NEJLEPŠÍ VÝKONY ŠKOLY, DIPLOMY


MENU

 Žáci Gym Poděbradova, Louny 


DNES

Zobrazit [ ANO / NE ] 
 

55x (3000+) => 5x diplom

 
1.4645 21*Hetzer Vaclav200819.4.2020 v 15:31
2.4629 21*Fric Adam200817.4.2020 v 16:30
3.4596 31*Fric Adam200829.4.2020 v 17:54
4.4380 21Hetzer Vaclav20084.4.2020 v 16:39
5.4291 31Vacek Filip20049.3.2020 v 12:48
6.4289 21Silhartova Viktorie20076.4.2020 v 10:54
7.4253 31Horejsi Tomas200611.2.2020 v 09:24
8.4240 31Hasonova Libuse200515.4.2020 v 21:20
9.4237 31El Youssef200413.4.2020 v 09:14
10.4221 21Vales Matyas200821.4.2020 v 10:45
11.4122 21Silhartova Viktorie20073.4.2020 v 15:46
12.4117 31Hasonova Libuse200515.4.2020 v 21:51
13.4041 31Hasonova Libuse200514.4.2020 v 15:12
14.4030 21Vales Matyas200821.4.2020 v 10:24
15.4004 51Vacek Filip20049.3.2020 v 13:06
16.3986 61/2Roubal Michal200420.4.2020 v 10:27
17.3938 61/2El Youssef200413.4.2020 v 10:17
18.3927 61/2Roubal Michal200421.4.2020 v 10:12
19.3892 31/2El Youssef200413.4.2020 v 08:44
20.3886 51/2Roubal Michal20049.3.2020 v 12:57
21.3877 31/2Budik Jonas200515.4.2020 v 20:33
22.3837 61/2Gotzl Martin200510.4.2020 v 22:45
23.3809 51/2Gotzl Martin20059.4.2020 v 21:50
24.3776 11/2Ekrt Frantisek201020.4.2020 v 20:39
25.3768 31/2Gotzl Martin20059.4.2020 v 21:27
26.3759 21/2Thiebaut Emma200826.4.2020 v 17:44
27.3734 21/2Ekrt Mojmir200828.2.2020 v 10:15
28.3721 31/2Hasonova Libuse200515.4.2020 v 21:39
29.3684 31/2Holienka Miroslav200415.4.2020 v 15:17
30.3674 51/2El Youssef200413.4.2020 v 09:59
31.3616 61/2Vacek Filip200410.2.2020 v 13:03
32.3614 31/2Popovic Rostislav200421.4.2020 v 15:32
33.3595 32Kusa Adela200411.2.2020 v 09:31
34.3589 22Ekrt Mojmir200819.4.2020 v 14:25
35.3555 22Sinkulova Karolina20077.4.2020 v 17:12
36.3523 22Schejbalova Lucie200717.4.2020 v 17:35
37.3483 32Budik Jonas200515.4.2020 v 20:20
38.3438 32Kernerova Eva200611.2.2020 v 09:36
39.3422 32El Youssef200412.4.2020 v 18:49
40.3382 32Matejkova Emma200411.2.2020 v 09:38
41.3366 62Ransdorf Daniel200611.2.2020 v 08:43
42.3352 52Antos David200415.4.2020 v 23:40
43.3346 32Popovic Rostislav200419.4.2020 v 14:58
44.3287 62Popovic Rostislav200421.4.2020 v 16:14
45.3286 32Mytskanyuk Evelin200611.2.2020 v 09:36
46.3282 42Popovic Rostislav200420.4.2020 v 15:07
47.3249 22Dostal Jan200828.2.2020 v 10:17
48.3243 32Petrusova Magdalena200511.2.2020 v 08:25
49.3146 22/3Sochorova Natalie200528.2.2020 v 11:19
50.3117 32/3Ausky Jan200611.2.2020 v 09:32
51.3116 32/3Volek Petr200611.2.2020 v 08:22
52.3093 62/3Popovic Rostislav200419.4.2020 v 15:37
53.3057 22/3Novohradska Veronika20083.4.2020 v 17:47
54.3031 22/3Schejbalova Lucie200716.4.2020 v 10:41
55.3001 32/3Vitmayerova Alexandra200611.2.2020 v 08:26
56.2953 52/3Hlavsa Petr200718.3.2020 v 18:31
57.2931 32/3Witosova Eliska200611.2.2020 v 08:23
58.2923 32/3Kusa Adela200611.2.2020 v 09:19
59.2776 33Parma Vaclav200611.2.2020 v 08:23
60.2763 33Sediva Maja200611.2.2020 v 08:23
61.2711 33Trubacova Lucie200511.2.2020 v 08:27
62.2692 33Hausner Patrik200411.2.2020 v 09:37
63.2654 23Schejbalova Lucie200716.4.2020 v 10:24
64.2609 33Matejkova Emma200611.2.2020 v 09:23
65.2604 63El Youssef20043.2.2020 v 10:26
66.2571 23Sinkuova Karolina200728.2.2020 v 11:27
67.2469 33Zeman Jan200511.2.2020 v 08:29
68.2459 23Sponiarova Lucie20087.2.2020 v 11:35
69. 5Popovic Rostislav200421.4.2020 v 16:43
70. 2Prusikova Klara20087.2.2020 v 11:29
71. 3Hlavsa Petr200718.3.2020 v 18:48
72. 2Nechanicka Nikol20057.2.2020 v 10:30
73. 3Thiebaut Marc200611.2.2020 v 08:28
74. 3Soukup Tadeas200511.2.2020 v 08:27
75. 3Zouharova Magdalena200611.2.2020 v 08:29
76. 3Srbek Matej200411.2.2020 v 08:29
77. 2Nechanicka Nikol200828.2.2020 v 10:24
78. 6Stepankova Lucie200424.4.2020 v 20:42