Kategorie soutěže rozdělené podle věku žáka

 
    2. r.    M1.. 
    3. r.M2,  M3,  M4,  M5,  M6..
    4. r.M4,  M5,  M6,  M7,  M8,  M9,  M10,  M11..
    5. r.M6,  M7,  M8,  M9,  M10,  M11..
    6. r.S1,  S2,  S3,  S4,  S10,  S12.. 
    7. r.S1,  S2,  S3,  S4,  S5,  S6,  S7,  S8,  S9,  S10,  S12.. 
    8. r.S1,  S2,  S3,  S4,  S5,  S6,  S7,  S8,  S9,  S11,  S13,  S14,  S15 
    9. r.S5,  S6,  S7,  S8,  S9,  S11,  S13,  S14,  S15,  S16
 
SP1     SP2       SP3       SP4       SP5       SP6
Co když si žák nastaví jiný výběr učiva?
  • může dokončit test, ale do soutěže se nezapíše
  • na začátku testu se objeví upozornění, ikona se po testu neobjeví
  • po celou dobu testu jsou schůdky přeškrtnuté