Platnost školní licence podle Vaší IP adresy   MENU

 
IP adresa počítače:
34.236.187.155   **

Start do soutěže:

Adresa školy:**Není známá, možné příčiny 
 V soutěži SPEEDMAT jste poprvé (čl. 10)
 Jste mimo budovu školy (čl. 9)