4.4330 21Lank Jakub20111.2.2024 v 11:12
5.4270 21Sedlkov Marie201222.2.2024 v 18:54
6.4235 21Toman Tade20114.2.2024 v 13:46
7.4229 21Soukup Samuel20121.2.2024 v 11:03
8.4193 21Csaov Michaela201030.1.2024 v 08:32
9.4192 21Loueck Vladimr201130.1.2024 v 09:15
10.4140 21Koubov Lucie201016.2.2024 v 09:29
11.4124 21Kouimov Denisa201130.1.2024 v 08:34
12.4032 21Rybek Jan201030.1.2024 v 08:30
13.4008 21Obendrauf Daniel201124.1.2024 v 10:13
14.3978 21/2Brod Petr201130.1.2024 v 09:07
15.3938 21/2Hjek Dominik201130.1.2024 v 09:14
16.3894 21/2Novk Radim20127.2.2024 v 18:48
17.3869 21/2Kovov Elika201030.1.2024 v 08:34
18.3772 21/2Kubekov Natlie201130.1.2024 v 09:29
19.3736 21/2Jany Jan201130.1.2024 v 09:33
20.3725 21/2ejvar Krytof20111.2.2024 v 11:27
21.3705 21/2Lcha Vclav201030.1.2024 v 08:11
22.3695 21/2sk Elika201230.1.2024 v 09:35
23.3659 21/2Jeneov Kateina20111.2.2024 v 11:05
24.3594 22Vlkov Andrea201016.2.2024 v 09:31
25.3484 22Kuba Vojtch201131.1.2024 v 10:32
26.3483 22Hemansk Veronika201130.1.2024 v 08:18
27.3430 22Novk Radim201230.1.2024 v 09:10
28.3413 22Hjek Dominik201230.1.2024 v 09:05
29.3395 22Bednakov Kristna201130.1.2024 v 09:30
30.3382 22merdov Anna201231.1.2024 v 10:32
31.3380 22Marouek Maty201230.1.2024 v 09:13
32.3368 22Mal Natlie20121.2.2024 v 11:08
33.3366 22Pekov Nela20121.2.2024 v 11:26
34.3355 22Pojslov Michaela20111.2.2024 v 11:09
35.3216 22Kubek Eli201116.2.2024 v 09:33
36.3153 22/3Frbach Jan201229.1.2024 v 08:34
37.3123 22/3Vchalov Agta20111.2.2024 v 17:57
38.3053 22/3Tomi Tobias201130.1.2024 v 09:33
39.2762 23Pekov Nela20111.2.2024 v 11:14
40.2725 23Janecek Jan20111.2.2024 v 11:09
41.2696 23Hynkova Tereza201124.1.2024 v 10:17
42.2571 23Vlek Adam201229.1.2024 v 08:41
43.2513 23Brandov Beta201116.2.2024 v 09:32
44.2400 23stka Daniel201016.2.2024 v 09:39
45. 2Jirka Jakub201224.1.2024 v 10:26
46. 2Krsov Jiina201224.1.2024 v 10:30
47. 2Paroubkov Emmy201124.1.2024 v 10:29
48. 2Kopeck Aneta201124.1.2024 v 10:33