• do súťažných tabuliek sa žiaci môžu zapísať len v týchto presne stanovených 24 kategóriach