Všetci žiaci môžu do 31. 8. 2020 precvičovať aj súťažiť o ceny zo školy aj z domu

Čo je Speedmat?

1. Program na precvičovanie matematiky

2. Matematická súťaž o ceny

Galéria úspešných v matematickej súťaži