1.  Štart súťaže za minútu

1.  Verzia 2023 Vám bude fungovať aj v šk.r. 2024/25

2.  Výber kategórií súťaže

3. Formality
 • = objednávka licencie
 • = 30 dní na vyskúšanie súťaže, pomoc administrátora

Otázky žiakov a motivácia      Leták 2024

2. Inštalácia testovacieho programu v. 2024

Začínate? Rýchla inštalácia Speedmat 2024 =

 • verzia 2023 bude fungovať aj v šk.r. 2024/25
 • v počítačovej učebni stačí inštalácia 1x na server
 • doma je nutná inštalácia na domácí PC / notebook
 • WINDOWS niekedy zobrazuje varovné hlášky, zvolte: súhlasiť.. / preskočiť.. / ignorovať..
Náhradný postup napr.doma, pokiaľ nemáte právo inštalovať
 • cez súbor speedmat2024.zip  =
 • složku SPEEDMAT stačí rozbaliť na PLOCHU

Krok 2: 30 kategórií súťaže         Krok 3: Ako zapísať žiaka do súťaže

3.  V akom čase prebiehajú jednotlivé kola súťaže? Aké sú ceny pre víťazov?

Súťažiť môžu Vaši žiaci v škole aj doma

 • 31. kolo: 2. 9. 2024 - 24. 1. 2025
 • 32. kolo: 25. 1. 2025 - 22. 6. 2025
Ceny dostanete poštou, v 31.kole:
Krok 1: Inštalácia       Krok 2: 30 kategórií súťaže       Krok 3: Ako zapísať žiaka do súťaže   

4.  Aké sú kategórie súťaže? Koľkokrát sa žiak může zúčastiť?

Žiak musí dokončiť jeden z 30 súťažných testov, potom sa môže zapísať do súťaže

Máme šancu uspieť len s žiakmi 1. stupňa?
 • zúčastnite sa iba v kategóriách M1 - M12
 • systém odmien platí aj pre menšie a neúplné školy
Môže súťažiť dvojica žiakov?
 • nie, každý žiak súťaží sám za seba
Musí žiak uvádzať svoje skutočné meno a priezvisko?
 • žiak môže súťažiť aj pod uživateľským menom, ktoré mu pridelí jeho vyučujúci
 • nepranierujeme žiakov, zlé výkony sú skryté
Krok 1: Inštalácia       Krok 2: 30 kategórií súťaže       Krok 3: Ako zapísať žiaka do súťaže   

5.  Zápis žiakov do súťaže


  Až po dokončení celého testu sa objeví podobné hodnotenie    
 • ikonou sa aktivuje zapisovací formulár    
 • žák, ktorý nedokončí test, sa do súťaže nezapíše


Otázky žiakov a motivácia        Kontrola zápisov žiakov        Zkušebný zápis učiteľa         Náhradný spôsob zápisu

6.  Precvičovanie učiva pred súťažou

U precvičovania sa žiak do žiadnej súťaže nezapíše!

 •   malé precvičovanie s časovým limitom
 •   dlhšie precvičovanie s časovým limitom
 •   precvičovanie bez časového limitu
 •   precvičovanie do prvej chyby s časovým limitom
 • žiak získava za každý príklad 0-10 bodov podľa rýchlosti odpovede
 • žiak je hodnotený podľa priemeru bodov
Ako zapísať žiaka do súťaže

7.  Licencie a podpora projektu SPEEDMAT

Po zaplatení licencie pre školu môžu všetci žiaci súťažiť v škole aj doma

Rodinná licencia, sponzorská podpora
 • č. účtu: 101 3030 465 / 5500
= objednávka licencie
= 30 dní na vyskúšanie súťaže, pomoc administrátora

8.  Otázky žiakov a motivácia

V škole

Doma
Krok 1: Inštalácia       Krok 2: 30 kategórií súťaže       Krok 3: Ako zapísať žiaka do súťaže   

9.   Ako uspieť v súťaži?     

Krok 1: Inštalácia       Krok 2: 30 kategórií súťaže       Krok 3: Ako zapísať žiaka do súťaže   

Vedenie školy
 • zvolte učiteľa - koordinátora súťaže znalého Speedmatu
 • je nutná inštalácia programu Speedmat v učebni PC
 • nespoliehajte sa na dobrovoľnú účasť či na úspechy na poslednú chvíľu
Učiteľ / ka matematiky Ako súťažiť doma? Čo v prípadě distančnej výučby? Formality:
       = objednávka licencie
       = 30 dní na vyskúšanie súťaže, pomoc administrátora

10.  Kto je nezaradený žiak?

Je to žiak,

 • ktorý zle napísal školu - vyčkajte na opravu
 • zo školy, ktorá vstupuje do súťaže, do nastavenia názvu školy a adresy
 • v tej škole, kde je nutné overiť IP adresu či nastaviť platnosť licencie
Výkony žiakov naďalej zapisujte, nestratia sa Vám

Autor a administrátor:
      Mgr. Petr Šášek
      Tel. +420 734 732 536 / psasek@post.cz

11.  Kto získa diplomy Speedmat?

Rozhoduje záverečné hodnotenie
  Body    4400    4000    3600    3200    2800    2400    2000    1600    1200    800  
  Známka  11/222/333/44

 • limit pre získanie diplomu je 3000 bodov
3 spôsoby, ako získať diplom
1.  5 najlepších žiakov v každej škole
 •  za 100 a viac zápisov = diplomy pre žiakov na 1. - 10. mieste v poradí školy
 •  za 200 a viac zápisov = diplomy pre žiakov na 1. - 20. mieste v poradí školy

2.  5 najlepších v každej z 30 kategórií

 • rozdeluje sa 150 diplomov
3.  Žltý diplom so šerifskou hviezdou za 1*
 • má žiak 100% istý, svoj výkon už nemusí vylepšovať
 • za min. 2 superžiaky so žltými diplomy Vás čaká       

Špeciálny diplom pre školu

Historické originály 2022- 24

30. kolo:
29. kolo:
28. kolo:
27. kolo:

12.  2 matematické trojboje o vecné ceny

Vecnú cenu v 31. kole získa:

 • 5 žákov 1. - 6. ročníka ZŠ, ktorí uložia výsledky 3 testov
  • M9 - Speedmat 2 - Prirodzené čísla do 10000
  • M11 - Speedmat 4 - Prevody jednotiek pre 1.st.
  • M12 - Speedmat 5 - Slovné úlohy pre 1.st
 • 5 žákov max. 9. ročníka či gymnázia, ktorí uložia výsledky 3 testov
  • S9 - Speedmat 3 - Mocniny a výrazy
  • S12 - Speedmat 4 - Všetko učivo
  • S15 - Speedmat 5 - Všetko učivo
 • výsledky všetkých 3 testov sa zrátajú, cenu získava 2 x 5 žiakov s najvyšším súčtom
  • 3 x min. 4000 bodov = súčet 12000 bodov
Výsledky - mladší    Výsledky - starší   

13.  Môže žiak získať diplomy a vecné ceny opakovane?

 Farebný diplom

 • áno, bez obmedzenia
 Žlté superdiplomy so šerifskou hviezdou
 • áno, ale v inej kategórii
 • v kategórii Speedmat 5 (S15) a Speedmat 6 (S18) je možné získať žltý diplom opakovane
 Trojboj o vecné ceny
 • môže sa zúčastniť každý žiak bez ohľadu na minulé úspechy

14.  Opravy zápisov, súťažíme fair-play!

Administrátor zápisy kontroluje

 • sú zmazané zápisy, ktoré nie sú mienené vážne alebo poškodzujú dobré meno Speedmatu
Zkušebný zápis učiteľa
 • učiteľ si môže zápis do Speedmatu vyskúšať, tiež musí dokončiť celý test
 • po 24h sú odstranené zápisy typu Učiteľ, Test, Skúška, Ámos Komenský..
Súťažíme fair-play!

15.  Ako zapísať výkon žiaka dodatočne pri výpadku pripojenia?

Ručne sa zapisujú len dobré výkony, ktoré ovplyvnia poradie

 • slabé výkony pod 3000 bodov neposielajte
 • skóre si opíšte či použite PrintScrn
Kontakt na administrátora:
      psasek@post.cz 
      Mgr. Petr Šášek   ©1998-2023
      Brno
      Tel. +420 734 732 536