1.  Inštalácia testovacieho programu 2021/2022

Rýchla inštalácia =        speedmat2021.exe (4,8 MB)

 • posledná aktualizácia 16. 5. 2022
 • v počítačovej učebni stačí inštalácia 1x na server
 • doma je nutná inštalácia na domácí PC / notebook
 • staršie verzie programu Speedmat nepoužívajte
Postup, pokiaľ nemáte na PC práva administrátora
 • cez súbor speedmat2021.zip (5,1 MB)  
 • složku SPEEDMAT stačí rozbaliť na PLOCHU

Krok 2: Kategórie súťaže         Krok 3: Ako zapísať žiaka do súťaže

2.  V akom čase prebiehajú jednotlivé kola súťaže? Aké sú ceny pre víťazov?

Súťažiť môžu Vaši žiaci kedykoľvek v priebehu školského roka

 • 26. kolo: 24. 1. 2022 - 19. 6. 2022
Ceny pre najlepších - dostanete poštou Princip súťaže    Súťažíme fair-play    Licencia    Diplomy    Matematický trojboj    Ako zapísať žiaka do súťaže

3.  Koľkokrát sa žiak může zúčastiť? Aké sú kategórie súťaže?

Počet pokusov v súťaži nie je obmedzený

 • prvý zápis žiaka v súťaži nebude asi ten najlepší
 • žiak si môže zlepšovať svoje umiestnenie celý polrok
 • vo všetkých 28 kategóriách sa ukazujú iba najlepšie výkony žiaka
Naša škola má žiakov len 1. stupňa. Ako sa môžeme zapojiť?
 • zúčastnite sa iba v kategóriách M1 - M11
 • systém odmien platí aj pre menšie a neúplné školy
Súťažíme fair-play    Ako zapísať žiaka do súťaže

4.  Návod, ako zapísať žiaka do súťaže

Žiak musí dokončiť jeden z 28 testov, inač sa do súťaže nezapíše!

Nemáme žiadne pokyny, je to náš prvý zápis žiaka
 • nevadí, čo napíšete, administrátor denne zápisy opravuje
Princip súťaže    Súťažíme fair-play   

5.  Precvičovanie učiva pred súťažou

Odporúčame:

 •   malé precvičovanie s časovým limitom
 •   dlhšie precvičovanie s časovým limitom
 •   precvičovanie bez časového limitu
 •   precvičovanie do prvej chyby s časovým limitom
 • žiak získava za každý príklad 0-10 bodov podľa rýchlosti odpovede
 • žiak je hodnotený podľa priemeru bodov
Kategórie súťaže   

6.  Licencie a podpora projektu SPEEDMAT

Po zaplatení licencie pre školu môžu všetci žiaci školy súťažiť o ceny z akéhokoľvek počítača

Rodinná licencia, sponzorská podpora
 • č. účtu: 101 3030 465 / 6100
Máme licenciu, ale naši žiaci sa zobrazujú ako hostia s inou IP adresou. Čo s tým?
 • Výkony žiakov naďalej zapisujte, nestratia sa Vám
 • Vyčkajte do druhého dňa na zásah administrátora
Princip súťaže    Súťažíme fair-play    Diplomy    Matematický trojboj    Ako zapísať žiaka do súťaže

7.  Otázky a motivácia žiakov

V škole

Doma Krok 1: Inštalácia         Krok 2: Kategórie súťaže         Krok 3: Ako zapísať žiaka do súťaže

8.   Ako kontrolovať aktivitu žiakov?

Dnes / včera súťažili /  Účasť v súťaži

 • symbolom je možné ukázať výsledky iba jednej školy
 • kliknutím na meno žiaka sú viditelné všetky výkony žiaka
 • nepranierujeme žiakov, zlé výkony sú skryté
Musí žiak uvádzať svoje skutočné meno a priezvisko?
 • žiak môže súťažiť aj pod uživateľským menom, ktoré mu pridelí jeho vyučujúci
Princip súťaže    Súťažíme fair-play    Licencia    Diplomy    Matematický trojboj   

9.   Ako súťažiť v škole aj doma?     

Krok 1: Inštalácia       Krok 2: Kategórie súťaže       Krok 3: Ako zapísať žiaka do súťaže   

Vedenie školy Učiteľ / ka matematiky Ako súťažiť doma? Čo v prípadě distančnej výučby? Autor a administrátor:
      Mgr. Petr Šášek
      Tel. +420 603 477 988 / 734 732 536 / psasek@post.cz
       = 30 dní na vyskúšanie súťaže

10.  Kto je nezaradený žiak?

Je to žiak,

 • ktorý zle napísal školu - vyčkajte na opravu
 • zo školy, ktorá vstupuje do súťaže, do nastavenia názvu školy a adresy
 • v tej škole, kde je nutné overiť IP adresu či nastaviť platnosť licencie
Výkony žiakov naďalej zapisujte, nestratia sa Vám

Autor a administrátor:
      Mgr. Petr Šášek
      Tel. +420 603 477 988 / 734 732 536 / psasek@post.cz

11.  Kto získa diplom? Koľko diplomov môže získať jeden žiak?

Diplomy pre žiakov

 • jeden žiak môže získať súčasne viac diplomov a jednu vecnú cenu v matematickom trojboji
 •  limit pre zisk akéhokoľvek ocenenia je 3000! bodov
3 spôsoby, ako môže žiak získať diplom
1.  Za účasť v súťaži

2.  Jeden z 140 diplomov získava

3.  Žltý diplom so šerifskou hviezdou za 1*
 • má žiak 100% istý, svoj výkon už nemusí vylepšovať
 • v ďalšom kole súťaže v tejto kategórii už diplom nezíska

Špeciálny žltý diplom pre školu
 • za min. 3 žiaky so žltými diplomy  - výsledky TU
 • viacnásobné umiestnenie toho istého! žiaka sa počíta 1x

12.  2 matematické trojboje o vecné ceny


Vecnú cenu v 26. kole získa:

 • 10 žiakov I. stupňa, ktorí uložia výsledky 3 testov
  • M8 - Speedmat 2 - Prirodzené čísla do 10000
  • M10 - Speedmat 4 - Prevody jednotiek
  • M11 - Speedmat 5 - Slovné úlohy
 • 10 žákov 6. - 9. ročníka či gymnázia, ktorí uložia výsledky 3 testov
  • S8 - Speedmat 3 - Všetky výrazy
  • S14 - Speedmat 5 - Všetko učivo
  • S16 - Speedmat 6 - Rovnice, výrazy, mocniny
 • výsledky všetkých 3 testov sa zrátajú, cenu získava 2 x 10 žiakov s najvyšším súčtom
Výsledky - mladší    Výsledky - starší   

  Ceny v 26. kole    Mladší    Starší  
  1.  Batoh Speedmat  Triko Speedmat (vel.L)
  2.  Batoh Speedmat  Triko Speedmat (vel.L)
  3.  Flash disk sova  Nabíječka USB
  4.  Flash disk sova  Flash disk sova
  5.  Flash disk sova  Flash disk sova
  6.  Flash disk  Flash disk
  7.  Flash disk  Flash disk
  8.  Flash disk  Flash disk
  9.  Flash disk  Flash disk
  10.  Flash disk  Flash disk

13.  Môže žiak získať diplom či inú cenu opakovane?

Diplom áno, mimo žiakov s diplomy so šerifskou hviezdou

Ako zobraziť výkony týchto žiakov?
 • ÁNO / NIE - v každej z 28 kategórií
Trojboj o vecné ceny
 • môže sa zúčastniť každý žiak bez ohľadu na minulé úspechy

14.  Súťažíme fair-play! Kde nahlásiť chybu v tabuľkách? Ako zmazať zápis žiaka?

Súťažíme fair-play!

 • žiak môže súťažiť o ceny v tých kategóriach, kam patrí podľa veku
 • talentovaný žiak môže súťažiť aj so žiakmi vyšších ročníkov
 • ľahšie kategórie si starší žiak môže vyskúšať len bez zápisu do súťaže
 • každý žiak súťaží sám za seba
Kontakt na administrátora:
      psasek@post.cz 
      Mgr. Petr Šášek
      Tel. +420 603 477 988 či 734 732 536

Administrátor denne opravuje drobné chyby, ale nevidí všetko
 • ďakujeme za kontrolu zápisov žiakov a Vaše upozornenie
 • do 24h sú odstranené zápisy typu 'pokus', 'test', 'skúška'
 • po zistení sú zmazané zápisy, ktoré nie sú mienené vážne alebo poškodzujú dobré meno projektu

15.  Ako zapísať výkon žiaka dodatočne?

Ručne sa zapisujú len tie hodnoty, ktoré nejak ovplyvnia poradie

 • zapisuje administrátor - kontakt: psasek@post.cz
 • skóre si prosím opíšte alebo použite PrintScrn
 • výkony priemerných a slabých žákov (pod 3000 bodov) neposielajte
 • overenie je možné na druhý deň
Kontakt na administrátora:
      psasek@post.cz
      Mgr. Petr Šášek   ©1998-2021
      Kudrnova 70
      620 00 Brno - Tuřany
      Tel. +420 603 477 988 / 734 732 536