1.   Start pro nováčky

1.  Instalace testovacího programu

2.  Výběr kategorií soutěže 3. Zápis žáka do soutěže 4.  Formality
 • = objednávka licence
Kontakt na administrátora:
      psasek@post.cz 
      Mgr. Petr Šášek
      Tel. +420 603 477 988 či 734 732 536

2.  Instalace testovacího programu do PC

Poslední aktualizace 1. 9. 2022

 • verze 2021/22 bude fungovat i v šk. roce 2022/23
 • starší verze programu Speedmat nepoužívejte
Rychlá instalace =        speedmat2022.exe (4,8 MB)
 • v počítačové učebně stačí instalace 1x na server
 • doma je nutná instalace na domácí PC / notebook
Náhradní postup, pokud nemáte na PC práva administrátora
 • přes soubor speedmat2022.zip (5,1 MB)  
 • složku SPEEDMAT stačí rozbalit na PLOCHU

Krok 2: 28 kategorií soutěže         Krok 3: Jak se zapisuje žák do soutěže

3.  V jakém čase probíhají jednotlivá kola soutěže? Jaké jsou ceny pro vítěze?

Soutěžit mohou Vaši žáci ve škole i doma

 • 27. kolo: 1. 9. 2022 - 22. 1. 2023
 • 28. kolo: 23. 1. 2023 - 23. 6. 2023
Ceny pro nejlepší - dostanete poštou Soutěžíme fair-play    Jak se zapisuje žák do soutěže

4.  Jaké jsou kategorie soutěže? Kolikrát se žák může zúčastnit? 

Počet pokusů v soutěži není omezený

Naše škola má žáky jen 1. stupně. Máme šanci uspět?
 • zúčastníte se jen v kategoriích M1 - M11
 • systém odměn platí i pro menší a neúplné školy
Může soutěžit dvojice žáků?
 • ne, každý žák soutěží sám za sebe
Musí žák uvádět svoje skutečné jméno a příjmení?
 • žák může soutěžit i pod uživatelským jménem, které mu přidělí jeho vyučující
 • nepranýřujeme žáky, horší výkony jsou skryté
Soutěžíme fair-play    Jak se zapisuje žák do soutěže

5.  Jak zapisovat výkony žáků do soutěže? 

  V závěrečném hodnocení po skončení testu
 • se aktivuje zapisovací formulář
 • žák, který nedokončí test, se do soutěže nezapíše  
 • jiným způsobem se žák do soutěže nezapíše

  Je dobré vědět..

6.  Procvičování učiva před soutěží

U procvičovaní se žák do žádné soutěže nezapíše!

 •   malé procvičování s časovým limitem
 •   delší procvičování s časovým limitem
 •   procvičování bez časového limitu
 •   procvičování do první chyby s časovým limitem
 • žák získáva za každý příklad 0-10 bodů podle rychlosti odpovědi
 • žák je hodnocen podle průměru bodů
Jak se zapisuje žák do soutěže

7.  Licence a podpora projektu SPEEDMAT

Po zaplacení licence pro školu mohou všichni žáci soutěžit ve škole i doma

Rodinná licence, sponzorská podpora
 • příspěvek na vývoj programu č. účtu: 101 3030 465 / 6100
Máme licenci, ale naši žáci se zobrazují jako hosté s jinou IP adresou. Co s tím?
 • Výkony žáků dále zapisujte, neztratí se Vám
 • Vyčkejte do druhého dne na zásah administrátora

8.  Otázky a motivace žáků

Ve škole

Doma Krok 1: Instalace         Krok 2: 28 kategorií soutěže         Krok 3: Jak se zapisuje žák do soutěže

9.   Jak uspět v soutěži?     

Krok 1: Instalace       Krok 2: 28 kategorií soutěže       Krok 3: Jak se zapisuje žák do soutěže   

Vedení školy
 • zapojte co nejvíce matikářů na 2. st. a učitelů 1. st., aby se žáky zapisovali výsledky
 • nespoléhejte na dobrovolnou účast či na úspěchy na poslední chvíli
Učitel / ka matematiky Jak soutěžit doma? Co v případě distanční výuky? Autor a administrátor:
      Mgr. Petr Šášek
      Tel. +420 603 477 988 / 734 732 536 / psasek@post.cz
       = objednávka licence
       = 30 dní na vyzkoušení soutěže, pomoc administrátora

10.  Kdo je nezařazený žák?

Je to žák,

 • který špatně zapsal školu - vyčkejte na opravu
 • ze školy, která vstupuje do soutěže, do nastavení názvu školy a adresy
 • v té škole, kde je nutné ověřit IP adresu či nastavit platnost licence
Výkony žáků dále zapisujte, neztratí se Vám

Autor a administrátor:
      Mgr. Petr Šášek
      Tel. +420 603 477 988 / 734 732 536 / psasek@post.cz

11.  Kdo získá diplom? Kolik diplomů může získat jeden žák?

Diplomy pro jednotlivé žáky

 • jeden žák může získat současně více diplomů a jednu věcnou cenu v matematickém trojboji
 •  limit pro zisk jakéhokoliv ocenění je 3000! bodů
3 způsoby, jak může žák získat diplom
1.  Za účast v soutěži

2.  Jeden ze 140 diplomů získává

3.  Žlutý diplom se šerifskou hvězdou za 1*
 • má žák 100% jistý, svůj výkon už nemusí vylepšovat
 • v dalších kolech soutěže v této kategorii už diplom nezíská

Speciální žlutý diplom pro školu
 • za min. 2 žáky se žlutými diplomy  - výsledky ZDE
 • vícenásobné umístění stejného! žáka se počítá 1x
 • 26. kolo:


12.  2 matematické trojboje o věcné ceny 

Věcnou cenu v 27. kole získá:

 • 10 žáků I. stupně, kteří uloží výsledky 3 testů
  • M7 - Speedmat 1 - Číselné výrazy
  • M10 - Speedmat 4 - Převody jednotek
  • M11 - Speedmat 5 - Slovní úlohy
 • 10 žáků 6. - 9. ročníku či gymnázia, kteří uloží výsledky 3 testů
  • S9 - Speedmat 3 - Všechno učivo
  • S11 - Speedmat 4 - Všechno učivo
  • S14 - Speedmat 5 - Všechno učivo
 • výsledky všech 3 testů se sčítají, cenu získává 2 x 10 žáků s nejvyšším součtem
 • ceny v 27. kole mladší:   1.2.3.  original triko Speedmat  +   4.5.6.7.8.9.10.  flash disk
 • ceny v 27. kole starší:   1.2.3.  original triko Speedmat  +   4.5.6.7.8.9.10.  flash disk
 Výsledky - mladší     Výsledky - starší   

13.  Může žák získat diplom či jinou cenu opakovaně?

Diplom ano, mimo žáků s diplomy se šerifskou hvězdou

Jak zobrazit výkony těchto žáků?
 • ANO / NE - v každé z 28 kategorií
Trojboj o věcné ceny
 • může se zúčastnit každý žák bez ohledu na minulé úspěchy

14.  Opravy zápisů, soutěžíme fair-play!

Zápisy žáků s chybami

 • administrátor denně zápisy opravuje
 • jsou mazány zápisy, které nejsou míněny vážně a poškozují dobré jméno Speedmatu
Zápisy učitelů - zkouška Speedmatu
 • do 24h jsou odstraněny zápisy typu pokus, test, zkouška, Igor Hnízdo, Ámos Komenský..
Soutěžíme fair-play!

15.  Jak zapsat výkon žáka dodatečně?

Zapisuje administrátor

 • ručně se zapisují jen ty hodnoty, které nějak ovlivní pořadí
 • skóre si prosím opište nebo použijte PrintScrn
 • výkony slabých žáků pod 3000 bodů neposílejte
 • ověření je možné druhý den
Kontakt na administrátora:
      psasek@post.cz
      Mgr. Petr Šášek   ©1998-2022
      Kudrnova 70
      620 00 Brno - Tuřany
      Tel. +420 603 477 988 / 734 732 536