Všetci žiaci na Slovensku môžu v priebehu karantény precvičovať aj súťažiť o ceny z domu

Je nutné si doma nainštalovať testovací program


Je ten správny čas zapísať výkony Vašich žiakov!

Ako Speedmat funguje?

Matematická súťaž pre žiakov ZŠ a študentov G8 na počítačoch vo Vašej škole

Galéria úspešných