6 částí Speedmatu obsahuje 30 kategorií soutěže

     SPEEDMAT 1   Počítání pro 1. st. ZŠ   → →           M1,  M2,  M3,  M4,  M5  M6,  M7,  M8
     SPEEDMAT 2   Desetiná, celá čísla, zlomky   → →     M9,  M10,  S1,  S2,  S3,  S4,  S5
     SPEEDMAT 3   Mocniny, číselné výrazy   → →     S6,  S7,  S8,  S9,  S10
     SPEEDMAT 4   Převody jednotek   → →     M11,  S11,  S12
     SPEEDMAT 5   Slovní úlohy   → →     M12,  S13,  S14,  S15
     SPEEDMAT 6   Algebra   → →     S16,  S17,  S18

30 kategorií soutěže podle věku žáka

    2. ročník ZŠ       M1,  M2,  M3.. 
    3. ročník ZŠ M2,  M3,  M4,  M5,  M6,  M7..
    4. ročník ZŠ M4,  M5,  M6,  M7,  M8,  M9,  M11,  M12..
    5. ročník ZŠ M7,  M8,  M9,  M10,  M11,  M12..
    6. ročník ZŠ M9,  M10,  M11,  M12,  S1,  S2,  S3,  S4,  S5,  S11,  S13,  S14..
    7. ročník ZŠ S1,  S2,  S3,  S4,  S5,  S6,  S7,  S8,  S9,  S10,  S11,  S13,  S14..
    8. ročník ZŠ S1,  S2,  S3,  S4,  S5,  S6,  S7,  S8,  S9,  S10,  S12,  S14,  S15,  S16,  S17.. 
9. ročník ZŠ S5,  S6,  S7,  S8,  S9,  S10,  S12,  S15,  S16,  S17,  S18
Problém - co když si žák nastaví učivo mimo uvedené kategorie?
  • vždy dokončí test, objeví se závěrečné hodnocení, ikona zápisu se neobjeví
  • po celou dobu testu jsou schůdky přeškrtnuté
  • v tomto případě se žák do žádné kategorie nezapíše