SP1     SP2       SP3       SP4       SP5       SP6
Co když si žák nastaví jiný výběr učiva?
  • může dokončit test, ale do soutěže se nezapíše
  • na začátku testu se objeví upozornění, ikona se po testu neobjeví
  • po celou dobu testu jsou schůdky přeškrtnuté