Všechny kategorie


MENU

 Žáci ZŠ Tyršova, Nymburk 


DNES

[ ANO / NE ] 
 

238x (3000+) => počet diplomů

 
1.4492 21*Smolikova Lucie200615.2.2021 v 17:00
2.4468 21*Smolikova Lucie20069.3.2021 v 18:52
3.4413 31*Cerny Jakub200626.2.2021 v 10:12
4.4411 21*Sucha Ema200615.3.2021 v 22:03
5.4407 31*Brabec Michal200719.2.2021 v 11:35
6.4369 21Ehl Tadeas200713.2.2021 v 18:23
7.4348 21Sucha Ema200618.2.2021 v 21:36
8.4347 21Ehl Tadeas200713.3.2021 v 09:43
9.4340 31Heijne Charlotte200623.2.2021 v 15:40
10.4326 31Klimova Karolina20079.2.2021 v 16:17
11.4294 61Pelcova Anna200719.4.2021 v 19:55
12.4275 21Klimova Karolina200710.3.2021 v 12:37
13.4273 21Sucha Ema20068.3.2021 v 12:41
14.4268 31Cerny Jakub20066.2.2021 v 20:38
15.4261 31Sucha Ema200622.2.2021 v 19:04
16.4250 21Ehl Tadeas200722.2.2021 v 19:12
17.4244 31Heijne Charlotte200618.2.2021 v 15:26
18.4238 21Brabec Michal200716.2.2021 v 10:16
19.4234 21Brabec Michal20078.3.2021 v 09:20
20.4225 21Kubalek Tomas200716.2.2021 v 14:19
21.4207 31Klimova Karolina200725.2.2021 v 21:31
22.4200 31Sucha Ema20068.2.2021 v 11:04
23.4196 21Hermanek Simon200622.2.2021 v 11:36
24.4183 31Typold Matej200721.2.2021 v 14:58
25.4166 31Hermanek Simon20069.2.2021 v 16:26
26.4163 21Sucha Ema200622.2.2021 v 10:06
27.4160 31Mrzenova Katerina200610.2.2021 v 09:05
28.4156 31Volfova Stepanka200516.2.2021 v 11:53
29.4136 21Kubalek Tomas20079.3.2021 v 14:50
30.4116 31Tocikova Eliska20067.2.2021 v 11:36
31.4113 21Klimova Karolina200719.2.2021 v 22:45
32.4113 31Mikova Klara200623.2.2021 v 14:37
33.4105 31Lauko David200626.2.2021 v 12:19
34.4103 21Hermanek Simon20069.3.2021 v 17:02
35.4096 31Heijne Charlotte200626.2.2021 v 14:45
36.4091 31Smolikova Lucie20069.2.2021 v 20:18
37.4083 21Hermanek Simon200616.3.2021 v 19:03
38.4080 31Tocikova Eliska200622.2.2021 v 14:16
39.4078 41Lauko David20066.2.2021 v 11:17
40.4057 41Cerny Jakub20065.2.2021 v 19:27
41.4055 31Kubis Daniel200623.2.2021 v 21:49
42.4051 31Kubalek Tomas200726.3.2021 v 15:32
43.4050 61Cerny Jakub200625.3.2021 v 20:27
44.4046 31Tocikova Eliska200623.2.2021 v 12:16
45.4046 21Klimova Karolina200718.3.2021 v 17:32
46.4038 31Kubalek Tomas200719.2.2021 v 15:38
47.4034 61Heijne Charlotte20062.2.2021 v 12:23
48.4034 21Stastna Jirina200617.3.2021 v 18:31
49.4032 31Cerny Jakub200618.2.2021 v 18:06
50.4031 31Koubkova Leona200619.2.2021 v 23:20
51.4030 31Beitler Simon20068.2.2021 v 08:53
52.4029 31Holubova Natalie200618.2.2021 v 22:07
53.4028 31Typold Matej200711.4.2021 v 13:10
54.4027 31Mrzenova Barbora20069.2.2021 v 21:55
55.4027 61Sucha Ema20059.4.2021 v 20:24
56.4025 31Mikova Klara200619.2.2021 v 20:04
57.4022 21Hermanek Simon200616.2.2021 v 18:43
58.4021 31Sucha Ema200622.3.2021 v 12:18
59.4019 31Kosina Petr200725.3.2021 v 15:46
60.4016 31Kosina Petr200719.2.2021 v 11:51
61.4012 61Cerny Jakub20062.2.2021 v 18:52
62.4011 31Heijne Charlotte200619.2.2021 v 14:31
63.4001 21Stastna Jirina200616.2.2021 v 20:29
64.4001 61Ehl Tadeas200719.4.2021 v 21:11
65.3986 21/2Mrzenova Barbora200617.2.2021 v 09:26
66.3985 31/2Mikova Klara200626.2.2021 v 16:12
67.3983 31/2Esnerova Sara200610.2.2021 v 13:05
68.3980 41/2Tocikova Eliska20062.2.2021 v 10:40
69.3979 31/2Lauko David20067.2.2021 v 10:33
70.3978 31/2Kozurikova Zuzana200617.2.2021 v 21:26
71.3976 31/2Brabec Michal20079.2.2021 v 09:52
72.3976 31/2Volfova Stepanka200524.2.2021 v 12:41
73.3974 31/2Mikova Klara200618.2.2021 v 13:07
74.3971 31/2Sacharova Barbora20079.2.2021 v 15:36
75.3970 21/2Machacek Jaroslav200824.3.2021 v 17:07
76.3968 21/2Kubalek Tomas200716.3.2021 v 14:41
77.3964 31/2Smolikova Lucie200615.2.2021 v 21:11
78.3961 61/2Volfova Stepanka20051.2.2021 v 14:43
79.3942 21/2Sacharova Barbora200722.2.2021 v 14:23
80.3940 31/2Stastna Jirina200626.3.2021 v 13:26
81.3938 31/2Ehl Tadeas20079.2.2021 v 18:26
82.3929 31/2Skalnik Jan200518.2.2021 v 14:58
83.3927 21/2Stastna Jirina20069.3.2021 v 19:50
84.3926 21/2Esnerova Sara200615.2.2021 v 09:05
85.3926 21/2Sacharova Barbora20079.3.2021 v 09:36
86.3925 61/2Heijne Charlotte200616.4.2021 v 16:28
87.3917 21/2Mrzenova Katerina20065.3.2021 v 11:16
88.3916 21/2Mrzenova Katerina20065.3.2021 v 11:23
89.3911 61/2Volfova Stepanka200523.3.2021 v 10:56
90.3902 31/2Kosina Petr200713.2.2021 v 12:28
91.3901 31/2Volfova Stepanka20057.2.2021 v 15:12
92.3901 21/2Mrzenova Katerina200616.2.2021 v 21:54
93.3900 21/2Mrzenova Barbora20065.3.2021 v 13:59
94.3896 31/2Brabec Michal200726.3.2021 v 10:50
95.3895 21/2Medunova Magdalena200728.3.2021 v 14:24
96.3892 31/2Koubkova Leona20067.2.2021 v 22:12
97.3890 31/2Koubkova Leona200618.2.2021 v 22:22
98.3887 31/2Bouma Matyas20059.2.2021 v 10:09
99.3881 31/2Volfova Stepanka200515.2.2021 v 14:51
100.3879 21/2Brabec Michal200722.2.2021 v 09:15
101.3872 21/2Sacharova Barbora200716.2.2021 v 14:16
102.3870 21/2Dytrychova Laura200717.3.2021 v 20:07
103.3868 31/2Koubkova Leona200624.2.2021 v 15:42
104.3867 61/2Hermanek Simon200620.4.2021 v 20:25
105.3854 61/2Klimova Karolina200719.4.2021 v 12:00
106.3849 31/2Koubkova Leona200628.2.2021 v 11:52
107.3846 31/2Skalnik Jan200525.2.2021 v 14:20
108.3839 31/2Mrzenova Katerina20079.2.2021 v 18:37
109.3839 21/2Sacharova Barbora200716.3.2021 v 11:25
110.3835 31/2Holubova Natalie200625.2.2021 v 18:30
111.3834 21/2Esnerova Sara200613.3.2021 v 16:36
112.3822 31/2Kaloc Samuel200719.2.2021 v 17:57
113.3819 31/2Esnerova Sara200619.2.2021 v 11:33
114.3817 61/2Cerny Jakub200616.3.2021 v 21:49
115.3816 31/2Holubova Natalie200625.2.2021 v 17:05
116.3816 61/2Tocikova Eliska20069.3.2021 v 10:42
117.3814 51/2Tocikova Eliska200627.4.2021 v 10:57
118.3811 31/2Prasek Vojtech200618.2.2021 v 23:13
119.3806 31/2Tocikova Eliska200616.2.2021 v 10:38
120.3798 21/2Hajek Adam200818.2.2021 v 21:47
121.3789 31/2Volfova Stepanka200522.2.2021 v 09:49
122.3786 31/2Smolikova Lucie200626.3.2021 v 14:02
123.3786 61/2Stastna Jirina20069.4.2021 v 19:14
124.3776 31/2Kaloc Samuel200726.3.2021 v 12:07
125.3763 21/2Mrzenova Katerina200623.2.2021 v 17:13
126.3754 31/2Bouma Matyas200519.2.2021 v 10:02
127.3752 21/2Zivnustka Lukas200823.3.2021 v 14:07
128.3747 31/2Lauko David200619.2.2021 v 11:45
129.3746 41/2Mikova Klara20065.2.2021 v 20:31
130.3744 41/2Kubis Daniel20065.2.2021 v 17:28
131.3737 31/2Esnerova Sara200625.3.2021 v 07:43
132.3736 21/2Medunova Magdalena200719.2.2021 v 09:31
133.3729 21/2Prckova Adela200728.3.2021 v 19:07
134.3728 21/2Typold Matej20075.5.2021 v 18:21
135.3727 31/2Prasek Vojtech200623.2.2021 v 16:18
136.3725 61/2Valentova Klara200616.4.2021 v 19:59
137.3721 21/2Hajek Adam200828.3.2021 v 10:23
138.3717 21/2Esnerova Sara200612.3.2021 v 07:32
139.3714 61/2Bouma Matyas20053.2.2021 v 08:58
140.3710 31/2Skalnik Jan200522.2.2021 v 14:14
141.3702 41/2Heijne Charlotte20064.2.2021 v 14:30
142.3701 31/2Hermanek Simon200619.2.2021 v 19:32
143.3694 31/2Mikova Klara20067.2.2021 v 13:09
144.3690 61/2Sacharova Barbora20079.4.2021 v 12:14
145.3688 21/2Sevcik Jakub200719.2.2021 v 18:23
146.3684 31/2Bouma Matyas200523.2.2021 v 21:15
147.3684 31/2Klimova Karolina200727.3.2021 v 09:04
148.3680 21/2Typold Matej200717.2.2021 v 08:07
149.3679 31/2Stastna Jirina200619.2.2021 v 18:30
150.3672 21/2Machacek Jaroslav200819.2.2021 v 11:55
151.3668 61/2Sucha Ema200620.4.2021 v 20:20
152.3667 31/2Lauko David200619.2.2021 v 13:36
153.3662 31/2Prasek Vojtech200626.2.2021 v 16:04
154.3656 21/2Malek Filip200816.2.2021 v 09:55
155.3646 61/2Mikova Klara20062.2.2021 v 16:00
156.3646 21/2Cechova Adela200819.2.2021 v 09:59
157.3638 31/2Bouma Matyas200518.2.2021 v 20:53
158.3636 21/2Esnerova Sara20068.3.2021 v 09:19
159.3625 61/2Valentova Klara20063.2.2021 v 16:15
160.3622 31/2Sacharova Barbora200725.3.2021 v 09:23
161.3620 21/2Hendrych Matej200819.2.2021 v 11:00
162.3619 61/2Kubalek Tomas20078.4.2021 v 14:33
163.3608 31/2Lustykova Tereza20067.2.2021 v 21:57
164.3605 31/2Hynkova Melinda20057.2.2021 v 20:54
165.3600 61/2Kubis Daniel20062.2.2021 v 18:00
166.3596 22Pavlik Simon200716.2.2021 v 12:11
167.3593 22Zivnustka Lukas200816.2.2021 v 13:36
168.3589 32Dytrychova Laura200726.3.2021 v 19:52
169.3586 22Kaloc Samuel200716.3.2021 v 15:05
170.3579 32Bouma Matyas200526.2.2021 v 09:57
171.3573 22Mrzenova Barbora200624.2.2021 v 09:54
172.3572 32Svobodova Natalie20067.2.2021 v 19:59
173.3569 22Krauman Vaclav200719.2.2021 v 14:03
174.3560 22Brabec Michal200716.3.2021 v 12:46
175.3559 62Tocikova Eliska20062.2.2021 v 10:53
176.3559 62Smolikova Lucie20069.4.2021 v 20:20
177.3556 62Dytrychova Laura200710.4.2021 v 17:14
178.3556 62Kaloc Samuel200720.4.2021 v 13:15
179.3553 62Lauko David200621.3.2021 v 09:51
180.3552 62Koubkova Leona20064.2.2021 v 22:23
181.3538 62Lauko David200616.4.2021 v 16:03
182.3530 32Prasek Vojtech20067.2.2021 v 22:13
183.3529 52Heijne Charlotte200629.4.2021 v 20:17
184.3527 32Lustykova Tereza200619.2.2021 v 18:51
185.3527 22Svecena Lucie200828.3.2021 v 19:38
186.3517 22Mrzenova Barbora20065.3.2021 v 14:07
187.3512 62Typold Matej200720.4.2021 v 12:09
188.3500 32Lustykova Tereza200622.2.2021 v 15:42
189.3499 32Holubova Natalie200619.2.2021 v 23:17
190.3493 62Mrzenova Barbora200621.4.2021 v 14:47
191.3491 62Tocikova Eliska200616.3.2021 v 11:05
192.3488 32Hermanek Simon200625.3.2021 v 18:34
193.3482 62Mikova Klara200616.4.2021 v 17:46
194.3480 22Dytrychova Laura200715.2.2021 v 20:21
195.3467 62Heijne Charlotte200616.3.2021 v 18:05
196.3440 52Kubis Daniel200630.3.2021 v 21:05
197.3434 32Svobodova Natalie200622.2.2021 v 13:57
198.3432 32Svobodova Natalie200618.2.2021 v 13:22
199.3412 22Plackova Viktorie200811.2.2021 v 18:07
200.3410 32Holubova Natalie200625.2.2021 v 17:46
201.3405 62Mrzenova Katerina20069.4.2021 v 09:41
202.3403 22Klimova Karolina20077.3.2021 v 15:15
203.3396 22Esnerova Sara200622.2.2021 v 08:33
204.3394 22Ales Jan200817.2.2021 v 18:08
205.3386 22Ales Jan200823.3.2021 v 13:01
206.3379 22Typold Matej20078.3.2021 v 15:23
207.3375 22Pavlik Simon200722.3.2021 v 14:56
208.3370 22Semeradova Simona200715.2.2021 v 22:31
209.3370 22Machacek Jaroslav200617.2.2021 v 14:07
210.3358 32Mrzenova Barbora200627.3.2021 v 09:44
211.3349 32Stastna Anna200626.3.2021 v 12:28
212.3344 32Lustykova Tereza200619.2.2021 v 18:40
213.3334 32Lustykova Tereza200626.2.2021 v 19:52
214.3329 32Dytrychova Laura200713.2.2021 v 14:23
215.3327 32Mrzenova Katerina200619.2.2021 v 10:24
216.3327 32Mrzenova Barbora200619.2.2021 v 14:39
217.3323 52Lauko David200623.4.2021 v 08:42
218.3292 22Kaloc Samuel200723.2.2021 v 15:17
219.3287 32Prasek Vojtech200619.2.2021 v 23:46
220.3271 52Cerny Jakub200630.3.2021 v 21:47
221.3242 42Volfova Stepanka20052.2.2021 v 18:02
222.3228 22Blazej Karel200719.2.2021 v 18:37
223.3218 32Hynkova Melinda200519.2.2021 v 20:37
224.3192 22/3Kaloc Samuel20079.3.2021 v 14:16
225.3182 22/3Plackova Viktorie200818.2.2021 v 20:36
226.3179 42/3Holubova Natalie20064.2.2021 v 22:25
227.3179 62/3Prasek Vojtech200615.4.2021 v 17:52
228.3176 22/3Jirouskova Adela200819.2.2021 v 17:22
229.3171 32/3Lauko David200624.2.2021 v 08:43
230.3156 62/3Hynkova Melinda200525.3.2021 v 17:56
231.3141 22/3Beitler Simon200615.3.2021 v 08:44
232.3124 32/3Skalnik Jan200518.2.2021 v 15:33
233.3121 32/3Mrzenova Katerina200626.3.2021 v 23:30
234.3120 62/3Volfova Stepanka200515.3.2021 v 18:45
235.3074 52/3Krecmar Jakub200522.4.2021 v 21:40
236.3052 32/3Skalnik Jan20057.2.2021 v 10:52
237.3047 62/3Prasek Vojtech20062.2.2021 v 22:42
238.3043 22/3Beitler Simon200619.2.2021 v 10:04
239.2990 62/3Valentova Klara200617.3.2021 v 21:53
240.2951 22/3Stencl Jaroslav200619.2.2021 v 15:05
241.2927 22/3Sladek Jan200727.1.2021 v 15:19
242.2921 32/3Stastna Anna20069.2.2021 v 11:56
243.2891 32/3Hynkova Melinda200523.2.2021 v 20:48
244.2891 52/3Mikova Klara200629.4.2021 v 12:24
245.2885 52/3Prasek Vojtech200622.4.2021 v 18:32
246.2855 22/3Stastna Anna200616.2.2021 v 15:22
247.2855 62/3Mikova Klara200615.3.2021 v 17:21
248.2849 32/3Hynkova Melinda200518.2.2021 v 20:34
249.2833 32/3Stastna Anna200619.2.2021 v 13:09
250.2827 62/3Esnerova Sara200619.4.2021 v 09:15
251.2801 62/3Stastna Anna200620.4.2021 v 21:36
252.2781 23Beitler Simon20068.3.2021 v 09:29
253.2776 63Bouma Matyas200516.4.2021 v 09:54
254.2771 63Koubkova Leona200631.3.2021 v 10:33
255.2767 63Kozurikova Zuzana200611.4.2021 v 08:42
256.2755 23Stencl Jaroslav200722.2.2021 v 10:22
257.2754 43Prasek Vojtech20065.2.2021 v 20:47
258.2696 23Stastna Anna200616.3.2021 v 16:17
259.2686 63Holubova Natalie200611.3.2021 v 21:21
260.2678 23Sladek Jan200728.3.2021 v 14:41
261.2659 23Jobak Tomas200718.2.2021 v 19:16
262.2652 53Bouma Matyas200528.4.2021 v 12:05
263.2599 63Beitler Simon200620.4.2021 v 11:47
264.2588 63Brabec Michal20079.4.2021 v 10:37
265.2585 23Stastna Anna20069.3.2021 v 20:33
266.2540 33Macura Jan200621.2.2021 v 11:40
267.2450 33Macura Jan20068.2.2021 v 19:27
268.2401 33Semeradova Simona20078.2.2021 v 17:13
269. 2Stastna Anna200623.2.2021 v 19:34
270. 5Holubova Natalie200629.4.2021 v 22:57
271. 4Skalnik Jan20054.2.2021 v 13:40
272. 2Sladek Jan200717.2.2021 v 14:12
273. 5Koubkova Leona200631.3.2021 v 11:03
274. 2Kalvoda Kristian200617.2.2021 v 19:48
275. 6Hynkova Melinda200516.3.2021 v 19:31
276. 2Kalvodova Adela200619.2.2021 v 12:02
277. 5Volfova Stepanka200529.4.2021 v 18:44
278. 6Holubova Natalie200616.3.2021 v 22:26
279. 6Skalnik Jan200524.3.2021 v 14:55
280. 2Beitler Simon200622.2.2021 v 11:16
281. 6Koubkova Leona200616.3.2021 v 22:25
282. 6Krecmar Jakub200516.4.2021 v 20:44
283. 3Hynkova Melinda200526.2.2021 v 20:23
284. 5Lustykova Tereza200629.4.2021 v 22:59
285. 6Lustykova Tereza200625.3.2021 v 12:58
286. 5Hynkova Melinda200529.4.2021 v 18:15
287. 3Beitler Simon200626.3.2021 v 11:16
288. 6Macura Jan200626.3.2021 v 21:47
289. 2Kalvodova Adela200717.2.2021 v 20:23
290. 6Prasek Vojtech200616.3.2021 v 13:19
291. 5Skalnik Jan200521.4.2021 v 13:57
292. 6Svobodova Natalie200616.3.2021 v 19:42
293. 6Holubova Natalie20062.2.2021 v 21:46
294. 6Lustykova Tereza200616.3.2021 v 19:12
295. 2Cerveny David200616.3.2021 v 17:22