Čo je Speedmat?

Speedmat je počítačový program na precvičovanie matematiky

  • obsahuje základné učivo 2. - 9. ročníka ZŠ
  • po dokončení niektorého z 28 testov sa žiak môže zapísať do súťaže o ceny
Otázky žiakov a motivácia

Ceny v súťaži v 28. kole

TOP účastníci