Responsive image

    SPEEDMAT    

Precvičovanie matematiky a súťaž o ceny na počítačoch

Štart pre nováčikov          Ako pokračovať v súťaži?

           O  S P E E D M A T U           D N E S             M E N U  

Otázky a motivácia žiakov          Ako uspieť v súťaži?