Čo je Speedmat?

Speedmat je počítačový program na precvičovanie matematiky

  • obsahuje základné učivo 2. - 9. ročníka ZŠ
  • po dokončení testu sa žiak môže zapísať do súťaže o ceny

Ceny v súťaži v 27. kole

Ocenení žiaci