Všechny kategorie


 Žáci Gym Cihelní, Frýdek-Místek [ ANO / NE ] 
 

236x (3000+) => 10x diplom

 
1.4638 21*Zemek Antonin200913.1.2021 v 18:15
2.4627 21*Cmiel Hugo20087.1.2021 v 09:43
3.4619 21*Cubova Eliska20089.12.2020 v 20:11
4.4603 21*Zemek Antonin200921.12.2020 v 16:40
5.4488 21*Cubova Eliska200814.12.2020 v 21:12
6.4487 41*Zemek Antonin20094.12.2020 v 18:01
7.4480 61*Opelova Michaela20081.12.2020 v 17:05
8.4445 41*Opelova Michaela200822.9.2020 v 18:44
9.4441 21*Gurnak Hugo20081.12.2020 v 13:05
10.4407 21*Slezak Oldrich200830.11.2020 v 18:42
11.4405 21*Sablatura Vojtech20098.12.2020 v 12:47
12.4381 21Cmiel Hugo20081.12.2020 v 12:50
13.4373 21Slachtova Julie200829.9.2020 v 11:20
14.4370 21Gurnak Hugo20081.12.2020 v 12:48
15.4368 21Kopecny Adam200813.10.2020 v 11:03
16.4344 21Grundil David200822.9.2020 v 10:53
17.4341 21Strakos Michal20088.12.2020 v 12:45
18.4334 41Laucky Lukas20078.12.2020 v 10:55
19.4333 21Slezak Oldrich20061.12.2020 v 12:57
20.4332 21Konopacova Vendula20076.10.2020 v 11:07
21.4329 21Grundil David200829.9.2020 v 11:02
22.4324 21Jezersky Vit20087.9.2020 v 08:32
23.4320 21Laucky Lukas200729.9.2020 v 10:53
24.4320 21Raska Tobias200729.9.2020 v 11:06
25.4319 21Szkandera Matej20091.12.2020 v 12:47
26.4318 41Slezak Oldrich200824.11.2020 v 09:50
27.4313 41Cmiel Hugo20088.12.2020 v 12:54
28.4298 21Pravec Martin200729.9.2020 v 11:16
29.4292 21Slezak Oldrich200828.11.2020 v 16:50
30.4289 61Kornel Tomas200813.10.2020 v 11:08
31.4283 31Klegova Nela20084.11.2020 v 16:21
32.4276 41Sablatura Vojtech20098.12.2020 v 13:09
33.4268 21Romanova Ema20081.12.2020 v 12:50
34.4261 21Skotnicova Nicol20076.10.2020 v 11:06
35.4253 41Pravec Martin20078.12.2020 v 11:16
36.4252 21Slezak Oldrich20061.12.2020 v 12:50
37.4250 21Farnik Jakub200722.9.2020 v 10:56
38.4248 41Cernakova Ema20086.10.2020 v 11:00
39.4247 21Farnik Jakub200717.10.2020 v 18:28
40.4247 41Spilkova Ema20088.12.2020 v 11:17
41.4244 21Konopacova Vendula200722.9.2020 v 10:55
42.4242 21Klegova Nela20086.10.2020 v 11:22
43.4239 21Balounova Anezka200829.9.2020 v 11:13
44.4238 21Dyl Oliver200821.10.2020 v 12:44
45.4232 21Pravec Martin200729.9.2020 v 11:02
46.4232 21Slezak Oldrich200825.11.2020 v 17:41
47.4223 21Kopecny Adam200813.10.2020 v 11:10
48.4220 21Janecka Barbora200829.9.2020 v 10:53
49.4219 21Grundelova Eliska200813.10.2020 v 11:03
50.4215 41Slezak Oldrich200824.11.2020 v 08:32
51.4214 41Jezersky Vit200817.10.2020 v 13:32
52.4202 21Rycek Krystof20087.9.2020 v 08:31
53.4201 21Kasper Jakub20088.12.2020 v 12:54
54.4198 21Sevcik Jakub200713.10.2020 v 11:01
55.4198 31Pravec Martin200713.10.2020 v 11:14
56.4192 21Velcovsky Jan20091.12.2020 v 12:45
57.4188 21Cernakova Ema200813.10.2020 v 11:03
58.4187 21Grundil David20081.12.2020 v 10:46
59.4185 21Skvarova Zuzana200613.10.2020 v 11:08
60.4185 41Jezersky Vit200812.1.2021 v 11:02
61.4179 21Skvarova Zuzana200613.10.2020 v 10:59
62.4179 41Kornel Tomas20081.12.2020 v 11:02
63.4174 21Janik Michal20081.12.2020 v 12:46
64.4173 21Laucky Lukas200722.9.2020 v 11:07
65.4170 21Rycek Krystof20086.10.2020 v 11:02
66.4170 31Drozd Karel20071.12.2020 v 10:55
67.4169 21Grundelova Eliska200813.10.2020 v 11:11
68.4167 41Skotnicova Nicol200716.10.2020 v 09:11
69.4166 21Rycek Krystof200822.9.2020 v 11:07
70.4160 21Spilkova Ema20086.10.2020 v 11:16
71.4156 21Laucky Lukas200729.9.2020 v 11:16
72.4155 21Romanova Ema20081.12.2020 v 12:57
73.4154 61Opelova Michaela200823.10.2020 v 20:18
74.4152 21Jezersky Vit200816.10.2020 v 11:05
75.4150 31Kopecny Adam20088.12.2020 v 11:07
76.4149 21Pekar Radim20088.12.2020 v 12:44
77.4145 31Skotnicova Nicol200723.10.2020 v 18:32
78.4143 21Markova Ellen20098.12.2020 v 12:45
79.4142 21Raska Tobias20071.12.2020 v 10:48
80.4141 21Konopacova Vendula20078.12.2020 v 10:51
81.4140 21Cernakova Ema200822.9.2020 v 11:14
82.4140 21Balounova Anezka200813.10.2020 v 10:45
83.4131 21Farnik Jakub200722.9.2020 v 11:04
84.4131 41Gurnak Hugo20088.12.2020 v 13:01
85.4127 31Sevcik Jakub20071.12.2020 v 10:56
86.4118 21Farnik Jakub200713.10.2020 v 11:10
87.4117 31Laucky Lukas20071.12.2020 v 10:55
88.4109 31Vondrous Jan200813.10.2020 v 11:10
89.4108 31Pravec Martin20071.12.2020 v 11:00
90.4103 21Drysl Adam200722.9.2020 v 11:08
91.4100 21Sablatura Vojtech20098.12.2020 v 12:58
92.4098 21Skotnicova Nicol200716.10.2020 v 09:02
93.4092 41Romanova Ema20081.12.2020 v 13:09
94.4090 21Franek Robin200712.1.2021 v 09:04
95.4089 41Drysl Adam200729.9.2020 v 10:55
96.4089 21Grundelova Eliska20081.12.2020 v 10:48
97.4079 41Sevcik Jakub20078.12.2020 v 11:15
98.4073 21Spilkova Ema200811.11.2020 v 09:52
99.4070 21Sevcik Jakub200713.10.2020 v 11:12
100.4067 21Jezersky Vit200812.1.2021 v 09:37
101.4065 21Balounova Anezka200813.10.2020 v 10:54
102.4060 21Cernakova Ema200822.9.2020 v 11:05
103.4057 21Konopacova Vendula200713.10.2020 v 11:06
104.4054 21Placek Frantisek20081.12.2020 v 12:49
105.4053 21Kornel Tomas20087.9.2020 v 08:24
106.4053 21Szkandera Matej20098.12.2020 v 12:54
107.4051 41Vondrous Jan20086.10.2020 v 11:07
108.4048 41Krivy Pavel200813.10.2020 v 10:53
109.4048 21Nantl Tomas20091.12.2020 v 12:47
110.4048 21Nantl Tomas20091.12.2020 v 12:57
111.4038 21Kornel Tomas20087.9.2020 v 08:32
112.4025 31Krivy Pavel20081.12.2020 v 10:56
113.4025 31Balounova Anezka20083.1.2021 v 08:30
114.4022 41Farnik Jakub200713.10.2020 v 11:02
115.4020 41Klegova Nela200826.11.2020 v 18:17
116.4018 21Spilkova Ema20086.10.2020 v 11:10
117.4015 31Jezersky Vit200812.1.2021 v 10:53
118.4008 21Drysl Adam200729.9.2020 v 11:04
119.4004 41Grundelova Eliska20086.10.2020 v 11:03
120.4004 21Merta Matej20094.12.2020 v 17:16
121.3991 41/2Grundil David200829.9.2020 v 11:13
122.3988 41/2Franek Robin20071.12.2020 v 11:02
123.3985 21/2Macura Jakub20087.9.2020 v 08:24
124.3975 41/2Macura Jakub20081.12.2020 v 11:19
125.3975 21/2Strakos Michal20081.12.2020 v 12:58
126.3971 21/2Cernakova Ema20081.12.2020 v 10:48
127.3968 31/2Franek Robin20076.10.2020 v 11:17
128.3961 21/2Ryce Krystof20081.12.2020 v 10:51
129.3958 41/2Raska Tobias20076.10.2020 v 11:11
130.3955 21/2Drozd Karel20077.9.2020 v 08:33
131.3954 21/2Spilkova Ema200829.9.2020 v 10:56
132.3954 21/2Placek Frantisek20088.12.2020 v 12:48
133.3952 41/2Rycek Krystof200816.9.2020 v 16:00
134.3951 21/2Rycek Krystof200816.10.2020 v 15:07
135.3942 31/2Grundil David20081.12.2020 v 10:57
136.3936 31/2Slachtova Julie20088.12.2020 v 11:13
137.3932 31/2Raska Tobias20071.12.2020 v 10:57
138.3931 31/2Jezersky Vit200815.10.2020 v 10:39
139.3930 21/2Janik Michal20068.12.2020 v 12:52
140.3928 21/2Dyl Oliver200813.12.2020 v 12:05
141.3926 31/2Farnik Jakub20078.12.2020 v 11:01
142.3919 31/2(vondrous) *jan*20081.12.2020 v 11:16
143.3914 21/2Drozd Karel20077.9.2020 v 08:24
144.3914 21/2Drysl Adam200722.9.2020 v 11:17
145.3909 21/2Kasper Jakub200810.12.2020 v 17:27
146.3893 31/2Jezersky Vit200815.10.2020 v 10:49
147.3887 21/2Dyl Oliver20086.10.2020 v 11:00
148.3879 21/2Sevcik Jakub20078.12.2020 v 10:50
149.3876 21/2Sevcik Jakub200729.9.2020 v 11:01
150.3874 21/2Kruzikova Greta200829.9.2020 v 10:55
151.3867 21/2Urbanek Tomas20091.12.2020 v 12:50
152.3865 21/2Dvorackova Anna20088.12.2020 v 12:48
153.3863 51/2Kornel Tomas20081.12.2020 v 11:16
154.3860 41/2Pekar Radim20085.12.2020 v 14:34
155.3859 21/2Vondrous Jan20087.9.2020 v 08:30
156.3856 21/2Sevcik Jakub20067.9.2020 v 08:28
157.3851 21/2Pekar Radim20088.12.2020 v 12:54
158.3849 21/2Balounova Anezka200722.9.2020 v 10:56
159.3844 21/2Dyl Oliver20086.10.2020 v 17:06
160.3833 21/2Skotnicova Nicol200728.10.2020 v 13:05
161.3833 21/2Jerabek Matyas200810.12.2020 v 18:39
162.3831 21/2Cvandova Klara20091.12.2020 v 12:52
163.3830 31/2Konopacova Vendula20078.12.2020 v 11:00
164.3826 31/2Rycek Krystof200815.10.2020 v 14:34
165.3823 41/2Szkandera Matej20098.12.2020 v 13:13
166.3820 21/2Janecka Barbora20088.12.2020 v 10:50
167.3818 41/2Strakos Michal20088.12.2020 v 13:08
168.3815 21/2Franek Robin20077.9.2020 v 08:25
169.3815 21/2Jerabek Matyas200813.10.2020 v 10:57
170.3812 41/2Seccik Jakub200713.10.2020 v 10:53
171.3803 31/2Jezersky Vit200815.10.2020 v 09:05
172.3801 31/2Ryce Krystof20081.12.2020 v 11:03
173.3801 21/2Rehwald Martin20091.12.2020 v 12:51
174.3799 21/2Otypka Lukas20068.12.2020 v 12:55
175.3793 51/2Opelova Michaela200830.10.2020 v 20:05
176.3790 21/2Jerabek Matyas200813.10.2020 v 10:47
177.3788 41/2Slachtova Julie20088.12.2020 v 10:58
178.3783 21/2Dvorackova Anna20088.12.2020 v 12:57
179.3771 41/2Velcovsky Jan20098.12.2020 v 13:15
180.3769 21/2Otypka Lukas20091.12.2020 v 12:55
181.3762 21/2Pekar Radim20085.12.2020 v 14:20
182.3761 41/2Placek Frantisek20088.12.2020 v 13:11
183.3754 21/2Merta Matej20099.12.2020 v 19:58
184.3751 41/2Konopacova Vendula20078.12.2020 v 11:09
185.3746 21/2Macura Jakub20087.9.2020 v 08:34
186.3744 21/2Merta Matej20099.12.2020 v 20:08
187.3739 21/2Merta Matej20091.12.2020 v 13:08
188.3733 31/2Rycek Krystof20085.9.2020 v 16:13
189.3732 31/2Grundelova Eliska20081.12.2020 v 10:59
190.3723 21/2Velcovsky Jan20098.12.2020 v 13:00
191.3719 31/2Cernakova Ema20088.12.2020 v 11:02
192.3711 31/2Kornel Tomas20086.10.2020 v 11:08
193.3703 21/2Palenic Stepan20098.12.2020 v 12:43
194.3700 21/2Balounova Anezka20081.12.2020 v 10:50
195.3697 21/2Palenic Stepan20098.12.2020 v 12:52
196.3693 21/2Machackova Nikola20098.12.2020 v 12:49
197.3691 41/2Kasper Jakub20088.12.2020 v 13:15
198.3687 21/2Kasper Jakub20088.12.2020 v 12:47
199.3679 31/2Vondrous Jan200813.10.2020 v 11:21
200.3674 21/2Skvarova Zuzana20088.12.2020 v 10:54
201.3667 21/2Merta Matej20068.12.2020 v 12:58
202.3666 31/2Drysl Adam20071.12.2020 v 10:55
203.3637 21/2Merta Matej20091.12.2020 v 12:54
204.3633 21/2Kruzikova Greta20081.12.2020 v 10:54
205.3631 41/2Sevcik Jakub20056.10.2020 v 11:07
206.3610 21/2Janecka Barbora200829.9.2020 v 11:24
207.3608 41/2Ryce Krystof20081.12.2020 v 11:18
208.3591 32Spilkova Ema20081.12.2020 v 11:04
209.3579 52Pravec Martin20078.12.2020 v 10:56
210.3566 42Balounova Anezka20081.12.2020 v 11:10
211.3549 32Macura Jakub20081.12.2020 v 11:19
212.3536 22Michna Jan20091.12.2020 v 13:07
213.3529 52Opelova Michaela200811.10.2020 v 11:17
214.3526 22Jerabek Matyas20081.12.2020 v 10:57
215.3517 22Michna Jan20091.12.2020 v 12:54
216.3493 32Drozd Karel200713.10.2020 v 11:16
217.3492 22Sopek Filip20088.12.2020 v 13:02
218.3490 22Rehwald Martin20061.12.2020 v 13:03
219.3414 32Rycek Krystof200815.10.2020 v 12:23
220.3382 22Sopek Filip20081.12.2020 v 12:59
221.3368 32Dyl Oliver20088.12.2020 v 11:02
222.3357 42Urbanek Tomas20098.12.2020 v 13:06
223.3348 42Cubova Eliska20088.12.2020 v 13:00
224.3346 42Janik Michal20058.12.2020 v 13:06
225.3344 32Janecka Barbora20088.12.2020 v 11:09
226.3307 42Merta Matej20098.12.2020 v 13:14
227.3278 42Palenic Stepan20098.12.2020 v 13:04
228.3221 22Cvandova Klara20098.12.2020 v 13:15
229.3162 22/3Rehwald Martin20098.12.2020 v 13:09
230.3090 22/3Urbanek Tomas20091.12.2020 v 13:05
231.3060 32/3Drysl Adam20076.10.2020 v 11:15
232.3057 22/3Jerabek Matyas20067.9.2020 v 08:31
233.3024 22/3Markova Ellen20098.12.2020 v 12:58
234.3017 22/3Dyl Oliver20086.10.2020 v 11:13
235.3000 32/3Franek Robin20076.10.2020 v 11:08
236.2992 22/3Otypka Lukas20081.12.2020 v 13:11
237.2860 42/3Markova Ellen20098.12.2020 v 13:13
238.2842 32/3Jezersky Vit200813.10.2020 v 11:13
239.2810 22/3Horvathova Adela20088.12.2020 v 12:50
240.2676 23Machackova Nikola20098.12.2020 v 13:05
241.2646 23Lesniak Daniel20088.12.2020 v 12:59
242.2628 23Bednarova Marie20088.12.2020 v 12:51
243.2529 43Sopek Filip20088.12.2020 v 13:19
244.2432 23Lesniak Daniel20081.12.2020 v 13:02
245.2404 33Skvarova Zuzana20058.12.2020 v 11:16