Kategorie soutěže podle věku žáka              SP1   SP2   SP3   SP4   SP5   SP6

 
    2. r.     M1,  M2,  M3.. 
    3. r. M2,  M3,  M4,  M5,  M6..
    4. r. M4,  M5,  M6,  M7,  M8,  M10,  M11..
    5. r. M6,  M7,  M8,  M9,  M10,  M11..
    6. r. S1,  S2,  S3,  S4,  S10,  S12,  S13
    7. r. S1,  S2,  S3,  S4,  S5,  S6,  S7,  S8,  S9,  S10,  S12,  S13..
    8. r. S1,  S2,  S3,  S4,  S5,  S6,  S7,  S8,  S9,  S11,  S13,  S14,  S15,  S16 
9. r. S5,  S6,  S7,  S8,  S9,  S11,  S14,  S15,  S16,  S17
Co když si žák nastaví jiný výběr učiva?
  • na začátku testu se objeví upozornění, ikona se po testu neobjeví
  • po celou dobu testu jsou schůdky přeškrtnuté
  • dokončí test, objeví se záverečné hodnocení, ale do soutěže se žák nezapíše
Závěrečné hodnocení
  Body    Známka     Body    Známka  
44002400
4000120003/4 
36001/21600
3200212004/5 
28002/3800