Speedmath

1. Čím začít? Jak vypadá a kam se instaluje testovací program pro šk. r. 2019/2020?

Ve školním roce 2019/2020 s dětmi a psem

 • = samoinstalační soubor EXE
 • náhradní způsob: = soubor ZIP
 • v počítačové učebně stačí instalace 1x na server
 • pro zápis výsledků je nutné připojení na internet
 • na tabletech je podmínkou OS Windows + aktivace klávesnice

Co starší verze programu Speedmat?

 • prosím nepoužívejte je, do soutěže se žáci nezapíší ani jako hosté

2. V jakém čase probíhají jednotlivá kola soutěže? Jaké jsou ceny pro vítěze?

Začít soutěžit mohou Vaši žáci kdykoliv v průběhu školního roku

 • 21. kolo: 2. 9. 2019 - 24. 1. 2020
 • 22. kolo: 27. 1. 2020 - 19. 6. 2020
 • diplomy a batohy dostanete na adresu školy poštou na konci soutěžního kola

3. Kdo se může zúčastnit? Jaké jsou kategorie?

Zúčastnit se mohou všichni žáci školy (od 7 do 16 let) opakovaně v 24 kategoriích podle věku

 • Speedmat je soutěž jednotlivců, každý žák soutěží sám za sebe
 • nelze zapsat výkon skupiny žáků ani dvojice žáků
 • systém ukazuje vždy nejlepší výkon žáka a ten si svoje umístění může zlepšovat
Máme hodně šikovných žáků, kolik diplomů mohou získat? Naše škola má žáky jen 1. stupně. Jak se můžeme zapojit?
 • zúčastníte se v 10 kategoriích Pro mladší žáky
 • systém odměn platí i pro menší a neúplné školy

4. Jak vložit výkon žáka do soutěžních tabulek?

Žák se zapisuje do soutěže v 24 kategoriích vždy až po skončení testu

 • kliknutím na ikonu se aktivuje zapisovací formulář
 • nápověda: červené šipky na obrázku vpravo
 • zápis žáka můžete ověřit v aplikaci Dnes soutěžili
 • mimo soutěž si žák může nastavit libovolnou jinou kombinací učiva

Co když si žák nastaví jiný výběr učiva?

 • test je možné vždy dokončit, ale do soutěže se žák nezapíše
 • na začátku testu se objeví upozornění, ikona se po testu neobjeví
 • po celou dobu testu jsou schůdky přeškrtnuté

5. Čím začít? Testovací program máme nainstalovaný! Dostaneme něco jako přístupový kód?

Uložte výkony prvních žáků, nejdříve jako hostů soutěže

 • výkony žáků se Vám neztratí, licenci je možno objednat i dodatečně
 • žádný kód není potřeba, hned můžete zapisovat výkony žáků bez omezení
 • vše Vám nastaví administrátor do 24h

6. Mohou si žáci testovací program vyzkoušet a učivo si procvičit? Jak jsou žáci hodnoceni?

K procvičení učiva slouží modrá tlačítka, k soutěži červené tlačítko

 • po procvičování se do soutěže o diplomy nezapíšete
  •   malé procvičování s časovým limitem
  •   delší procvičování s časovým limitem
  •   procvičování bez časového limitu
  •   procvičování do první chyby s časovým limitem
 • žák získáva za každý příklad 0-10 bodů podle rychlosti odpovědi (červená šipka)
 • žák je hodnocen podle průměru bodů (zelená šipka)
  Průměr bodů    Známka  
101*
9+1
7,5+2
5+3
2,5+4


  Body    Známka  
4400
40001
36001/2
32002
28002/3
24003
20003/4
15004
10004/5
05

7. Jak dlouho platí školní a rodinná licence?

Po zaplacení licence mohou Vaši žáci soutěžit o diplomy a trička

 • platí jeden rok nebo čtyři roky od zaplacení, např. od 1. 10. 2019 do 1. 10. 2023
 • orientační z Vaší IP adresy, ceník ZDE

8. Kdo vidí výsledky naší školy na webu?

Nepranýřujeme slabší žáky, horší výkony žáků jsou vždy skryté

 • pro veřejnost mimo školu jsou viditelné jen jména a výkony Vašich žáků nad 3000 bodů
 • jen v budově školy uvidíte výsledky všech Vašich žáků, i těch slabších
 • v tabulce  Dnes soutěžili jsou viditelné všechny výkony
 • v tabulce jsou viditelné jen výkony žáků Vaší školy

9. Musí žáci uvádět svoje jméno a příjmení? Je možné použít přezdívku?

Nepranýřujeme slabší žáky, horší výkony žáků jsou vždy skryté

 • u žáků se zveřejňuje: jméno, příjmení, rok narození - podobně jako v atletice, šachu..
 • žák se může zapsat i pod uživatelským jménem, které mu před účastí v soutěži přidělí jeho vyučující

10. Může žák zapisovat do soutěže výsledky z domu?

Soutěžit o diplomy / batohy je možné jen z budovy školy

Rodinná licence:
 • objednává rodič a dohlíží na správnost údajů
 • výsledky žáka z domu se připisují k výsledkům školy
 • lehčí kategorie si starší žák může vyzkoušet jen bez zápisu do soutěže

11.  Co znamená červený křížek a jak ho odstranit?

je označený žák HOST:

 •  v kategorii, kde získal v 19. kole či 20. kole diplom se šerifskou hvězdou
 • ze školy, která vstupuje do soutěže, do nastavení IP adresy
 • který si zkouší program doma bez dohledu učitele - účast z domu ZDE
 • ve škole , kde došlo ke změně IP adresy
 • v té škole, kde je nutné ověřit či nastavit platnost licence
Po objednání a zaplacení licence Vám odstraní administrátor
 • tabulka  Hosté soutěže slouží především ke zkoušce systému pro nové účastníky
V případě nesrovnalostí kontaktujte administrátora

12.  Kdo získá diplom? Kolik diplomů může získat jeden žák? 

 v 21. kole

 • žák získává samostatný diplom za každou kategorii, kde se umístil
 • žák může získat více diplomů i batoh současně
 • počet diplomů není omezen, záleží jen na motivaci a šikovnosti Vašich žáků
 • pro zachování úrovně soutěže je limit pro zisk jakéhokoliv ocenění 3000 bodů
 •  Diplom pro školu 
  • získává škola s minimálně 5 žáky v tabulce Diplomy za
  • na diplomu budou jména všech Vašich žáků s výsledkem 4000+

3 způsoby, jak může žák získat diplom
 Diplom získává

 Soutěžní diplom získává

 Diplom se šerifskou hvězdou za 1*
 • získává tradičně žák s 1* - Matematický talent
Soutěž o žluté batohy Speedmat!

13.  Kdo získá žluté batohy Speedmat? 

 Batoh získá v 21. kole soutěže:

 • 10 žáků max. 6. ročníku a mladší, kteří uloží v 21. kole výsledky 3 testů se symbolem
 • 10 žáků 7. - 9. ročníku, kteří uloží v 21. kole výsledky 3 testů se symbolem
 • výsledky všech 3 testů se sčítají, batoh získává 10 žáků s nejvyšším součtem
 • soutěž pro mladší a starší žáky probíhá odděleně ve dvou tabulkách
 • jméno žáka se zobrazí v tabulce až po dokončení 3 testů
 • žák může získat více diplomů i batoh současně

14.  Může žák získat diplom, triko, batoh znovu v 21. kole?

Diplom je možné získat znovu i ve stejné kategorii s tímto omezením:

 •  žák má zablokovanou  tu kategorii, kde už v 19. kole či 20. kole získal diplom
 •  kategorie označené symbolem   nejsou blokovány, soutěžit o batohy může každý žák
Batohy SPEEDMAT
 • v 21. kole soutěžíme o speciální batohy, o trička se už nesoutěží

15. Kde nahlásit chybu v tabulkách? Jak smazat zápis žáka? Soutěžíme fair-play!

Administrátor denně opravuje drobné chyby, ale nevidí všechno

 • děkujeme za kontrolu zápisů žáků a Vaše upozornění (psasek@post.cz)
 • do 24h jsou mazány zápisy typu 'pokus', 'test', 'zkouška'
 • po zjištění jsou mazány zápisy s úmyslnými chybami, které nejsou míněny vážně a poškozují dobré jméno projektu
Soutěžíme fair-play!
 • žák může soutěžit o ceny jen v těch kategoriích, kam patří podle věku a třídy
 • lehčí kategorie si starší žák může vyzkoušet jen bez zápisu do soutěže
 • platí i pro žáky, kteří si lehčí kategorie zkoušejí doma
 • u výsledku 4000+ bodů musí žák uvézt e-mail učitele, který dohlédl na správnost zápisu
 • e-mail učitele je neveřejný a slouží k ověření údajů žáka v případě pochybností
V případě nesrovnalostí kontaktujte administrátora

16. Žák nezapsal do soutěže svůj výsledek. Je možné skóre zapsat dodatečně?

Ano, ale ručně se zapisují jen ty hodnoty, které ovlivní celkové pořadí Vaší školy

 • výkony průměrných a slabých žáků (pod 3000 bodů) prosím neposílejte
 • skóre si prosím opište nebo použijte PrintScrn
 • zapisuje administrátor - kontakt: psasek@post.cz
 • ověření je možné druhý den tlačítkem
V případě nesrovnalostí kontaktujte administrátora

17. Máme licenci, ale naši žáci se zobrazují jako hosté s jinou IP adresou. Co s tím?

Vaše IP adresa mohla být změněna, aniž o tom víte

 • vyřeší za Vás administrátor, prosím vyčkejte 24h
 • výkony žáků dále zapisujte, neztratí se Vám, symbol u žáka se objeví dodatečně
V případě nesrovnalostí kontaktujte administrátora