25. kolo súťaže sa začalo 1. 9. 2021

Užitočná pomôcka pre Vašich žiakov

Speedmat v škole i doma - precvičovanie matematiky a súťaž o ceny

Testovací program obsahuje základné učivo 2. - 9. ročníka ZŠ - ukážky TU

Ocenení žiaci