Kategorie súťaže podľa veku žiaka              SP1   SP2   SP3   SP4   SP5   SP6

 
    2. r.    M1.. 
    3. r.M2,  M3,  M4,  M5,  M6..
    4. r.M4,  M5,  M6,  M7,  M8,  M9,  M10,  M11..
    5. r.M6,  M7,  M8,  M9,  M10,  M11..
    6. r.S1,  S2,  S3,  S4,  S10,  S12.. 
    7. r.S1,  S2,  S3,  S4,  S5,  S6,  S7,  S8,  S9,  S10,  S12.. 
    8. r.S1,  S2,  S3,  S4,  S5,  S6,  S7,  S8,  S9,  S11,  S13,  S14,  S15 
9. r.S5,  S6,  S7,  S8,  S9,  S11,  S13,  S14,  S15,  S16
Čo keď si žiak nastaví iný výber učiva?