6 částí Speedmatu obsahuje 30 kategorií soutěže

     SPEEDMAT 1 - Počítání pro 1. st. ZŠ           M1,  M2,  M3,  M4,  M5  M6,  M7,  M8
     SPEEDMAT 2 - Desetiná, celá čísla, zlomky     M9,  M10,  S1,  S2,  S3,  S4,  S5
     SPEEDMAT 3 - Mocniny, číselné výrazy     S6,  S7,  S8,  S9,  S10
     SPEEDMAT 4 - Převody jednotek     M11,  S11,  S12
     SPEEDMAT 5 - Slovní úlohy     M12,  S13,  S14,  S15
     SPEEDMAT 6 - Algebra     S16,  S17,  S18

30 kategorií soutěže podle věku žáka

    2. ročník ZŠ       M1,  M2,  M3.. 
    3. ročník ZŠ M2,  M3,  M4,  M5,  M6,  M7..
    4. ročník ZŠ M4,  M5,  M6,  M7,  M8,  M9,  M11,  M12..
    5. ročník ZŠ M7,  M8,  M9,  M10,  M11,  M12..
    6. ročník ZŠ M9,  M10,  M11,  M12,  S1,  S2,  S3,  S4,  S5,  S11,  S13,  S14..
    7. ročník ZŠ S1,  S2,  S3,  S4,  S5,  S6,  S7,  S8,  S9,  S10,  S11,  S13,  S14..
    8. ročník ZŠ S1,  S2,  S3,  S4,  S5,  S6,  S7,  S8,  S9,  S10,  S12,  S14,  S15,  S16,  S17.. 
9. ročník ZŠ S5,  S6,  S7,  S8,  S9,  S10,  S12,  S15,  S16,  S17,  S18
Co když si žák nastaví jiné učivo?
  • na začátku testu se objeví upozornění, ikona se po testu neobjeví
  • po celou dobu testu jsou schůdky přeškrtnuté
  • dokončí test, objeví se záverečné hodnocení, ale do soutěže se žák nezapíše
Závěrečné hodnocení
  Body    Známka     Body    Známka  
44002400
4000120003/4 
36001/21600
3200212004/5 
28002/3800