• do soutěžních tabulek se žáci mohou zapsat jen v těchto přesně stanovených 24 kategoríích