Speedmat je počítačový program na precvičovanie matematiky

Inštalácia SPEEDMAT

  • obsahuje základné učivo 2. - 9. ročníka ZŠ
  • po dokončení niektorého z 30 testov sa žiak môže zapísať do súťaže o ceny
Zápis žiaka      Ako uspieť v súťaži?      Otázky žiakov      Trojboj o vecné ceny

Ceny v súťaži v 31. kole

  Farebné diplomy   Žlté diplomy     Vecné ceny     Diplom pro školu
              

TOP účastníci