Speedmath

1. Čím začať? Ako vyzerá a kam sa inštaluje testovací program pre šk. r. 2019/2020?

V školskom roku 2019/2020 s deťmi a psom

 • = samoinštalačný súbor EXE
 • náhradný spôsob: = súbor ZIP
 • v počítačovej učebni stačí inštalácia 1x na server
 • pre zápis výsledkov je potrebné pripojenie na internet
 • na tabletoch je podmienkou OS Windows + aktivácia klávesnice

Čo staršie verzie programu Speedmat?

 • prosím nepoužívajte ich, do súťaže sa žiaci nedokážu zapísať ani ako hostia

2. V akom čase prebiehajú jednotlivé kola súťaže? Aké sú ceny pre víťazov?

Začať súťažiť môžu Vaši žiaci kedykoľvek v priebehu školského roka

 • 21. kolo: 2. 9. 2019 - 24. 1. 2020
 • 22. kolo: 27. 1. 2020 - 19. 6. 2020
 • diplomy a batohy dostanete na adresu školy poštou na konci súťažného kola

3. Kto sa môže zúčastniť? Aké sú kategórie?

Zúčastniť sa môžu všetci žiaci školy (od 7 do 16 rokov) opakovane v 24 kategóriách podľa veku

 • Speedmat je súťaž jednotlivcov, každý žiak súťaží sám za seba
 • nie je možné zapísať výkon skupiny žiakov, ani dvojice žiakov
 • systém ukazuje vždy najlepší výkon žiaka a ten si môže svoje umiestnenie zlepšovať
Máme veľa šikovných žiakov, koľko diplomov môžu získať? Naša škola má žiakov len 1. stupňa. Ako sa môžeme zapojiť?
 • zúčastnite sa v 10 kategóriách Pre mladších žiakov
 • systém odmien platí aj pre menšie a neúplné školy

4. Ako vložiť výkon žiaka do súťažných tabuliek?

Žiak sa zapisuje do súťaže v 24 kategóriach vždy až po skončení testu

 • kliknutím na ikonu sa aktivuje zapisovací formulár
 • nápoveda: červené šipky na obrázku vpravo
 • zápis žiaka môžete overiť v aplikácii Dnes súťažili
 • mimo súťaž si žiak môže nastaviť ľubovoľnú inú kombináciu učiva

Čo keď si žiak nastaví iný výber učiva?

5. Ako začať? Testovací program máme nainštalovaný! Dostanene niečo ako prístupový kód?

Uložte výkony prvých žiakov, najskôr ako hosťov súťaže

 • výkony žiakov sa Vám nestratia, licenciu je možné objednať aj dodatočne
 • žiadny kód nie je potrebný, hned môžete zapisovať výkony žiakov bez obmedzenia
 • všetko Vám nastaví administrátor do 24h.

6. Môžu si žiaci testovací program vyskúšať a učivo si precvičiť? Ako sú žiaci hodnotení?

K precvičeniu učiva slúžia modré tlačidlá, k súťaži červené tlačidlo

 • po precvičovaní sa do súťaže o diplomy nezapíšete
  •   malé precvičovanie s časovým limitom
  •   dlhšie precvičovanie s časovým limitom
  •   precvičovanie bez časového limitu
  •   precvičovanie do prvej chyby s časovým limitom
 • žiak získava za každý príklad 0-10 bodov podľa rýchlosti odpovede (červená šipka)
 • žiak je hodnotený podľa priemeru bodov (zelená šipka)
  Priemer bodov    Známka  
101*
9+1
7,5+2
5+3
2,5+4


  Body    Známka  
4400
40001
36001/2
32002
28002/3
24003
20003/4
15004
10004/5
05

7. Ako dlho platí školská a rodinná licencia?

Po zaplatení licencie môžu Vaši žiaci súťažiť o diplomy a tričká

 • platí jeden rok alebo štyri roky od zaplatenia, napr. od 1. 10. 2019 do 1. 10. 2023
 • orientačný z Vašej IP adresy, cenník TU

8. Kto vidí výsledky našej školy na webe?

Nepranierujeme slabších žiakov, zlé výkony žiakov sú vždy skryté

 • pre verejnosť mimo školu sú viditeľné len mená a výkony Vašich žiakov nad 3000 bodov
 • iba v budove školy uvidíte výsledky všetkých Vašich žiakov, i tých slabších
 • v tabuľke  Dnes súťažili sú viditeľné všetky výkony
 • v tabuľke sú viditeľné len výkony žiakov Vašej školy

9. Musia žiaci uvádzať svoje meno a priezvisko? Je možné uviesť prezývku?

Nepranierujeme slabších žiakov, zlé výkony žiakov sú vždy skryté

 • u žiakov sa zverejňuje: meno, priezvisko, rok narodenia - podobne ako v atletike, šachu..
 • žiak sa môže zapísať aj pod uživateľským menom, ktoré mu pred účasťou v súťaži pridelí jeho vyučujúci

10. Môže žiak zapisovať do súťaže výsledky z domu?

Súťažiť o diplomy / batohy je možné len z budovy školy

Rodinná licencia
 • objednáva rodič a dohliada na správnosť údajov
 • výsledky žiaka z domu sa pripisujú k výsledkom školy
 • ľahšie kategórie si starší žiak môže vyskúšať len bez zápisu do súťaže

11.  Čo znamená červený krížik a ako ho odstraniť?

je označený žiak HOSŤ:

 •  v kategórii, kde získal v 19. kole či 20. kole diplom so šerifskou hviezdou
 • zo školy, ktorá vstupuje do súťaže, do nastavenia IP adresy
 • ktorý si skúša program doma bez dohľadu učiteľa - účasť z domu TU
 • v škole , kde došlo k zmene IP adresy
 • v tej škole, kde je nutné overiť či nastaviť platnosť licencie
Po objednaní a zaplatení licencie Vám odstraní administrátor
 • tabuľka  Hostia súťaže slúži predovšetkým ku skúške systému pre nových zúčastnených
V prípade nezrovnalostí kontaktujte administrátora

12.  Kto získa diplom? Koľko diplomov môže získať jeden žiak? 

 v 21. kole

 • žiak získava samostatný diplom za každú kategóriu, kde sa umiestnil
 • žiak môže získať viac diplomov i batoh súčasne
 • počet diplomov nie je obmedzený, záleží len na motivácii a šikovnosti Vašich žiakov
 • pre zachovanie úrovne súťaže je limit pre zisk akéhokoľvek ocenenia 3000 bodov
 •  Diplom pre školu 
  • získáva škola s minimálne 5 žiakmi v tabuľke Diplomy za
  • na diplome budú mená všetkých Vašich žiakov s výsledkom 4000+

3 spôsoby, ako môže žiak získať diplom
 Diplom získava

 Súťažný diplom získava

 Diplom so šerifskou hviezdou za 1*
 • získava tradične žiak s 1* - Matematický talent
Súťaž o žlté batohy Speedmat!

13.  Kto získa žlté batohy Speedmat! 

 Batoh získa v 21. kole súťaže:

 • 10 žiakov max. 6. ročníka a mladší, ktorí uložia v 21. kole výsledky 3 testov so symbolom
 • 10 žákov 7. - 9. ročníka, ktorí uložia v 21. kole výsledky 3 testov so symbolom
 • výsledky všetkých 3 testov sa zrátajú, batoh získava 10 žiakov s najvyšším súčtom
 • súťaž pre mladších a starších žiakov prebieha oddelene
 • meno žiaka sa zobrazí v tabuľke až po dokončení 3 testov
 • žiak môže získať viac diplomov i batoh súčasne

14.  Môže žiak získať diplom, tričko, batoh znova v 21. kole?

Diplom je možné získať znova aj v tej istej kategórii s týmto obmedzením:

 •  žiak má zablokovanú  tu kategóriu, kde už v 19. kole či 20. kole získal diplom
 •  kategórie označené symbolom   nie sú blokované, súťažiť o batohy môže každý žiak
Batohy SPEEDMAT
 • v 21. kole súťažíme o špeciálne batohy, o trička sa už nesúťaží

15. Kde nahlásiť chybu v tabuľkách?? Ako zmazať zápis žiaka? Súťažíme fair-play!

Administrátor denne opravuje drobné chyby, ale nevidí všetko

 • ďakujeme za kontrolu zápisov žiakov a Vaše upozornenie (psasek@post.cz)
 • do 24h sú zmazané zápisy typu 'pokus', 'test', 'skúška'
 • po zistení sú zmazané zápisy, ktoré nie sú mienené vážne alebo poškodzujú dobré meno projektu
Súťažíme fair-play!
 • žiak môže súťažiť o ceny len v tých kategóriach, kam patrí podľa veku a triedy
 • ľahšie kategórie si starší žiak môže vyskúšať len bez zápisu do súťaže
 • platí aj pre žiakov, ktorí si ľahšie kategórie skúšajú doma
 • pri výsledku 4000+ bodov musí žiak uviesť e-mail učiteľa, ktorý dohliadal na zápis
 • e-mail učiteľa je neverejný a slúži na overenie údajov žiaka v prípade pochybností
V prípade nezrovnalostí kontaktujte administrátora

16. Žiak nezapísal do súťaže svoj výsledok. Je možné skóre zapísať dodatočne?

Áno, ale ručne sa zapisujú len tie hodnoty, ktoré ovplyvnia celkové poradie Vašej školy

 • výkony priemerných a slabých žákov (pod 3000 bodov) prosím neposielajte
 • skóre si prosím opíšte alebo použite PrintScrn
 • zapisuje administrátor - kontakt: psasek@post.cz
 • overenie je možné na druhý deň tlačidlom
V prípade nezrovnalostí kontaktujte administrátora

17. Máme licenciu, ale naši žiaci sa zobrazujú ako hostia s inou IP adresou. Čo s tým?

Vaša IP adresa mohla byť zmenená, bez toho, aby ste o tom vedeli

 • vyrieši za Vás administrátor, prosím vyčkajte 24h.
 • výkony žiakov naďalej zapisujte, nestratia sa Vám, symbol u žiaka sa objaví dodatočne
V prípade nezrovnalostí kontaktujte administrátora