Kategorie soutěže podle věku žáka              SP1   SP2   SP3   SP4   SP5   SP6

 
    2. r.    M1.. 
    3. r.M2,  M3,  M4,  M5,  M6..
    4. r.M4,  M5,  M6,  M7,  M8,  M9,  M10,  M11..
    5. r.M6,  M7,  M8,  M9,  M10,  M11..
    6. r.S1,  S2,  S3,  S4,  S10,  S12.. 
    7. r.S1,  S2,  S3,  S4,  S5,  S6,  S7,  S8,  S9,  S10,  S12.. 
    8. r.S1,  S2,  S3,  S4,  S5,  S6,  S7,  S8,  S9,  S11,  S13,  S14,  S15 
9. r.S5,  S6,  S7,  S8,  S9,  S11,  S13,  S14,  S15,  S16
Co když si žák nastaví jiný výběr učiva?
  • může dokončit test, ale do soutěže se nezapíše
  • na začátku testu se objeví upozornění, ikona se po testu neobjeví
  • po celou dobu testu jsou schůdky přeškrtnuté