1.  Inštalácia testovacieho programu, aktualizácia 10. 1. 2021

V škole:

 • v počítačovej učebni stačí inštalácia 1x na server
Doma:
 • nutná inštalácia na domácí PC / notebook
Pre zápis výsledkov do súťaže je potrebné pripojenie na internet
 • free samoinštalačný súbor EXE
 • náhradný spôsob: = súbor ZIP
Čo staršie verzie programu Speedmat?
 • prosím nepoužívajte ich, do súťaže sa žiaci nedokážu zapísať ani ako hostia
Princip súťaže    Súťažíme fair-play    Matematický trojboj    Ako zapísať žiaka do súťaže

2.  V akom čase prebiehajú jednotlivé kola súťaže? Aké sú ceny pre víťazov?

Súťažiť môžu Vaši žiaci kedykoľvek v priebehu školského roka

 • 23. kolo: 1. 9. 2020 - 22. 1. 2021
 • 24. kolo: 23. 1. 2021 - 18. 6. 2021
Ceny pre najlepších - dostanete poštou na adresu školy Princip súťaže    Súťažíme fair-play    Licencia    Diplomy    Matematický trojboj    Ako zapísať žiaka do súťaže

3.  Aký je princip súťaže? ? Koľkokrát sa žiak může zúčastiť?

Cielom žiaka je čo najlepšie umiestnenie v tabulkách výsledkov

Naša škola má žiakov len 1. stupňa. Ako sa môžeme zapojiť?
 • zúčastnite sa iba v kategóriách M1 - M11
 • systém odmien platí aj pre menšie a neúplné školy
Je dobré vedieť..
 • prvý zápis žiaka v súťaži nebude asi ten najlepší - CVIČENIE ROBÍ MAJSTRA!
 • je vhodné si učivo najprv precvičiť
Súťažíme fair-play    Licencia    Diplomy    Matematický trojboj    Ako zapísať žiaka do súťaže

4.  Návod, ako zapísať žiaka do súťaže

Už máte vybranú niektorú z 27 kategórií a dokončený test?

Po dokončení testu sa objaví Celkové hodnotenie

Princip súťaže    Súťažíme fair-play

5.  Môžu si žiaci pred súťažou učivo precvičiť?

Áno, ale do súťaže o ceny sa nezapíšete

 •   malé precvičovanie s časovým limitom
 •   dlhšie precvičovanie s časovým limitom
 •   precvičovanie bez časového limitu
 •   precvičovanie do prvej chyby s časovým limitom
 • žiak získava za každý príklad 0-10 bodov podľa rýchlosti odpovede
 • žiak je hodnotený podľa priemeru bodov
  Priemer bodov    Známka  
101*
9+1
7,5+2
5+3
2,5+4

6.  Licencie a podpora projektu SPEEDMAT

Po zaplatení licencie pre školu môžu všetci žiaci školy súťažiť o ceny z akéhokoľvek počítača

 • pre jednotlivcov môžu rodiče objednať rodinú licenciu
 • iba orientačný Vašej školy, cenník TU
 • č. účtu: 101 3030 465 / 6100
Máme licenciu, ale naši žiaci sa zobrazujú ako hostia s inou IP adresou. Čo s tým?
 • výkony žiakov naďalej zapisujte, nestratia sa Vám
 • Vyčkajte do druhého dňa na zásah administrátora
Princip súťaže    Súťažíme fair-play    Diplomy    Matematický trojboj    Ako zapísať žiaka do súťaže

7.  Ako prihlásiť novú školu do súťaže?

Vyberte jeden pre Vás vhodný zpôsob:
    1. Uložte výkon žiaka do tabuliek  v testovacom programe
        alebo
    2. Objednajte licenciu 
        alebo
    3. Cez telefon  a môžete sa administrátora opýtať, čo Vás zaujíma

Čo potom? Dostaneme nejaký prístupový kód?

 • žiadny kód nie je potrebný
 • dostanete pre žiakov ľahko zapamätateľný názov školy
 • v budove školy sa názov vyplňuje automaticky pri zápisu do súťaže
Princip súťaže    Súťažíme fair-play    Licencia    Diplomy    Matematický trojboj    Ako zapísať žiaka do súťaže

8.   Ako sledovať aktivitu žiakov?

Dnes / včera súťažili /  Účast v soutěži

 • symbolom je možné ukázať výsledky iba jednej školy
 • kliknutím na meno žiaka sú viditelné všetky výkony žiaka
 • žiak sa môže zapísať aj pod uživateľským menom, ktoré mu pridelí jeho vyučujúci
 • u žiakov sa zverejňuje: meno, priezvisko, rok narodenia - podobne ako v atletike, šachu..
 • nepranierujeme žiakov, zlé výkony sú skryté
Princip súťaže    Súťažíme fair-play    Licencia    Diplomy    Matematický trojboj   

9.   Ako súťažiť z domova?

Dištančná výučba:

Súťažíme fair-play    Licencia    Diplomy    Matematický trojboj    Ako zapísať žiaka do súťaže

10.  Čo znamená červený otáznik a ako ho odstraniť?

je označený žiak

 • ktorý zle napísal názov školy
 • zo školy, ktorá vstupuje do súťaže, do nastavenia názvu školy a adresy
 • v škole, kde došlo k zmene IP adresy
 • v tej škole, kde je nutné overiť či nastaviť platnosť licencie
Vyčkajte do druhého dňa na zásah administrátora, výkony žiakov naďalej zapisujte, nestratia sa Vám

11.  Kto získa diplom? Koľko diplomov môže získať jeden žiak?

Diplom či cenu získava žiak žlto označený

 • jeden žiak môže získať súčasne viac diplomov
 •  limit pre zisk akéhokoľvek ocenenia je 3000! bodov

3 spôsoby, ako môže žiak získať diplom
1.  Účasť v súťaži, diplomy

2.  Jeden z 135 diplomov získava

3.  Špeciálny žltý diplom so šerifskou hviezdou za 1*
 • má žiak v tejto kategórii 100% istý, svoj výkon už nemusí vylepšovať
 • v ďalšom kole súťaže v tejto kategórii už diplom nezíska

Špeciálny žltý diplom / výzdoba školy - výsledky TU
 • za min. 5 žiakov so žltými diplomy 
 • viacnásobné umiestnenie toho istého! žiaka sa počíta 1x

12.  Kto získa žlté batohy a flash disky Speedmat?

Batoh získa v 23. kole súťaže:

Batohy - výsledky   

Flash disk získa v 23. kole súťaže:

 • 10 žákov 6. - 9. ročníka, ktorí uložia v 23. kole výsledky 3 testov S9, S11, S13
 • výsledky všetkých 3 testov sa zrátajú, cenu získava 10 žiakov s najvyšším súčtom
 • možný flash disk: autobusy, sova, bota, matrjoška, bojovník..
USB disky - výsledky   

13.  Môže žiak získať diplom či inú cenu opakovane?

Diplom áno, mimo žiakov so šerifskou hviezdou


Batohy SPEEDMAT pre žiakov 1. st. ZŠ
 • žiak, ktorý zatiaľ batoh nezískal, môže súťažiť znova
 • žiak, ktorý už batoh dostal v 21.  či 22. kole, sa môže zúčastniť, ale získava cenu pre starších žiakov - flash disk / autobus
Flash disky pre starších žiakov a študentov
 • trojboja sa môže zúčastniť každý žiak

14.  Súťažíme fair-play! Kde nahlásiť chybu v tabuľkách? Ako zmazať zápis žiaka?

Súťažíme fair-play!

 • žiak môže súťažiť o ceny v tých kategóriach, kam patrí podľa ročníku
 • talentovaný žiak môže súťažiť aj so žiakmi vyšších ročníkov
 • ľahšie kategórie si starší žiak môže vyskúšať len bez zápisu do súťaže
 • každý žiak súťaží sám za seba
 • nie je možné zapísať výkon dvojice žiakov
Chyby v tabulkách, kontakt na administrátora:
      psasek@post.cz 
      Mgr. Petr Šášek
      Tel. +420 603 477 988

Administrátor denne opravuje drobné chyby, ale nevidí všetko
 • ďakujeme za kontrolu zápisov žiakov a Vaše upozornenie
 • do 24h sú odstranené zápisy typu 'pokus', 'test', 'skúška'
 • po zistení sú zmazané zápisy, ktoré nie sú mienené vážne alebo poškodzujú dobré meno projektu
 • mená a priezviská žiakov sú v súťaži aj na diplomoch bez slovenskej diakritiky - to nie je chyba

15.  Ako zapísať výkon žiaka dodatočne?

Áno, ale ručne sa zapisujú len tie hodnoty, ktoré nejak ovplyvnia poradie

 • zapisuje administrátor - kontakt: psasek@post.cz
 • skóre si prosím opíšte alebo použite PrintScrn
 • výkony priemerných a slabých žákov (pod 3000 bodov) prosím neposielajte
 • overenie je možné na druhý deň
Kontakt na administrátora:
      psasek@post.cz
      Mgr. Petr Šášek
      Kudrnova 70
      620 00 Brno - Tuřany
      Tel. +420 603 477 988