ath.eu Speedmath

1.  Inštalácia testovacieho programu 2021/2022

Rýchla inštalácia =        speedmat2021.exe (4,8 MB)

 • posledná aktualizácia 2. 11. 2021
 • v počítačovej učebni stačí inštalácia 1x na server
 • doma je nutná inštalácia na domácí PC / notebook
 • staršie verzie programu Speedmat nepoužívajte
Postup, pokiaľ nemáte na PC práva administrátora
 • cez súbor speedmat2021.zip (5,1 MB)  
 • složku SPEEDMAT stačí rozbaliť na PLOCHU

Krok 2: Kategórie súťaže         Krok 3: Ako zapísať žiaka do súťaže

2.  V akom čase prebiehajú jednotlivé kola súťaže? Aké sú ceny pre víťazov?

Súťažiť môžu Vaši žiaci kedykoľvek v priebehu školského roka

 • 25. kolo: 1. 9. 2021 - 23. 1. 2022
 • 26. kolo: 24. 1. 2022 - 19. 6. 2022
Ceny pre najlepších - dostanete poštou Princip súťaže    Súťažíme fair-play    Licencia    Diplomy    Matematický trojboj    Ako zapísať žiaka do súťaže

3.  Koľkokrát sa žiak může zúčastiť? Aké sú kategórie súťaže?

Počet pokusov v súťaži nie je obmedzený

 • prvý zápis žiaka v súťaži nebude asi ten najlepší
 • žiak si môže zlepšovať svoje umiestnenie celý polrok
 • vo všetkých 28 kategóriách sa ukazujú iba najlepšie výkony žiaka
Naša škola má žiakov len 1. stupňa. Ako sa môžeme zapojiť?
 • zúčastnite sa iba v kategóriách M1 - M11
 • systém odmien platí aj pre menšie a neúplné školy
Súťažíme fair-play    Ako zapísať žiaka do súťaže

4.  Návod, ako zapísať žiaka do súťaže

Žiak musí dokončiť jeden z 28 testov, inač sa do súťaže nezapíše!

Nemáme žiadne pokyny, je to náš prvý zápis žiaka
 • nevadí, čo napíšete, administrátor denne zápisy opravuje
Princip súťaže    Súťažíme fair-play   

5.  Precvičovanie učiva pred súťažou

Odporúčame:

 •   malé precvičovanie s časovým limitom
 •   dlhšie precvičovanie s časovým limitom
 •   precvičovanie bez časového limitu
 •   precvičovanie do prvej chyby s časovým limitom
 • žiak získava za každý príklad 0-10 bodov podľa rýchlosti odpovede
 • žiak je hodnotený podľa priemeru bodov
Kategórie súťaže   

6.  Licencie a podpora projektu SPEEDMAT

Po zaplatení licencie pre školu môžu všetci žiaci školy súťažiť o ceny z akéhokoľvek počítača

Rodinná licencia, sponzorská podpora
 • č. účtu: 101 3030 465 / 6100
Máme licenciu, ale naši žiaci sa zobrazujú ako hostia s inou IP adresou. Čo s tým?
 • Výkony žiakov naďalej zapisujte, nestratia sa Vám
 • Vyčkajte do druhého dňa na zásah administrátora
Princip súťaže    Súťažíme fair-play    Diplomy    Matematický trojboj    Ako zapísať žiaka do súťaže

7.  Problémy žiakov, odpovede, motivácia

V škole

Doma Krok 1: Inštalácia         Krok 2: Kategórie súťaže         Krok 3: Ako zapísať žiaka do súťaže

8.   Ako kontrolovať aktivitu žiakov?

Dnes / včera súťažili /  Účasť v súťaži

 • symbolom je možné ukázať výsledky iba jednej školy
 • kliknutím na meno žiaka sú viditelné všetky výkony žiaka
 • nepranierujeme žiakov, zlé výkony sú skryté
Musí žiak uvádzať svoje skutočné meno a priezvisko?
 • žiak môže súťažiť aj pod uživateľským menom, ktoré mu pridelí jeho vyučujúci
Princip súťaže    Súťažíme fair-play    Licencia    Diplomy    Matematický trojboj   

9.   Ako súťažiť v škole aj doma?     

Krok 1: Inštalácia       Krok 2: Kategórie súťaže       Krok 3: Ako zapísať žiaka do súťaže   

Vedenie školy Učiteľ / ka matematiky Ako súťažiť doma? Čo v prípadě distančnej výučby? Autor a administrátor:
      Mgr. Petr Šášek
      Tel. +420 603 477 988 / 734 732 536 / psasek@post.cz
       = 30 dní na vyskúšanie súťaže

10.  Kto je nezaradený žiak?

Je to žiak,

 • ktorý zle napísal školu - vyčkajte 24h na opravu
 • zo školy, ktorá vstupuje do súťaže, do nastavenia názvu školy a adresy
 • v tej škole, kde je nutné overiť IP adresu či nastaviť platnosť licencie
Výkony žiakov naďalej zapisujte, nestratia sa Vám

Autor a administrátor:
      Mgr. Petr Šášek
      Tel. +420 603 477 988 / 734 732 536 / psasek@post.cz

11.  Kto získa diplom? Koľko diplomov môže získať jeden žiak?

Diplom či vecnú cenu získa žiak žlto označený

 • jeden žiak môže získať súčasne viac diplomov a jednu vecnú cenu v matematickom trojboji
 •  limit pre zisk akéhokoľvek ocenenia je 3000! bodov

3 spôsoby, ako môže žiak získať diplom
1.  Za účasť v súťaži

2.  Jeden z 140 diplomov získava

3.  Špeciálny žltý diplom so šerifskou hviezdou za 1*
 • má žiak 100% istý, svoj výkon už nemusí vylepšovať
 • v ďalšom kole súťaže v tejto kategórii už diplom nezíska

Špeciálny žltý diplom pre školu
 • za min. 3 žiaky so žltými diplomy  - výsledky TU
 • viacnásobné umiestnenie toho istého! žiaka sa počíta 1x

12.  2 trojboje o vecné ceny

Vecnú cenu v 25. kole získa:

 • 10 žiakov I. stupňa, ktorí uložia výsledky 3 testov
  • M7 - Speedmat 1 - Číselné výrazy
  • M10 - Speedmat 4 - Prevody jednotiek
  • M11 - Speedmat 5 - Slovné úlohy
 • 10 žákov 6. - 9. ročníka či gymnázia, ktorí uložia výsledky 3 testov
  • S9 - Speedmat 3 - Všetko učivo
  • S11 - Speedmat 4 - Všetko učivo
  • S14 - Speedmat 5 - Všetko učivo
 • výsledky všetkých 3 testov sa zrátajú, cenu získava 2 x 10 žiakov s najvyšším súčtom
  • 1. miesto: bezkontakná powerbanka 10000 mAh
  • 2. - 3. miesto: USB nabíjací kábel 3v1
  • 4. - 10. místo: reklamné flash disky
Výsledky - mladší    Výsledky - starší   

13.  Môže žiak získať diplom či inú cenu opakovane?

Diplom áno, mimo žiakov s diplomy so šerifskou hviezdou

Ako zobraziť výkony týchto žiakov?
 • ÁNO / NIE - v každej z 28 kategórií
Trojboj o vecné ceny
 • môže sa zúčastniť každý žiak bez ohľadu na minulé úspechy

14.  Súťažíme fair-play! Kde nahlásiť chybu v tabuľkách? Ako zmazať zápis žiaka?

Súťažíme fair-play!

 • žiak môže súťažiť o ceny v tých kategóriach, kam patrí podľa veku
 • talentovaný žiak môže súťažiť aj so žiakmi vyšších ročníkov
 • ľahšie kategórie si starší žiak môže vyskúšať len bez zápisu do súťaže
 • každý žiak súťaží sám za seba
Kontakt na administrátora:
      psasek@post.cz 
      Mgr. Petr Šášek
      Tel. +420 603 477 988 či 734 732 536

Administrátor denne opravuje drobné chyby, ale nevidí všetko
 • ďakujeme za kontrolu zápisov žiakov a Vaše upozornenie
 • do 24h sú odstranené zápisy typu 'pokus', 'test', 'skúška'
 • po zistení sú zmazané zápisy, ktoré nie sú mienené vážne alebo poškodzujú dobré meno projektu

15.  Ako zapísať výkon žiaka dodatočne?

Ručne sa zapisujú len tie hodnoty, ktoré nejak ovplyvnia poradie

 • zapisuje administrátor - kontakt: psasek@post.cz
 • skóre si prosím opíšte alebo použite PrintScrn
 • výkony priemerných a slabých žákov (pod 3000 bodov) neposielajte
 • overenie je možné na druhý deň
Kontakt na administrátora:
      psasek@post.cz
      Mgr. Petr Šášek   ©1998-2021
      Kudrnova 70
      620 00 Brno - Tuřany
      Tel. +420 603 477 988 / 734 732 536