6 častí Speedmatu obsahuje 30kategórií súťaže

     SPEEDMAT 1 - Počítanie pre 1. st. ZŠ           M1,  M2,  M3,  M4,  M5  M6,  M7,  M8
     SPEEDMAT 2 - Desatinné, celé čísla, zlomky     M9,  M10,  S1,  S2,  S3,  S4,  S5
     SPEEDMAT 3 - Mocniny, číselné výrazy     S6,  S7,  S8,  S9,  S10
     SPEEDMAT 4 - Prevody jednotiek     M11,  S11,  S12
     SPEEDMAT 5 - Slovné úlohy     M12,  S13,  S14,  S15
     SPEEDMAT 6 - Algebra     S16,  S17,  S18

30 kategórií súťaže podľa veku žiaka

    2. ročník ZŠ       M1,  M2,  M3.. 
    3. ročník ZŠ M2,  M3,  M4,  M5,  M6,  M7..
    4. ročník ZŠ M4,  M5,  M6,  M7,  M8,  M9,  M11,  M12..
    5. ročník ZŠ M7,  M8,  M9,  M10,  M11,  M12..
    6. ročník ZŠ M9,  M10,  M11,  M12,  S1,  S2,  S3,  S4,  S5,  S11,  S13,  S14..
    7. ročník ZŠ S1,  S2,  S3,  S4,  S5,  S6,  S7,  S8,  S9,  S10,  S11,  S13,  S14..
    8. ročník ZŠ S1,  S2,  S3,  S4,  S5,  S6,  S7,  S8,  S9,  S10,  S12,  S14,  S15,  S16,  S17.. 
9. ročník ZŠ S5,  S6,  S7,  S8,  S9,  S10,  S12,  S15,  S16,  S17,  S18
Čo keď si žiak nastaví iné učivo?
  • na začiatku testu sa objaví upozornenie, ikona sa po teste neobjaví
  • po celú dobu testu sú schodíky preškrtnuté
  • dokončí test, objaví sa záverečné hodnotenie, ale do súťaže sa žiak nezapíše
Záverečné hodnotenie
  Body    Známka     Body    Známka  
44002400
4000120003/4 
36001/21600
3200212004/5 
28002/3800