• do soutěžních tabulek se žáci mohou zapsat jen v těchto přesně stanovených kategoríích
  • prosím dodržujte věková omezení