Kategorie súťaže podľa veku žiaka              SP1   SP2   SP3   SP4   SP5   SP6

 
    2. r.     M1,  M2,  M3.. 
    3. r. M2,  M3,  M4,  M5,  M6..
    4. r. M4,  M5,  M6,  M7,  M8,  M10,  M11..
    5. r. M6,  M7,  M8,  M9,  M10,  M11..
    6. r. S1,  S2,  S3,  S4,  S10,  S12,  S13
    7. r. S1,  S2,  S3,  S4,  S5,  S6,  S7,  S8,  S9,  S10,  S12,  S13..
    8. r. S1,  S2,  S3,  S4,  S5,  S6,  S7,  S8,  S9,  S11,  S13,  S14,  S15,  S16 
9. r. S5,  S6,  S7,  S8,  S9,  S11,  S14,  S15,  S16,  S17
Čo keď si žiak nastaví iný výber učiva? Záverečné hodnotenie
  Body    Známka     Body    Známka  
44002400
4000120003/4 
36001/21600
3200212004/5 
28002/3800