1.  Inštalácia testovacieho programu

Rýchla inštalácia =        speedmat2020.exe (5,2 MB)

 • inštalačný súbor exe nepoškozuje Váš počítač
 • jedná sa iba o varovné hlášky OS WIN či antiviru
 • v počítačovej učebni stačí inštalácia 1x na server
 • doma je nutná inštalácia na domácí PC / notebook
Inštalácia pokiaľ nemáte na PC práva administrátora
 • cez súbor speedmat2020.zip (5,3 MB)  
Autor a administrátor:
      Mgr. Petr Šášek
      Tel. +420 603 477 988 / psasek@post.cz

 novej školy / triedy         Krok 2: Kategórie súťaže         Krok 3: Ako zapísať žiaka do súťaže

2.  V akom čase prebiehajú jednotlivé kola súťaže? Aké sú ceny pre víťazov?

Súťažiť môžu Vaši žiaci kedykoľvek v priebehu školského roka

 • 23. kolo: 1. 9. 2020 - 22. 1. 2021 - výsledky TU
 • 24. kolo: 23. 1. 2021 - 18. 6. 2021
 • 25. kolo: 1. 9. 2021 - 21. 1. 2022
Ceny pre najlepších - dostanete poštou Princip súťaže    Súťažíme fair-play    Licencia    Diplomy    Matematický trojboj    Ako zapísať žiaka do súťaže

3.  Koľkokrát sa žiak může zúčastiť? Aké sú kategórie súťaže?

Počet pokusov v súťaži nie je obmedzený cvičenie robí majstra

 • prvý zápis žiaka v súťaži nebude asi ten najlepší
 • žiak si môže zlepšovať svoje umiestnenie celý polrok
 • vo všetkých 27 kategóriách sa ukazujú iba najlepšie výkony žiaka
Naša škola má žiakov len 1. stupňa. Ako sa môžeme zapojiť?
 • zúčastnite sa iba v kategóriách M1 - M11
 • systém odmien platí aj pre menšie a neúplné školy
Súťažíme fair-play    Ako zapísať žiaka do súťaže

4.  Návod, ako zapísať žiaka do súťaže

Žiak musí dokončiť jeden z 27 testov, inač sa do súťaže nezapíše!

Princip súťaže    Súťažíme fair-play   

5.  Precvičovanie učiva pred súťažou

Vhodné na on-line výučbu

 •   malé precvičovanie s časovým limitom
 •   dlhšie precvičovanie s časovým limitom
 •   precvičovanie bez časového limitu
 •   precvičovanie do prvej chyby s časovým limitom
 • žiak získava za každý príklad 0-10 bodov podľa rýchlosti odpovede
 • žiak je hodnotený podľa priemeru bodov
Kategórie súťaže   

6.  Licencie a podpora projektu SPEEDMAT

Po zaplatení licencie pre školu môžu všetci žiaci školy súťažiť o ceny z akéhokoľvek počítača

Rodinná licencia, sponzorská podpora
 • č. účtu: 101 3030 465 / 6100
Máme licenciu, ale naši žiaci sa zobrazujú ako hostia s inou IP adresou. Čo s tým?
 • výkony žiakov naďalej zapisujte, nestratia sa Vám
 • Vyčkajte do druhého dňa na zásah administrátora
Princip súťaže    Súťažíme fair-play    Diplomy    Matematický trojboj    Ako zapísať žiaka do súťaže

7.  Ako prihlásiť novú školu do súťaže? / Ako začať znova súťažiť?

Pre nováčikov
    

Už sme v minulosti súťažili a chceme pokračovať
    
        alebo
Kontaktujte administrátora  (inštalácia, platnosť licencie, kategórie, zápis žiakov..)

zapojte čo najviac matematikárov na 2. st. a učiteľov 1. st., aby program používali

 • nespoliehajte sa na dobrovoľnú účasť v súťaži a lásku k matematike
 • po registrácii dostanete pre žiakov a učiteľov návod + obrázok, ako súťažit z domu
Krok 1: Inštalácia         Krok 2: Kategórie súťaže         Krok 3: Ako zapísať žiaka do súťaže

8.   Ako kontrolovať aktivitu žiakov?

Dnes / včera súťažili /  Účasť v súťaži

 • symbolom je možné ukázať výsledky iba jednej školy
 • kliknutím na meno žiaka sú viditelné všetky výkony žiaka
 • nepranierujeme žiakov, zlé výkony sú skryté
Musí žiak uvádzať svoje skutočné meno a priezvisko?
 • žiak môže súťažiť aj pod uživateľským menom, ktoré mu pridelí jeho vyučujúci
Princip súťaže    Súťažíme fair-play    Licencia    Diplomy    Matematický trojboj   

9.   Tipy, ako súťažiť v škole aj doma     

Vedenie školy

 • Zapojte čo najviac matematikárov na 2. st. a učiteľov 1. st., aby program používali
 • Je dobré podchytiť talentovaných žiakov
Učiteľ / ka Žiaci v škole Žiaci doma Autor a administrátor:
      Mgr. Petr Šášek
      Tel. +420 603 477 988 / psasek@post.cz

Krok 1: Inštalácia       Krok 2: Kategórie súťaže       Krok 3: Ako zapísať žiaka do súťaže   

10.  Čo znamená červený otáznik a ako ho odstraniť?

je označený žiak

 • ktorý zle napísal názov školy
 • zo školy, ktorá vstupuje do súťaže, do nastavenia názvu školy a adresy
 • v škole, kde došlo k zmene IP adresy
 • v tej škole, kde je nutné overiť či nastaviť platnosť licencie
Vyčkajte do druhého dňa na zásah administrátora, výkony žiakov naďalej zapisujte, nestratia sa Vám

11.  Kto získa diplom? Koľko diplomov môže získať jeden žiak?

Diplom či flash disk získava žiak žlto označený

 • jeden žiak môže získať súčasne viac diplomov
 •  limit pre zisk akéhokoľvek ocenenia je 3000! bodov

3 spôsoby, ako môže žiak získať diplom
1.  Za účasť v súťaži

2.  Jeden z 135 diplomov získava

3.  Špeciálny žltý diplom so šerifskou hviezdou za 1*
 • má žiak 100% istý, svoj výkon už nemusí vylepšovať
 • v ďalšom kole súťaže v tejto kategórii už diplom nezíska

Špeciálny žltý diplom pre školu
 • za min. 3 žiaky so žltými diplomy  - výsledky TU
 • viacnásobné umiestnenie toho istého! žiaka sa počíta 1x

12.  Pravidlá trojboje o flash disky 

Flash disk autobus získa v 24. kole súťaže:

Výsledky   

Flash disk figurku získa v 24. kole súťaže:

 • 10 žákov 6. - 9. ročníka, ktorí uložia v 24. kole výsledky 3 testov S8, S13, S15
 • výsledky všetkých 3 testov sa zrátajú, cenu získava 10 žiakov s najvyšším súčtom
Výsledky   
 • možný flash disk: autobusy, sova, bota, matrjoška, bojovník..

13.  Môže žiak získať diplom či inú cenu opakovane?

Diplom áno, mimo žiakov so šerifskou hviezdou

vyskúšajte iné z 27 kategórií či poďte skúsiť trojboj o flash disky

Flash disky autobus pre žiakov 1. st. ZŠ
 • trojboja sa môže zúčastniť každý žiak bez ohľadu na minulé úspechy
Flash disky figurka pre starších žiakov a študentov
 • trojboja sa môže zúčastniť každý žiak bez ohľadu na minulé úspechy

14.  Súťažíme fair-play! Kde nahlásiť chybu v tabuľkách? Ako zmazať zápis žiaka?

Súťažíme fair-play!

 • žiak ZŠ / GYM môže súťažiť o ceny v tých kategóriach, kam patrí podľa veku
 • talentovaný žiak môže súťažiť aj so žiakmi vyšších ročníkov
 • ľahšie kategórie si starší žiak môže vyskúšať len bez zápisu do súťaže
  • vynímkou sú žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
 • každý žiak súťaží sám za seba
Kontakt na administrátora:
      psasek@post.cz 
      Mgr. Petr Šášek
      Tel. +420 603 477 988

Administrátor denne opravuje drobné chyby, ale nevidí všetko
 • ďakujeme za kontrolu zápisov žiakov a Vaše upozornenie
 • do 24h sú odstranené zápisy typu 'pokus', 'test', 'skúška'
 • po zistení sú zmazané zápisy, ktoré nie sú mienené vážne alebo poškodzujú dobré meno projektu
 • mená a priezviská žiakov sú v súťaži aj na diplomoch bez slovenskej diakritiky - to nie je chyba

15.  Ako zapísať výkon žiaka dodatočne?

Ručne sa zapisujú len tie hodnoty, ktoré nejak ovplyvnia poradie

 • zapisuje administrátor - kontakt: psasek@post.cz
 • skóre si prosím opíšte alebo použite PrintScrn
 • výkony priemerných a slabých žákov (pod 3000 bodov) neposielajte
 • overenie je možné na druhý deň
Kontakt na administrátora:
      psasek@post.cz
      Mgr. Petr Šášek   ©1998-2021
      Kudrnova 70
      620 00 Brno - Tuřany
      Tel. +420 603 477 988