• Speedmath

    Speedmat v škole i doma - precvičovanie matematiky a súťaž o ceny

    Testovací program obsahuje základné učivo 2. - 9. ročníka ZŠ - ukážky TU

    Galéria úspešných v matematickej súťaži