Všechny kategorie


MENU

 Žáci Gym Cihelní, Frýdek-Místek 


DNES

Zobrazit [ ANO / NE ] 
 

118x (3000+) => 10x diplom

 
1.4445 41*Opelova Michaela200822.9.2020 v 18:44
2.4373 21Slachtova Julie200829.9.2020 v 11:20
3.4368 21Kopecny Adam200813.10.2020 v 11:03
4.4344 21Grundil David200822.9.2020 v 10:53
5.4332 21Konopacova Vendula20076.10.2020 v 11:07
6.4329 21Grundil David200829.9.2020 v 11:02
7.4324 21Jezersky Vit20087.9.2020 v 08:32
8.4320 21Laucky Lukas200729.9.2020 v 10:53
9.4320 21Raska Tobias200729.9.2020 v 11:06
10.4318 41Slezak Oldrich200824.11.2020 v 09:50
11.4298 21Pravec Martin200729.9.2020 v 11:16
12.4292 21Slezak Oldrich200828.11.2020 v 16:50
13.4289 61Kornel Tomas200813.10.2020 v 11:08
14.4283 31Klegova Nela20084.11.2020 v 16:21
15.4261 21Skotnicova Nicol20076.10.2020 v 11:06
16.4250 21Farnik Jakub200722.9.2020 v 10:56
17.4248 41Cernakova Ema20086.10.2020 v 11:00
18.4247 21Farnik Jakub200717.10.2020 v 18:28
19.4244 21Konopacova Vendula200722.9.2020 v 10:55
20.4242 21Klegova Nela20086.10.2020 v 11:22
21.4239 21Balounova Anezka200829.9.2020 v 11:13
22.4238 21Dyl Oliver200821.10.2020 v 12:44
23.4232 21Pravec Martin200729.9.2020 v 11:02
24.4232 21Slezak Oldrich200825.11.2020 v 17:41
25.4227 61Opelova Michaela200829.10.2020 v 13:55
26.4223 21Kopecny Adam200813.10.2020 v 11:10
27.4220 21Janecka Barbora200829.9.2020 v 10:53
28.4219 21Grundelova Eliska200813.10.2020 v 11:03
29.4215 41Slezak Oldrich200824.11.2020 v 08:32
30.4214 41Jezersky Vit200817.10.2020 v 13:32
31.4206 41Spilkova Ema20088.10.2020 v 09:16
32.4202 21Rycek Krystof20087.9.2020 v 08:31
33.4198 21Sevcik Jakub200713.10.2020 v 11:01
34.4198 31Pravec Martin200713.10.2020 v 11:14
35.4188 21Cernakova Ema200813.10.2020 v 11:03
36.4185 21Skvarova Zuzana200613.10.2020 v 11:08
37.4179 21Skvarova Zuzana200613.10.2020 v 10:59
38.4176 21Slezak Oldrich200824.11.2020 v 18:08
39.4174 41Kornel Tomas20086.10.2020 v 11:25
40.4173 21Laucky Lukas200722.9.2020 v 11:07
41.4170 21Rycek Krystof20086.10.2020 v 11:02
42.4169 21Grundelova Eliska200813.10.2020 v 11:11
43.4167 41Skotnicova Nicol200716.10.2020 v 09:11
44.4166 21Rycek Krystof200822.9.2020 v 11:07
45.4160 21Spilkova Ema20086.10.2020 v 11:16
46.4156 21Laucky Lukas200729.9.2020 v 11:16
47.4154 61Opelova Michaela200823.10.2020 v 20:18
48.4152 21Jezersky Vit200816.10.2020 v 11:05
49.4151 41Pravec Martin200713.10.2020 v 10:50
50.4145 31Skotnicova Nicol200723.10.2020 v 18:32
51.4140 21Cernakova Ema200822.9.2020 v 11:14
52.4140 21Balounova Anezka200813.10.2020 v 10:45
53.4133 31Kornel Tomas200813.10.2020 v 10:58
54.4131 21Farnik Jakub200722.9.2020 v 11:04
55.4118 21Farnik Jakub200713.10.2020 v 11:10
56.4117 41Laucky Lukas200713.10.2020 v 11:04
57.4109 31Vondrous Jan200813.10.2020 v 11:10
58.4103 21Drysl Adam200722.9.2020 v 11:08
59.4098 21Skotnicova Nicol200716.10.2020 v 09:02
60.4089 41Drysl Adam200729.9.2020 v 10:55
61.4073 21Spilkova Ema200811.11.2020 v 09:52
62.4070 21Sevcik Jakub200713.10.2020 v 11:12
63.4065 21Balounova Anezka200813.10.2020 v 10:54
64.4060 21Cernakova Ema200822.9.2020 v 11:05
65.4057 21Konopacova Vendula200713.10.2020 v 11:06
66.4053 21Kornel Tomas20087.9.2020 v 08:24
67.4051 41Vondrous Jan20086.10.2020 v 11:07
68.4048 41Krivy Pavel200813.10.2020 v 10:53
69.4038 21Kornel Tomas20087.9.2020 v 08:32
70.4022 41Farnik Jakub200713.10.2020 v 11:02
71.4020 41Klegova Nela200826.11.2020 v 18:17
72.4018 21Spilkova Ema20086.10.2020 v 11:10
73.4011 41Jezersky Vit200813.10.2020 v 11:00
74.4008 21Drysl Adam200729.9.2020 v 11:04
75.4004 41Grundelova Eliska20086.10.2020 v 11:03
76.3991 41/2Grundil David200829.9.2020 v 11:13
77.3985 21/2Macura Jakub20087.9.2020 v 08:24
78.3971 31/2Jezersky Vit200817.10.2020 v 13:42
79.3968 31/2Franek Robin20076.10.2020 v 11:17
80.3958 41/2Raska Tobias20076.10.2020 v 11:11
81.3955 21/2Drozd Karel20077.9.2020 v 08:33
82.3954 21/2Spilkova Ema200829.9.2020 v 10:56
83.3952 41/2Rycek Krystof200816.9.2020 v 16:00
84.3951 21/2Rycek Krystof200816.10.2020 v 15:07
85.3931 31/2Jezersky Vit200815.10.2020 v 10:39
86.3914 21/2Drozd Karel20077.9.2020 v 08:24
87.3914 21/2Drysl Adam200722.9.2020 v 11:17
88.3893 31/2Jezersky Vit200815.10.2020 v 10:49
89.3887 21/2Dyl Oliver20086.10.2020 v 11:00
90.3876 21/2Sevcik Jakub200729.9.2020 v 11:01
91.3874 21/2Kruzikova Greta200829.9.2020 v 10:55
92.3859 21/2Vondrous Jan20087.9.2020 v 08:30
93.3856 21/2Sevcik Jakub20067.9.2020 v 08:28
94.3849 21/2Balounova Anezka200722.9.2020 v 10:56
95.3844 21/2Dyl Oliver20086.10.2020 v 17:06
96.3833 21/2Skotnicova Nicol200728.10.2020 v 13:05
97.3826 31/2Rycek Krystof200815.10.2020 v 14:34
98.3815 21/2Franek Robin20077.9.2020 v 08:25
99.3815 21/2Jerabek Matyas200813.10.2020 v 10:57
100.3812 41/2Seccik Jakub200713.10.2020 v 10:53
101.3803 31/2Jezersky Vit200815.10.2020 v 09:05
102.3793 51/2Opelova Michaela200830.10.2020 v 20:05
103.3790 21/2Jerabek Matyas200813.10.2020 v 10:47
104.3746 21/2Macura Jakub20087.9.2020 v 08:34
105.3733 31/2Rycek Krystof20085.9.2020 v 16:13
106.3711 31/2Kornel Tomas20086.10.2020 v 11:08
107.3679 31/2Vondrous Jan200813.10.2020 v 11:21
108.3631 41/2Sevcik Jakub20056.10.2020 v 11:07
109.3610 21/2Janecka Barbora200829.9.2020 v 11:24
110.3555 42Balounova Anezka200813.10.2020 v 11:14
111.3533 42Konopacova Vendula20076.10.2020 v 11:02
112.3529 52Opelova Michaela200811.10.2020 v 11:17
113.3493 32Drozd Karel200713.10.2020 v 11:16
114.3414 32Rycek Krystof200815.10.2020 v 12:23
115.3060 32/3Drysl Adam20076.10.2020 v 11:15
116.3057 22/3Jerabek Matyas20067.9.2020 v 08:31
117.3017 22/3Dyl Oliver20086.10.2020 v 11:13
118.3000 32/3Franek Robin20076.10.2020 v 11:08
119.2842 32/3Jezersky Vit200813.10.2020 v 11:13