Údaje k fakturácii - prosím vyplňte všetky riadky

Čo potom? Na uvedený Email dôjdu presné pokyny a obrázkový návod pre žiakov, učiteľov a rodičov
Dostaneme nejaký prístupový kód? Žiadny kód nie je potrebný, dostanete pre žiakov jednoduchý názov školy a mesto / okres