6 častí Speedmatu obsahuje 28 kategórií súťaže

 rozkliknite si nastavení 28 kategórií  
     SPEEDMAT 1 - Počítanie pre 1. st. ZŠ           M1,  M2,  M3,  M4,  M5,  M6,  M7
     SPEEDMAT 2 - Desatinné, celé čísla, zlomky     M8,  M9,  S1,  S2,  S3,  S4
     SPEEDMAT 3 - Mocniny, číselné výrazy     S5,  S6,  S7,  S8,  S9
     SPEEDMAT 4 - Prevody jednotiek     M10,  S10,  S11
     SPEEDMAT 5 - Slovné úlohy     M11,  S12,  S13,  S14
     SPEEDMAT 6 - Algebra     S15,  S16,  S17

28 kategórií súťaže podľa veku žiaka

    2. ročník ZŠ       M1,  M2,  M3.. 
    3. ročník ZŠ M2,  M3,  M4,  M5,  M6..
    4. ročník ZŠ M4,  M5,  M6,  M7,  M8,  M10,  M11..
    5. ročník ZŠ M6,  M7,  M8,  M9,  M10,  M11..
    6. ročník ZŠ S1,  S2,  S3,  S4,  S10,  S12,  S13..
    7. ročník ZŠ S1,  S2,  S3,  S4,  S5,  S6,  S7,  S8,  S9,  S10,  S12,  S13..
    8. ročník ZŠ S1,  S2,  S3,  S4,  S5,  S6,  S7,  S8,  S9,  S11,  S13,  S14,  S15,  S16.. 
9. ročník ZŠ S5,  S6,  S7,  S8,  S9,  S11,  S14,  S15,  S16,  S17
Čo keď si žiak nastaví iné učivo? Záverečné hodnotenie
  Body    Známka     Body    Známka  
44002400
4000120003/4 
36001/21600
3200212004/5 
28002/3800