SP1     SP2       SP3       SP4       SP5       SP6
Čo keď si žiak nastaví iný výber učiva?