ČÍM ZAČAŤ?

Nainštalujte si testovací program Speedmath 2019 s múdrou sovou

AKO TO CELÉ FUNGUJE?

Súťaž prebieha vo Vašej počítačovej učebni / triede pod dohľadom vyučujúceho

  • v testovacom programe je 23 úrovní / kategorií testov (2. - 9. ročník ZŠ) - ukážky TU
  • žiak si môže svoje výkony vylepšovať počas celého polroka
  • na rozdiel od rôznych olympiád nemusíte s žiakmi nikam cestovať a môžete sledovať ich výsledky
  • žiadne zoznamy a papierovanie, žiak sa zapisuje do výsledkových tabuliek až po teste
  • najlepší žiaci získajú k vysvedčeniu originálny diplomy a trička
  • počet diplomov a tričiek pre školu nie je obmedzený, záleží len na správnej motivácii a šikovnosti Vašich žiakov
  • zmysluplné využitie výpočtovej techniky u Vás v škole

 Chceme vedieť viac