Čím začať?    Čo je nové?

Ako to celé funguje?

Speedmat je matematická súťaž pre žiakov ZŠ na počítačoch vo Vašej škole

  • v testovacom programe je 24 úrovní / kategorií testov (2. - 9. ročník ZŠ) - ukážky TU
  • žiak si môže svoje výkony vylepšovať počas celého polroka
  • na rozdiel od rôznych olympiád nemusíte so žiakmi nikam cestovať a môžete sledovať ich výsledky
  • žiadne zoznamy a papierovanie, žiak sa zapisuje do výsledkových tabuliek až po teste
  • najlepší žiaci získajú k vysvedčeniu originálne diplomy a batohy
  • počet diplomov a batohov pre školu nie je obmedzený, záleží len na správnej motivácii a šikovnosti Vašich žiakov
  • zmysluplné využitie výpočtovej techniky u Vás v škole

 Chceme vedieť viac

Galéria víťazov

        

 Viac fotografií