Od 20. 6. 2022 do 31. 8. 2022 prázdninová súťaž pre fanúšikov matematiky

Žiaci môžu získať len žlté diplomy za 1*

  • diplomy dostanú v elektronickej podobe po letných prázdninách

Užitočná pomôcka pre Vašich žiakov

   3 kroky na štarte
          1. Inštalácia testovacieho programu
2. 28 kategórií súťaže
3. Ako sa žiak zapisuje do súťaže?
        

Speedmat v škole i doma - precvičovanie matematiky a súťaž o ceny

Testovací program obsahuje základné učivo 2. - 9. ročníka ZŠ - ukážky TU

Ocenení žiaci