VETKY KATEGRIE - VETKY KOLYMENU

  27.9.2021 saili  

VERA   
 Len naa kola            Dnen matematick kr/krovn
    


Ako zska diplom pre kolu?

1.4390 31Ehl Tade  Z Tyrova, Nymburk  200727.9.2021 v 09:00
2.4354 31Ehl Tade  Z Tyrova, Nymburk  200727.9.2021 v 09:12
3.4289 31Brabec Michal  Z Tyrova, Nymburk  200727.9.2021 v 09:09
4.4287 31Klmov Karolna Z Tyrova, Nymburk  200727.9.2021 v 09:29
5.4272 31Kosina Petr Z Tyrova, Nymburk  200727.9.2021 v 09:01
6.4212 31astn Jiina Z Tyrova, Nymburk  200627.9.2021 v 09:05
7.4202 31Pelcov Anna Z Tyrova, Nymburk  200727.9.2021 v 09:29
8.4183 31Kublek Tom Z Tyrova, Nymburk  200727.9.2021 v 09:05
9.4165 31Matysov Marie Z Tyrova, Nymburk  200627.9.2021 v 08:10
10.4122 31Sacharova Barbora Z Tyrova, Nymburk  200727.9.2021 v 09:03
11.4108 31Novkov Adla Z Tyrova, Nymburk  200727.9.2021 v 08:17
12.4098 61astn Jiina Z Tyrova, Nymburk  200627.9.2021 v 09:32
13.4041 31Jaa David Z Tyrova, Nymburk  200627.9.2021 v 08:18
14.4015 31Pelcov Anna Z Tyrova, Nymburk  200727.9.2021 v 09:14
15.3987 61/2astn Jiina Z Tyrova, Nymburk  200627.9.2021 v 09:16
16.3971 31/2ezov Anna Z Tyrova, Nymburk  200727.9.2021 v 08:13
17.3961 31/2Joza Patrik Z Tyrova, Nymburk  200727.9.2021 v 08:11
18.3943 31/2Jaa David Z Tyrova, Nymburk  200627.9.2021 v 08:10
19.3911 31/2Smolkov Lucie Z Tyrova, Nymburk  200627.9.2021 v 09:07
20.3842 31/2Hemnek imon Z Tyrova, Nymburk  200627.9.2021 v 09:10
21.3817 61/2Hemnek imon Z Tyrova, Nymburk  200627.9.2021 v 09:31
22.3773 31/2Dytrychov Laura Z Tyrova, Nymburk  200727.9.2021 v 09:06
23.3703 31/2Such Ema Z Tyrova, Nymburk  200627.9.2021 v 09:34
24.3667 31/2Bareov Tereza Z Tyrova, Nymburk  200727.9.2021 v 08:14
25.3662 31/2Hazdrov Michaela Z Tyrova, Nymburk  200727.9.2021 v 08:13
26.3626 31/2Typold Matj Z Tyrova, Nymburk  200727.9.2021 v 09:31
27.3591 62Brabec Michal Z Tyrova, Nymburk  200727.9.2021 v 09:28
28.3575 32ilhn Matj Z Tyrova, Nymburk  200727.9.2021 v 08:25
29.3545 32Hazdrov Dominika Z Tyrova, Nymburk  200727.9.2021 v 08:36
30.3425 32ukov Johana Z Tyrova, Nymburk  200627.9.2021 v 08:16
31.3339 32Kapar Ji Z Tyrova, Nymburk  200627.9.2021 v 08:17
32.3325 32Kemen Sebastian Z Tyrova, Nymburk  200627.9.2021 v 08:35
33.3294 32Hejtman Ladislav Z Tyrova, Nymburk  200627.9.2021 v 08:14
34.3177 62/3Matysov Marie Z Tyrova, Nymburk  200627.9.2021 v 08:33
35.3156 12/328cosska 28cosska Z Psnick, Praha 4  201327.9.2021 v 13:34
36.3063 32/3Jeek Kristin Z Tyrova, Nymburk  200627.9.2021 v 08:18
37.3040 32/3Mrzenov Barbora Z Tyrova, Nymburk  200627.9.2021 v 09:25
38.2988 3Kovanec Adam Z Tyrova, Nymburk  200627.9.2021 v 08:30
39.2985 6Jaa David Z Tyrova, Nymburk  200627.9.2021 v 08:37
40.2889 3Mrzenov Barbora Z Tyrova, Nymburk  200627.9.2021 v 09:06
41.2881 3Bechtle Elena Z Tyrova, Nymburk  200727.9.2021 v 08:20
42.2844 3Hazdrov Dominika Z Tyrova, Nymburk  200727.9.2021 v 08:17
43.2693 3Beitler imon Z Tyrova, Nymburk  200627.9.2021 v 09:04
44.2574 3Typold Matj Z Tyrova, Nymburk  200727.9.2021 v 09:15
45.2554 3Janouov Natlie Z Tyrova, Nymburk  200627.9.2021 v 08:23
46.2442 3Such Ema Z Tyrova, Nymburk  200627.9.2021 v 09:19
47.1930 3erven David Z Tyrova, Nymburk  200627.9.2021 v 09:25
48.1133 3Penikov Marie Z Tyrova, Nymburk  200627.9.2021 v 08:27
49.878 3astn Anna Z Tyrova, Nymburk  200627.9.2021 v 09:35