Najčastejšie otázky    

Chceme si súťaž SPEEDMAT vyskúšať!

Ako to celé funguje?

Speedmat je matematická súťaž pre žiakov ZŠ a G8 na počítačoch vo Vašej škole

  • precvičujeme základné učivo
  • žiak si môže svoje výkony vylepšovať počas celého polroka
  • na rozdiel od rôznych olympiád nemusíte so žiakmi nikam cestovať a môžete sledovať ich výsledky
  • žiadne zoznamy a papierovanie, žiak sa zapisuje do výsledkových tabuliek až po teste
  • najlepší žiaci získajú k vysvedčeniu originálne diplomy a batohy
  • počet diplomov a batohov pre školu nie je obmedzený, záleží len na správnej motivácii a šikovnosti Vašich žiakov
  • zmysluplné využitie výpočtovej techniky u Vás v škole

 Pravidlá súťaže

Galéria víťazov

        

 Viac fotografií