Všechny kategorie


 Žáci ZŠ Červený vrch, Praha 6 [ ANO / NE ] 
 

40x (3000+) => 5x diplom

 
1.4429 31*Vrana Pavel200619.1.2021 v 08:05
2.4353 11Joskova Linda200916.9.2020 v 13:19
3.4318 31Ledinsky Matej200623.9.2020 v 13:25
4.4299 11Krivy Jan201110.9.2020 v 13:01
5.4284 21Kubickova Emma200830.9.2020 v 13:12
6.4236 21Rydvanova Sofie200830.9.2020 v 13:01
7.4211 21Haasz Albert200830.9.2020 v 13:04
8.4168 21Ledinsky Matej200623.9.2020 v 13:11
9.4092 41Vrana Pavel200629.9.2020 v 15:16
10.4091 21Ledinsky Matej200630.9.2020 v 13:10
11.4040 21Rosenberg Pavel200730.9.2020 v 13:11
12.4038 21Martin Benjamin200830.9.2020 v 13:18
13.4032 21Novak Viktor200730.9.2020 v 13:14
14.4020 11Skrdlantova Anna200916.9.2020 v 13:07
15.4007 11Amaral Ruben200916.9.2020 v 12:56
16.4004 21Simakova Johana200830.9.2020 v 13:03
17.3995 11/2Man Premek200916.9.2020 v 13:10
18.3820 21/2Blodkova Barbora200623.11.2020 v 17:54
19.3752 21/2Kubes Jan200730.9.2020 v 19:51
20.3751 21/2Blodkova Barbora200624.11.2020 v 18:41
21.3720 11/2Matejkova Agata200916.9.2020 v 13:00
22.3653 11/2Kuran Vladimir200916.9.2020 v 13:00
23.3607 21/2Subrt Jachym200830.9.2020 v 13:09
24.3522 22Kraml Richard200730.9.2020 v 13:21
25.3517 42Filipec Martin200729.9.2020 v 15:04
26.3514 62Remes Jakub200617.9.2020 v 13:12
27.3453 22Stedry Viktor200730.9.2020 v 13:20
28.3441 12Chalupsky Petr200916.9.2020 v 13:00
29.3416 22Sedlacek Patrik200830.9.2020 v 13:27
30.3401 22Fedonin Cyril200830.9.2020 v 13:15
31.3385 42Moravec Lukas200729.9.2020 v 15:12
32.3381 12Prochazkka Jonas200916.9.2020 v 13:02
33.3371 42Blodkova Barbora200629.9.2020 v 15:03
34.3319 12Rendlova Eliska200916.9.2020 v 13:16
35.3261 12Jahelka Benedikt200916.9.2020 v 13:10
36.3256 42Mikes Max200629.9.2020 v 14:58
37.3209 22Mrazova Daniela200830.9.2020 v 13:11
38.3116 12/3Engel Adam200916.9.2020 v 13:09
39.3057 22/3Kubes Jan200630.9.2020 v 13:07
40.3036 42/3Anikin Danila200629.9.2020 v 15:04
41.2950 42/3Kubanek Jachym200729.9.2020 v 15:04
42.2843 22/3Vydrova Julie200830.9.2020 v 13:11
43.2838 12/3Klouzalova Anna200916.9.2020 v 13:06
44.2640 23Neumannova Vanda200830.9.2020 v 13:09
45.2620 13Skala Tadeas200916.9.2020 v 13:03
46.2582 13Kahuda Frantisek200916.9.2020 v 13:11
47.2551 53Buksova Ela200715.9.2020 v 14:23
48.2486 43Mudra Jindrich200629.9.2020 v 14:59
49.2472 43Jakovec Viktor200729.9.2020 v 15:12
50. 4Nyvltova Karolina200729.9.2020 v 15:06
51. 2Vojvodikova Jana200830.9.2020 v 13:13
52. 4Hartmannova Katerina200629.9.2020 v 15:06
53. 1KubACovA MarkEta200916.9.2020 v 13:15
54. 1Mikulikova Viktorie200916.9.2020 v 13:21