Odkedy sa môžu naši žiaci / študenti zapisovať do súťaže?

Do odvolania karantény môže súťažiť každý žiak aj z domu bez licencie

Celkový počet žiakov/
  študentov školy
1 rok 3 roky + 1
max. 100 19 € 57 €
101 - 200 30 € 90 €
201 - 400 38 € 114 €
401 - 600 49 € 147 €
601+ 61 € 183 €
rodinná licencia  7 € 21 €

z Vašej IP adresy


Kontakt na administrátora:

Mgr. Petr Šášek

Kudrnova 70

620 00 Brno - Tuřany

Tel. +420 603 477 988

psasek@post.cz